۱۳۹۰ مرداد ۱۰, دوشنبه

از اردوى آزاديخواهى در ايران حمايت کنيد!

جمهورى اسلامى ايران حکومت فقر و اختناق و اعدام است. اين حکومت ابتدائى ترين آزاديهاى فردى و اجتماعى را براى شهروندان برسميت نميشناسد. در ايران هر چه با مذهب اسلام در تناقض باشد ممنوع است. آزادى عقيده "کفر" است٬ احزاب سياسى غير قانونى اند٬ تجمع و تشکل ممنوع است. در ايران مخالفين سياسى و فعالين جنبش هاى اجتماعى مستمرا مورد سرکوب قرار ميگيرند. کارگران از تشکيل احزاب کارگرى و تشکلهاى مستقل خود محروم اند و فعالين کارگرى مرتبا سرکوب ميشوند. زن شهروند درجه دوم است و زنان زير سلطه نظام آپارتايد جنسى اند. در قرن بيست و يکم هنوز آزادى پوشش برسميت شناخته نميشود و امور خصوصى مردم مورد حمله است. در ايران تعلقات دينى و عقيدتى غير اسلامى سرکوب ميشود و هموسکشوال بودن با اعدام پاسخ ميگيرد.

جمهورى اسلامى را بدليل سه دهه جنايت عليه مردم محکوم کنيد. خواهان قطع رابطه ديپلماتيک دولت سوئد با جمهورى اسلامى و بستن سفارتخانه هاى رژيم اسلامى شويد. از تلاش کارگران و مردم آزاديخواه ايران براى سرنگونى جمهورى اسلامى و برقرارى يک جامعه آزاد و برابر و مرفه دفاع کنيد. همراه ما سرکوب و دستگيرى فعالين کارگرى٬ دانشجوئى٬ زنان٬ و مخالفين سياسى را محکوم کنيد و از تلاش براى آزادى کليه زندانيان سياسى حمايت کنيد!

***
اسامى تعدادى از زندانيان سياسى

ابراهیم مددی٬ رضا شهابی، بهنام ابراهیم زاده٬ محمد جراحی٬ شاهرخ زمانى از فعالان كارگری، ...

شورا درجهت افشاء و محکوم کردن هر چه بیشتر رژیم جمهوری اسلامی و جلب حمایت اذهان عمومی از زندانیان سیاسی در ایران، در طی چند هفته متوالی میز اطلاع رسانی و سخنرانی در مرکز شهر استکهلم برگزار میکند. در برنامه این هفته ما که درروز شنبه 30 ژوئیه،از ساعت 13 تا 16 در مینت توریت برگزار میشود شرکت کنید

کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

ترور، شکنجه ، اعدام ملغی باید گردد

مرگ بر جمهوری اسلامی

زنده باد سوسیالیسم

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران

www.shora.se     shoraye1@gmail.com

Mobil: 0701502011


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر