۱۳۹۶ تیر ۱۲, دوشنبه

محمد جراحی مبارز راه عدالت اقتصادی و اجتماعی در بیمارستان بستری شد.

محمد جراحی، فعال کارگری از رفقا همرزم شاهرخ زمانی و عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری  امروز دوباره  در بحش گوارش بیمارستان امام رضا تبریز بستری شد. طبق برنامه تیم  پزشکی روز چهارشنبه نمونه برداری از تومور سرطانی به دستور دکتر اصفهانی توسط دکتر بافنده انجام خواهد شد.
کارگران ، فعالین و مردم مبارز، امروز محمد جراحی مبارز راه آزادی و عدالت اجتماعی ، عدالت اقتصادی، مبارز راه رهایی زحمتکشان و مردم ستمدیده  از یوغ سرمایه داری و حکومت جمهوری اسلامی سرمایه داری، در بستر بیماری قرار دارد بیماری های که توسط جمهوری ضد انسانی در زندانهای اسلامی بر او تحمیل شده است ، امروز وظیفه همه ماست که از محمد جراحی  به هر طریق ممکن دفاع و حمایت کنیم ، هر دوست و آشنایی و هر رفیق که می تواند به ملاقات محمد برود تا از این طریق همبستگی طبقاتی خود را بیشتر کنیم و در همین حال قوت قبلی باشیم برای رفیق محمد جراحی که مانند کوهی ستبر در مقابل جمهوری اسلامی ایستاد و اکنون با روحیه قوی و محکم در مقابل بیماری های که توسط جمهوری اسلامی به او تحمیل شده است مقاومت و مبارزه می کند.زنده باد محمد جراحی رفیق و همرزم شاهرخ زمانی


گسترده تر باد همبستگی طبقاتی کارگران
سر نگون باد حکومت ضد انسانی جمهوری اسلامی
بر قرا باد حکومت شورایی کارگری

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

12/4/1396

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر