۱۳۹۰ مهر ۲۹, جمعه

بیانیه شماره 25


آیت نیا فر آزاد باید گرددآیت نیافر عضو شورای نمایندگان کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری و سخنگوی این کمیته در تاریخ 25 مهر دستگیر شده و هم اکنون در زندان اوین در بند است .

دستگیری فعالین کارگری و ضربات پی در پی بر جنبش کارگری توسط جمهوری اسلامی همچنان رو به افزایش است به دنبال سیاست سرمایه دارانه و دشمنی روز افزون بر علیه کارگران دستگیری مداوم و مستمر اعضای کمیه پیگیری ایجا تشکل های کارگری و صدور احکام سنگین برای آنها از جمله 5 سال برای بهنام ابراهیم زاده ، 11 سال برای شاهرخ زمانی ، 5 سال برای محمد جراحی و... همه نشان دهنده آن است که شمارش معکوس برای شروع و اوج گیری اعتراضات جدید بخصوص از جانب بخش های مختلف طبقه کارگر شروع شده است .

بنا به چنین دلایلی است که جمهوری اسلام از هر طریقی تلاش مستمر دارد فعالین کارگری را هر چه بیشتر از بستر مبارزات خیابانی و توده ای کارگران دور کند .

هنوز از درگیری جبران ضایعه زندانی شدن بهنام و شاهرخ و محمد جراحی از اعضای کمیته و عضو شورای نمایندگان فارغ نشده ایم و هنوز لبخند شادی به خاطر آزادی شاهرخ و محمد از زندان تمام نشده است که در گیر دستگیری آیت نیافر گشتیم . پلیس سیاسی جمهوری اسلامی به طور سیستماتیک کمر همت بسته است تا نگذارد کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری به صورت سازمان یافته در اوج گیری اعتراضات آتی ایران حضور داشته باشد.

اما ما می گوییم ، کمیته پیگیری در درون بخش ها ی پر جوش و خروش جامعه اعتراضی حضور دارد و در زمان لازم وظایف و رسالت خود را انجام خواهند داد.

ما ضمن اینکه خواستار آزادبی قید و شرط و فوری تمامی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی بخصوص آیت نیافر هستیم ، از تمامی کارگران ، دانشجویان ، زنان و معلمان و جوانان همچنین تشکل های کارگری ، سازمانها و احزاب می خواهیم همچنان برای هرچه بیشتر متحد شدن جهت مبارزه و اعتراض به دستگیری و زندانی کردن و برای آزادی کارگران زندانی به اعتراضات خود هر چه بیشتر بافزایند. و همچنان برای تجمع و راه پیمایی های اعتراضی برنامه ریزی نمایند بخصوص در خارج از ایران تمامی سفارتخانه های جمهوری اسلامی را هدف اعتراضات مستمر و برنامه ریزی شده خود قرار بدهند.

بیاید با اعمال متحدانه نگذاریم فرصت ها از دست بروند ، قبل از اینکه دستگاه پلیسی و قضائی بتوانند برای آیت نیافر نیز پرونده سازی و اتهام تراشی کنند اعتراضات گسترده ای را تدارک ببینیم.

سفارتخانه های جمهوری اسلامی سرمایه داری را سیبل مقابل اعتراضات متحدانه ، گسترده و روز افزون خود قرار بدهیم.


پیش بسوی اتحاد بیشتر، برای فشار بیشتر!!!پیش بسوی اعتراضات گسترده و متحدانه با شعار :کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد.کمیته حمایت از شاهرخ زمانی29/7/1390هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر