۱۳۹۶ اسفند ۱۱, جمعه

جنبش کارگری چگوارا


جنبش کارگری چگوارا.

جنبش کارگری چگوارا ، گزارشی از تظاهرات فعالین کارگری و سیاسی علیه جلاد مزدور حکومت اسلامی در مقابل مقر اروپائی سازمان ملل در ژنو
گزارش تظاهرات فعالین کارگری و سیاسی علیه جلاد مزدور حکومت اسلامی در مقابل مقر اروپائی سازمان ملل در ژنو
نه می بخشیم ، نه فراموش میکنیم ونه سکوت خواهیم کرد!
در خواست ما دستگیری و محاکمه علیرضا آوایی در سوییس است !
از سوی سه تن از فعالین کارگری، سیاسی و زندانیان سابق جمهوری اسلامی، صبح روز بیست و هفتم فوریه برای اعتراض به حضور علیرضا آوایی ، قاتل و شکنجه گر مزدور برای شرکت در اجلاس سالانه حقوق بشر سازمان ملل به شهر ژنو سوییس ، فراخوانی صادر شدعلیرضا آوایی یکی از جلادان قتل عام زندانیان سیاسی سال ۶۷ در شهر دزفول و جاهای مختلف ایران استوی که به واسطه این خدمات جنایتکارانه به سمت وزارت دادگستری دولت روحانی نائل آمده، بصورت کاملا محرمانه از سوی جمهوری اسلامی برای شرکت در این کنفرانس فرستاده شده است .
این تظاهرات در سرمای منفی ١۳ درجه در فضای باز میدان ملل از ساعت 30.۹ صبح الی ١۳ بعد از ظهر و بدون مجوز از پلیس با ریسک درگیری و بازداشت توسط پلیس سوئیس انجام گردیدبا وجودی که این حرکت اعتراضی در همان روز هماهنگ شده بود، مورد استقبال تعداد زیادی از فعالین سیاسی، کارگری و پناهندگان سیاسی قرار گرفتآنها علی رغم مشکلات متعدد، خود را برای شرکت در این تظاهرات به محل مورد نظر رسانده بودند فعالین کانون دمکراتیک پناهندگان از شهرهای مختلف سوئیس و فعالین حزب کمونیست کارگری از شهر هانوفر آلمان و همچنین فعالین جنبش کارگری چگوارا در این تظاهرات حضور داشتند.
پلاکاردها و نوشته های مختلف اعتراضی در اطراف محل تظاهرات و روی صندلی سه پایه میدان ملل نصب شده بودمحتوای این پلاکاردها با مضمونی در جهت افشای جنایات رژیم جمهوری اسلامی ایران و همچنین دستگیری علیرضا آوایی به عنوان جلاد و عامل در قتل ،دستگیری و شکنجه بسیاری از فعالین سیاسی، کارگری و اجتماعی بوددر این تظاهرات شعارهای کوبنده ایی علیه نظام جنایتکار و دیکتاتور جمهوری اسلامی به زبانهای فرانسه، آلمانی و فارسی توسط شرکت کنندگان سر داده شدآنان در شعارهای خود خواهان سرنگونی رژیم اسلامی ایران و خواهان آزادی برای کارگران، معلمان، دانشجویان و کلیه زندانیان سیاسی وعقیدتی بودند.
مجید مشیدی از فعالین سیاسی و حقوق پناهندگی در کشور سوئیس بزبان فرانسه و نسرین رمضانعلی به آلمانی و فارسی به افشای ماهیت غارتگر و جنایتکار جمهوری اسلامی درارتباط با نقض ابتدایی ترین حقوق انسانی کارگران و زحمتکشان، زنان و دانشجویان و همچنین نقش مزدور علیرضا آوایی بعنوان بازجو، دادستان شکنجه گر و یکی از آمران قتل عام سال ۶۷ در دزفول را خطاب به جهانیان افشا نمودندآنان در طی سخنان خود بر این نکته تاکید نمودند که علیرضا آوایی علاوه بر این که یکی از شرکای اصلی در غارت اموال مردم است، در سرکوب قیام مردم بپاخواسته ایران در دیماه بعنوان وزیر دادگستری رژیم، همچنان مشغول صدور احکام سنگین اعدام و زندان برای دستگیرشدگان اخیر می باشد .
در این تظاهرات ،سرودهای بسیار زیبایی باصدای بلند توسط بلندگوی بزبانهای فرانسه" On lâche rienهیچی رو ول نمیکنیم ،Gipsy Kings Amor Mio آمورمیو جیپسی کینگ، مانیفست ویکتور خارا با ترجمه فارسی و سرود برپاخیز از جاکن بنای کاخ دشمن پخش شد که حاضرین در مقابل محوطه سازمان ملل را تحت تاثیر قرار داد .بطوریکه کارکنان داخل محوطه ونیروهای انتظامات به نزدیک درب ورودی برای شنیدن این سرودها آمدند.
همزمان با تظاهرات فعالین سیاسی ،برخی از نیروهای سازمان مجاهدین خلق در حال تدارک و سازماندهی افراد خود برای تظاهرات بعد از ظهر بودند.فاصله بین ما و این گروه کاملا محسوس بودتفاوتها ، گویا حکایت از افرادی نه تنها از دو کشور مختلف بلکه از دو سیاره متفاوت داشتدرواقع این فاصله بیانگر یک فاصله طبقاتی بود .
همزمان با تظاهرات بر علیه مزدوران رژیم، تشکلی از کشورهای عربی که برای آزادی های سیاسی در کشورهای عربی تلاش می کنند، حضور داشتاین گروه استقبال و همبستگی زیادی با ما نشان دادآنان در همبستگی با ما داوطلبانه پذیرفتند که بیانیه سه نفره ایی که بزبان فرانسه تهیه شده را به تعداد زیاد تکثیر و بعد از ظهر همان روز و همچنین روز بعد اجلاس بین نمایندگان توزیع نمایند.
درطول این تظاهرات ایستاده ،پرچم سرخ چگوارا در اهتزاز بودیکی از نیروهای طرفدار این تشکل چنین گفت:" پرچم سرخ چگوارا به نشانه مبارزه برای آزادی و بر ضد سرمایه داری انتخاب شده است ما سر هیچ پرچم ناسیونالیستی با هم در گیر نیستیم و برای قدرت نیست که مبارزه میکنیم بلکه برای آزادی صلح و عدالت آجتماعیسوسیالیسم (است که مبارزه می کنیم ." بسیاری از مردم و توریستهای حاضر در میدان ، با دیدن این پرچم و برای کسب اطلاع از مناسبت این تظاهرات، برای خواندن مطالب، تماشای عکس و گرفتن عکس یادگاری اقدام نمودند.
نابود باد جمهوری اسلامی
زنده باد صلح ،آزادی و عدالت اجتماعی پیروز باد مبارزات کارگران و زحمتکشان
نسرین واقعی فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق علی مبارکی فعال کارگری و زندانی سیاسی سابق مجیـــد مشیــدی فعال سیاسی و حقوق پناهندگی
۲۸ فوریه ۲٠١۸
شعارهای تجمع در مقابل مقر اروپائی سازمان ملل در ژنو
تنها ره رهایی تشکل ، آگاهی
خواست ما دستگیری وزیر جانی، علیرضا آوایی است
نه می بخشیم، نه فراموش میکنیم، نه سکوت خواهیم کرد
مرگ بر جمهوری اسلامی
کارگران در زندان جانیان در سازمان ملل
کارگران ایران ، زحمتکشان ایران اتحاد اتحاد
آوایی دستش به خون هزاران انسان آلوده است!
مرگ بر خامنه ای مرگ بر آوایی
آخوند جنایت می کند سازمان ملل حمایت می کند
ما از خون عزیزانمان نخواهیم گذشت.
آوایی جانی ، تو را رها نمی کنیم.
زندانی سیاسی آزاد باید گردد.
سازمان ملل همدست جنایتکاران شده.
جمهوری اسلامی مرگت فرا رسیده
ای آوایی جانی ، بزودی بدست ملت محاکمه ات می کنیم
ای جانی دروغگو، مرگ به نیرنگ تو خون عزیزان ما می چکد از چنگ تو
غارتگران در قدرت کارگران در زندان
جانیان در قدرت معلمان در زندان
قتل عام زندانیان سیاسی فراموش شدنی نیست.
کشتار زندانیان سیاسی بخشودنی نیست.
این مزدور خامنه ای دستگیر باید گرد
سوئیس جای جنایتکاران نیست!
مرگ بر خامنه ای مرگ بر روحانی !
متن فرانسوی تجمع در مقابل مقر اروپائی سازمان ملل در ژنو
در ابتدا متن فرانسوی تهیه و روز بعد از تجمع متن به فارسی ترجمه شده است


Nous appelons à des poursuites du ministre de la Justice du régime islamiqued`Iran, pour crimes contrel'humanité
Le ministreiranien de la Justice, sous le coup de sanctions suisseseteuropéennes, participerAujourd'hui à Genève à uneréunion de haut niveau du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, provoquant la colère des opposantsiraniens en exil. AlirezaAvaieest en effetsur la liste des sanctions suisses et européennes, Berne et Bruxelles le jugeant « responsable de violations des droits de l'homme, d'arrestationsarbitraires, de déni du droit des prisonnierset  d'exécutions » alorsqu'ilétait chef de la justice de Téhéran.
Le ministère de la Justice du régime islamiqued`IranAlirezaAvaïeprévoitune intervention au Conseil des droits de l’homme des Nations Uniesdans le cadre d’unevisite à Genève. Or, ils’agit de l’un des responsables du terrible massacre de 1988 en Iran. Nous demandonsdoncl’arrestationd’Avaïe.
Rappelonsqu’en 1988, plus de 30 000 prisonnierspolitiquesontétéexécutés à la suite d’une fatwa de Khomeiny, dont la plupart des victimesétaient des membres de Gauche Organisations.Avaïeestl’un des auteurs de ce massacre, et un membre de l’une des tristementcélèbres « commissions de la mort ». Pendant le massacre de 1988, AvaïeétaitProcureurgénéral de Dezful, etdirectementresponsable de l’exécution de nombreuxdétenus à la prison Unesco de Dezful. Des témoinsaffirmentque « des prisonniersmineursontétépendus par groupes de deuxoutroisdansune zone isolée derrière la cour de la prison » sursesordres. Plusieursannées plus tard, Avaïefut chef du département de la justice des mollahsdanstrois provinces, ainsique chef du pouvoirjudiciairedans la province de Téhéran pendant 9 ans. Il futensuitenommé vice-ministre de l’intérieur, puis chef du bureau d’inspection de la Présidence, il y a deuxans.
Selon Amnesty International, environ 5.000 prisonniersontététués en quelquesmois en 1988 dansles prisons d'Iran. « Permettre à M. Avaie de prendre la parole devant le Conseil des droits de l'hommeesthonteux et vatourner en dérision les Nations unies et sesmécanismes des droits de l'homme » Le massacre de 1988 a étéqualifié de « crime contrel’humanité » par de nombreuxjuristes et ONG, y compris Amnesty International, et selon la définition du Statut de Rome. En outre, le nom d’Avaïeapparaîtdans la liste des sanctions de l’UnionEuropéenne pour violations des droits de l’homme, et participation directe au massacre et à la torture des prisonniers. Ilestévidentquecomptetenu du dossier d’Avaïe, ildevraituniquementpouvoirs’exprimer à la barre des accusés d’un tribunal pénal international.
Par ailleurs, Avaïeapparaîtégalementdansuneliste des responsables du massacre de 1988 publiéedansun rapport de l’ONGbritannique « Justice for Victims of 1988 Massacre in Iran » présenté à Genève lorsd’uneconférence en 2016. Enfin, Avaïe fait égalementpartie des principauxresponsables de la brutalerépression des récentes manifestations en Iran, y compris la mort sous torture de plusieursmanifestantsetl’arrestationd’aumoins 8000 personnes.
Pour nous, une intervention d’Avaïedevant le Conseil des droits de l'hommeseraitabsurde pour les raisons mentionnéesprécédemment, et  tournerait en dérisionl’ONU et sesmécanismes de défense des droits de l'homme . Pire encore, pour  le régime islamiqued`Iran, cetactesignifieraitque la communautéinternationaleestdisposée à fermer les yeuxsur les violations iraniennes des droits de l'homme. C’est encore plus grave au regard des récentesrépressions à l’encontre la nouvelle vague de manifestations en Iran.
En effet, le régime iranientente par tous les moyensd’enrayercessoulèvements, etpourraitinterpréterl’attitude de l’ONUcommeune invitation à poursuivre et intensifier la répression.
Par conséquent, nous réclamons  nonseulementl’annulation de l’interventiond’Avaïe, maiségalement son arrestation et jugement. Réduits au silence pendant des années, les proches des victimes du massacre de 1988, soutenus par nous  défenseurs de droits de l’homme, sontégalementdéterminés à ceque justice soitfaite, malgré les menaces du régime. nousparticiperonsAujourd'hui à un rassemblement pour protester contrecetteprésenceincongrue en face du siège de l’ONU à Genève, sur la Place des Nations.
Sur le territoireeuropéen, AlirezaAvaieestvisé par une interdiction de voyager et par le gel de sesavoirs. Mais les autoritéssuisses, qui ontadoptéégalement des sanctions financières, ne luiont pas interdit de venirsur le territoirehelvétique. Au nom des droits de l'homme, nous appelons  à des poursuites du ministre de la Justice du régime islamiqued`Iran,  pour crimes contrel'humanité
 27Février2018
Les Signataires:
NasrinVaghie  Ex- prisonnièrepolitique
Ali Mobaraki   Ex- Prisonnierpolitique
Dr. MadjidMoshayediActivistepolitique

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر