۱۳۹۷ دی ۲, یکشنبه

مشکلات اعتصاب در هفت تپه و بهانه های اعتصاب شکن هابعد از شکسته شدن اعتصاب هفت تپه به توسط همکاری های مستقیم و غیر مستقیم اپوزیسیون انحرافی با جمهوری اسلامی در شکستن اعتصاب روند مبارزه اندکی فروکش کرد اما در بسیاری از نقالط ریل دیگری را شروع کرد و اکنون دوباره در حال اوج گیری است که ما نیاز دیدیم بهتر است برخی موارد را بیان کنیم تا از زوایای مختلف نقاط قوت طرح شوند و همچنین از زوایای مختلف مشکلات و روند های دشمنی روشن گردد از این طریق شاید بخشی از تجربیات به بخش های دیگر منتقل شوند که انتقال تجربیات مبارزه در حال حاضر بسیار مهم و ضرورت دارد. به این 
دلیل ما این گفتگو را در چهار قسمت کوتاه ترتیب دادیم
مشکلات اعتصاب در هفت تپه و بهانه های اعتصاب شکن ها قسمت اول


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر