۱۳۹۷ آذر ۱۲, دوشنبه

نامه ای از رفیقی در هفت تپه در یافت کردیم و از ما خواسته است آن را توزیع کنم .

نامه ای از رفیقی در هفت تپه در یافت کردیم  و از ما خواسته است آن را توزیع کنم .

کارگران ایران مبارزه ادامه دارد!!!البته که تا برقراری زندگی شورایی و نابودی جمهوری اسلامی سرمایه‌داری مبارزه ادامه خواهد داشت.
من یوسف یارعلی بعنوان کارگری از هفت تپه و از طرف رفقای خودم ضمن قدر دانی و تشکر از تمامی کارگران ، فعالین و تشکل ها و تشکیلات ها و مردم مبارزی که همه گونه از مبارزات کارگران هفت تپه دفاع کردند و دفاع می کنند،
و اعلام انزجار از افرادی که در نقش فعالین کارگری یا کارگرانی که ضمن حضور در صف کارگران از ماموران و جمهوری اسلامی حمایت کرده علیه اعتصاب فعالیت و تبلیغ می کردند.
از همه می خواهم همچنان به حمایت های خود در هر شکل ممکن ادامه بدهند، و اقدامات لازم برای افشای دشمنان کارگران را که بعنوان ولایتمداران و یا با نام های مختلف تفرقه و پراکندگی ایجاد می کنند و یا با تهدید کارگران مبارز را مرعوب کرده اعتصاب شکنی را تحمیل می کنند را هر چه بیشتر افشا کنید،  
مبارزه تمام نشده و همچنان ادامه دارد. همان گونه که خبر دارید اعتصاب شکنان ، نیروهای تحت فرمان ولایتمداران ، خانه کارگری ها ، پیروان شوراهای اسلامی و نیروهای بینابینی که بعنوان مصداق یکی به نعل و یکی به میخ می زنند یعنی از اعتصاب شکنان و ولایتمداران دفاع و حمایت می کنند در همان حال نقش حمایت از ادامه دهندگان اعتصاب را نیز بازی می کنند، همگی دست به دست دادند و همراه با ماموران و سرکوبگران نظامی و اداری، کارفرما و مدیریت در اشکال مستقیم و غیر مستقیم شکستن اعتصاب را بر کارگران تحمیل کردند، این نقشه ها ادامه نقشه های است که ماهها قبل برای ضربه زدن به سندیکای کارگران شرکت واحد تهران کشیده بودند و به اجراء گذاشتند هر چند توانستند با استفاده از نیروهای تحت فرمان خود و نیروهای فعال کارگری و سیاسی نادان به سندیکای کارگران  شرکت واحد ضرباتی بزنند اما خوشبختانه به همه اهداف تعیین شده از طرف ماموران جمهوری اسلامی دست نیافتند، ادامه ان نقشه در هفت تپه به اجرا گذاشته شد که باز خوشبختانه در هفت تپه نیز به اهداف شوم خود نایل نشدند، تعدادی از عناصر وابسته مستقیم و غیر مستقیم به جمهوری اسلامی که نقشه های دشمنانه علیه سندیکای واحد و کارگران هفت تپه را اجرا می کردند و می کنند افراد ثابت و شناخته شده ای هستند، که افشای آنها وظیفه هر کارگر انقلابی است، این عوامل مشترک همچنان در نقش کارگری و یا فعال کارگری حضور دارند و نقشه های فوق را به شکل های گوناگون ادامه می دهند ، نقشه های دشمنی و تفرقه افکنانه که علیه سندیکای واحد و هفت تپه پیش برده شد در حال حاضر با عنوان سکانس سوم می خواهند علیه کارگران فولاد عملی کنند از این جهت به کارگران مبارز فولاد هشدار می دهم دقت کنید و صفوف خود را هر چه فشرده تر کنید و از افراد شناخته شده ولایتمداران و امثال انها که در دشمنی با شرکت واحد و هفت تپه شناخته شده اند دوری کنید و آنها را از صفوف رزمنده خود بیرون بریزید ، برای بهتر شناختن انها با کارگران سندیکای شرکت واحد و کارگران هفت تپه ارتباط خود را بیشتر کنید و از تجربیات و اگاهی های انها در شناسایی دشمنان استفاده کنید. همین هشدار برای بقیه کارگران کل ایران هم لازم است بخصوص کارگرانی که بزودی در اقصا نقاط ایران در زمانهای مختلف دست به اعتصاب و مبارزه خواهند زد هم زنجیران از تجربیات کسب شده کارگران شرکت واحد و هفت تپه استفاده کنید.
فعالیت و مبارزات و اعتصاب کارگران هفت تپه و همبستگی کارگران فولاد با اعتصاب هفت تپه و ادامه مبارزه در فولاد در آبان و آذر ۹۷ نشان داد که این مبارزات ادامه مبارزات سالهای قبل است  و یک بار دیگر ثابت کرد اصلی که می گوید " مبارزه تا دست یابی به مطالبات واقعی و مشخص اعلام شده رشد یابنده است ۱۰۰% یک قانون انکار ناپذیر است " چرا که آخرین مبارزه هفت تپه به ما درس داد ضمن اینکه این مبارزه از مبارزات گذشته هفت تپه بسیار قویتر و در سطح بالاتر آگاهی ها و همبستگی میان کارگران بود در همین حال باعث همبستگی با فولاد و دیگر کارگران شد اینها همه نشان می دهند که ما درگیر یک مبارزه هر روز پیش رو تر از قبل هستیم، لذا بر مبنای چنین واقعیتی مبارزه بعدی صد در صد قوی تر از مبارزه ای خواهد بود که امروز ظاهراً تمام شده است.
 درست است که حکومت جمهوری اسلامی سرمایه داری توانست با استفاده از خائنین و ولایتمداران، با استفاده از مدیران وحراست و شوراهای اسلامی و نیروهای دیگر ضد کارگری خود و با دستگیری اسماعیل بخشی، علی نجاتی و سپیده قلیان و از طریق تهدید و حرکت‌های اعتصاب شکنانه بعضی از کارگران و نفوذی های حکومت جمهوری اسلامی سرمایه داری و فعالین نادان در میان کار گران اعتصاب امروز را به پایان برسانند، اما کارگران در آرای که به ادامه اعتصاب دادند خشم آماده فوران و اتش زیر خاکستر را نشان دادند که بدون شک بزودی شعله خواهد کشید و تارپود دشمنان را خواهد سوزاند.
 همچنین کارگران و مردم مبارز فراموش نکنید این اولین اعتصاب نبود و آخری نیز نخواهد بود و فراموش نکنید اعتصاب آخر بارها و بارها قوی‌تر از اعتصاب های قبلی بود اعتصابی که قلب مردم را تسخیر کرد و در رگ های توده های مردم خون تازه ای و در ذهن انها امید تازه ای جاری کرد،  خیابان ها را به حرکت درآورد، لایه های مختلف اجتماعی را به حرکت درآورد و شعارهایی را سر زبان‌ها انداخت  که مخصوص طبقه کارگر است و همبستگی طبقاتی را میان کارگران رشد داد، درست است که چنین همبستگی هنوز آنقدر قوی نشده که بتواند طومار حکومت ضد انسانی جمهوری اسلامی را در هم بپیچد اما گام بسیار بزرگ و مثبتی بود که از طریق و با همت کارگران هفت ‌تپه و فولاد برداشته شده است آنچه از شما می‌خواهیم این است که این گام نخست همبستگی را غنیمت بشمارید و برای رشد مبارزات طبقه کارگر آن را دست مایه ای برای رشد هر روز بیشتر در جهت همبستگی طبقاتی قرار بدهید.
 با به پایان رسیدن اعتصاب آبان و آذر 97 در هفت تپه که از طریق اعتصاب شکنان و دشمنی حکومت اسلامی و عواملش پیش آمد، یک دوره دیگر از مبارزات رشد و درک از کمبودها را پشت سر می گذاریم تجربه ای که اگر از آن درس بگیریم در گام‌های بعدی پیروزی‌های بزرگی کسب خواهیم کرد و اگر از آن درس نگیریم در گام‌های بعدی مشکلات زیادی خواهیم داشت. تجربه امروز اگر مورد استفاده واقع شود نه تنها شکست نیست بلکه پلی برای پیروزی است،
غلط است اگر کسی فکر کند ما نمی‌دانستیم دولت و خائنین موفق به شکستن اعتصاب خواهند شد. و غلط است اگر کسی فکر کند که ما نمی دانستیم با این اعتصاب امکان تسخیر کارخانه یا کنترل کارگری ممکن نمی شود، ما می دانستیم و می دانیم و کارگران می دانند!!! برای رسیدن به زندگی شورایی، تسخیر کارخانه و کنترل کارگری به مبارزات بسیار بزرگتر و به همبستگی بسیار گسترده طبقاتی احتیاج داریم،  و برای پیشبرد چنین اهدافی باید تسخیر قدرت سیاسی توسط طبقه کارگر انجام شود اما برای رسیدن به همچنین اهداف والایی، البته که نیاز است از یک نقطه ای مانند هفت طبقه یا مانند فولاد ، هپکو، آذر آب وپتروشیمی ها یا معدن چادر ملو و ...  شروع کرد ، لذا از هفت تپه شروع شد و ضمن اینکه در هفت تپه ادامه دوباره خواهد داشت وبدون شک از کارخانه های دیگر نیز بزودی شروع خواهد شد ، مبارزه فوق در هفت تپه فقط یک گام نخست در شروع  بود برای طرح زندگی شورایی تا کارگران بدانند حقشان را در کجا و با چه شکلی می توانند بگیرند، ما همچنان خواهان زندگی شورایی هستیم و برای دست یابی به زندگی شورایی از هر کوششی استفاده خواهیم کرد و در مقابل آن از هیچ مشکلی نمی‌ترسیم ما در محل مبارزه حضور داریم و بدون شک در آینده نزدیک دست در دست بقیه کارگران دوباره خیابان ها و شهرها و کل کشور را در زیر پای کارگران به لرزه درخواهیم آورد ، ما کارگرانی هستیم که به حق و حقوق طبقاتی خودمان آگاه شدیم و دست از خواسته‌ها خود برنخواهیم داشت تا زمانی که حکومت سرمایه داری را سرنگون و حکومت شورایی کارگری را برقرار کنیم ، تا در حکومتی شورایی زندگی انسانی و راهی های رشد استعداد های اعضای جامعه  را برای کارگران و برای تمام مردم ایران به ارمغان بیاوریم ،  به امید چنین روزی .
لازم به یاد اوری است که ما در طول اعتصاب هفت تپه  تلاش می‌کردیم و تلاش خواهیم کرد مبارزه از طریق همبستگی طولانی تر شود تا آگاهی و امکان یارگیری بیشتری نصیب مبارزان و انقلابیون طبقه کارگر شود،  زمینه همکاری و همبستگی هرچه بیشتر گردد کانال ها و راه های همبستگی بیشتری ایجاد و در اختیار فعالین و کارگران پیش رو صادق قرار میگیرد، تا امکان ادامه کاری، بعد از مبارزات اوج گرفته نیز ممکن شود،  برای همین تلاش کردیم  و تلاش می کنیم بیشترین افراد را درگیر مبارزه کنیم و از تشکلها و فعالین خواستیم هر چه بیشتر دخالت و همکاری کرده اعتراضات را گسترش دهند. حتی رفقای مبارز در شهر های مختلف با فعالیت مستمر و آگاهانه توانستند به کارگران شرکت واحد و هفت تپه به صورت غیر مستقیم برای خنثی کردن توطئه دشمنان کمک های شایانی کنند. این موارد که در اینده بیشتر نیز خواهند شد قابل توجه و امیدوار کننده هستند.
 حالا باید تلاش کرد تبلیغات زهرآگین انواع دشمنان کارگران و وابستگان جمهوری اسلامی سرمایه داری را ، چه آنهایی که در درون جمهوری اسلامی و نهادهای حکومتی هستند و چه آنهایی که در حاشیه نهادها و در جامعه اما خدمتگزار جمهوری اسلامی هستند خنثی شود، این وظیفه جدید و امروزی همه انقلابیون و فعالین و تشکل های کارگری است، چرا که دشمن برای جلو گیری از اعتراضات بعدی تلاش می کند به اشکال گوناگون از طبقه کارگر بخصوص کارگران هفت تپه انتقام گیری مادی ، ذهنی و فکری کند.وظیفه مشخص همه فعالین و کارگران پیش رو امروز این است که تا حد امکان ازانتقام گیری جلوگیری کرده و در همان حال تاثیرات انتقام گیری را خنثی کنیم، شکی در این نیست که آنها تلاش خواهند کرد برای انتقام‌گیری امید و اعتماد به نفس کارگران را نسبت به اعتصاب شان کم کنند و تبلیغات خواهند کرد که اعتصاب بی نتیجه بوده است تا از این طریق اعتماد به نفس کارگران را برای حرکت های بعدی خنثی یا از بین ببرند وظیفه تمامی انقلابیون، کارگران پیشرو، تشکل‌های مستقل کارگری و فعالین انقلابی این است که با اثرات تبلیغات دشمنان طبقه کارگر و وابستگان جمهوری اسلامی چه داخلی و چه بیرون با ارایه نوشته ها ، ویدئو ها ، جلسات و دفاع از اسماعیل ، علی و سپیده و ... مبارزه کنند و تبلیغات آنها را خنثی نمایند تا در گام بعدی مبارزه ، کارگران با قدرت بیشتر برخیزند و تومار این حکومت ضد مردمی را در هم بپیچند،     کارگران، چنان روزی دور نیست،
 بیایید به کارگران و نیروهای مبارز بگوییم که مبارزه تمام نشده است مبارزه همیشه اینگونه است افت و خیز و فرود و فراز دارد و همیشه مبارزه بعدی قوی تر از مبارزه ای خواهد بود که امروز تمام شده است،  تاریخ مبارزات کارگری در کل دنیا در کل ایران و بخصوص در هفت تپه این را نشان میدهد که هر روز اعتصاب بعدی قوی تر از اعتصاب قبلی شده است و بالاخره آخرین مبارزه آنقدر قوی خواهد بود که طومار حکومت جنایتکار اسلامی را در هم می پیچد و زندگی شورایی را تقدیم به تمام کارگران و تمام مردم ایران بکند به امید چنان روزی، باید از کارگران ، فعالین و انقلابیون خواست که از همین لحظه برای حفظ دستاوردهای مبارزات تا کنونی و برای آماده شدن جهت مبارزات بعدی آماده شویم مقدمات را تهیه کنیم و از نظر مادی و ذهنی خود و اطرافیان را برای مبارزه بعدی آماده کنیم،  مبارزه طبقاتی تا نابودی حکومت اسلامی و کل سرمایه داری تعطیلی بردار نخواهد بود مبارزه ادامه دارد آنچه مهم است که کل کارگران و کارگران انقلابی بدانید این است که مبارزه ادامه دارد و بزودی دوباره اوج خواهد گرفت ،
اسماعیل بخشی ، علی نجاتی ، سپیده قلیانی آزادی باید گردند
کارگر زندانی زندانی ساسی آزاد باید گردد
زنده باد اعتصاب
زنده باد همبستگی طبقاتی
زنده باد اسماعیل بخشی، علی نجاتی، سپیده قلیان
و زنده باد همه مبارزانی که هزینه می دهند اما عقب نشینی نمی کنند
زنده‌باد مبارزاتی که به انقلاب فکر می کنند
زنده باد انقلاب
یوسف یارعلی
کارگری از هفت تپه

12 /9/1397

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر