۱۳۹۰ مرداد ۱۰, دوشنبه

گزارش ، عکس و لیست امضا های حمایتی در اکسیون های


 کانون همبستگی با کارگران در ایران نورد راین وستفالن

در پاسخ به دعوت "کمیتۀ دفاع از شاهرخ زمانی"، "نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران" یک کارزار سراسری را فرا خواندند، در چارچوب این فراخوان، "کانون همبستگی با کارگران در ایران نورد راین وستفالن" یک سری اکسیون به شکل برگزاری میز اطلاعاتی را در دستور کار خود قرار داد. این اکسیون­ها از 9 تا 30 ماه اوت هر شنبه به مدت 2 ساعت در یکی از پر جمعیت­ترین مراکز شهر کلن برگزار گردید. در این اکسیون­ها میزی شامل اعلامیه­ها و بولتن­ها به زبان­های فارسی و آلمانی و همچنین پوسترهای عکس­های شاهرخ زمانی و محمد جراحی و سایر کارگران زندانی و شعارهایی برای آزادی کارگران و سایر زندانیان سیاسی برقرار شده بود. در هر نوبت تعداد زیادی اطلاعیه­های نهادها به زبان­های آلمانی و فارسی توزیع شد و به سئوالات مراجعین پاسخ داده می­شد و یا به­طور جمعی شعار سرداده می­شد. علاوه بر آن یک لیست برای امضاهای حمایتی تهیه شده بود که جمعاً حدود 50 امضاء جمع­آوری شد که ذیلاً اسامی آنها آورده می­شود، بعلاوه در صندوقی که برای کمک مالی گذاشته شده بود، کلاً مبلغ 62 اُیرو جمع­آوری شد که با پرداخت­های رفقای عضو کانون و سایر رفقا و دوستان این مبلغ به میزان 700 اُیرو رسید که برای آن عزیزان ارسال شد.

لیست امضاها زیر عنوان:

 "من از کارزار برای آزادی کارگران و تمامی زندانیان سیاسی در ایران حمایت می­کنم":             

-         Bakhshi                     Saeed

-         Kaloida                      Agapi

-         Moviesch                  Thomas

-         Mostafai                   Mostafa

-         Mojarrari                  Hassan

-         Tabatabaei               Fatemeh

-         Twellmann               Ursula

-         Ottman                     Grawe

-         Kadiric                       Adela

-         Rentmeister             Juliane

-         Shahbazi                   Susan

-         Calis                           Nüvit

-         Hooshyar                

-         Albert                        Michael

-         Heydari                     Parwaneh

-         Hassanvand             Goodarz

-         Alizadeh                    Reza

-         Jafarizadeh              Behnam

-         Dr. Spülbeck            Susanne

-         Frües                         Hammdon

-         Bneien                       Manfred

-         Hugo                          Isabell

-         Posy                           Frank

-         Senel                          Emek

-         Wild                           Helga

-         Puezedt                     Berbel

-         Venth                         Sarah

-         Goil                             Fabian

-         Kamrani                    Samira

-         Rahimi                       Maryam

-         Sadeghi                     Ali

-         Moayedzadeh         Siamak

-         Langnickel                Heidemarie

-         Zimmer                     Donel

-         Rose                           Heinz

-         Schichi                       Juta

-         Seyedloo                   Farhad

-         Bayat                         Shahnaz

-         Mansuroghli            Pinar

-         Schüller                     Sibylle

-         Behrang                    Sabra

-         Boskash                    Telli

-         Edot                           Mohammed

-         Shokrani                   Rafat

-         Moradi                      Davood

-         Robey                        Ardron
۲ نظر: