۱۳۹۶ مرداد ۲, دوشنبه

نمونه ای از تراکت های توزیع شده در تبریز برای بزرگ داشت رفیق شاهرخ 7


نمونه ای از تراکت های توزیع شده در تبریز برای بزرگ داشت رفیق شاهرخ 7 


نمونه تراکت های که توسط رفقا در تبریز توزیع و به دیوار ها الصاق شدند و از همه دعوت کرده اند در روز 22 شهریور از ساعت 6 عصر تا 10 شب به نشانه اعتراض به وضعیت موجود و کشته شدن رفیق شاهرخ به دست ماموران جمهوری اسلامی در خیابانهای نامبرده حضور داشته باشند.هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر