۱۳۹۶ اردیبهشت ۸, جمعه

دادگاه سعید یوزی تشکیل شد

کمیته پیگیری ایجاد تشکل ها ی کارگری ایران
دادگاه سعید یوزی تشکیل شد   
بیانیه شماره 6
سعید یوزی از اعضای شواری مرکزی کمیته پیگیری ......و از اعضای انجمن صنفی کارگران ساختمانی کامیاران ،از موسسین سندیکای کارگران ساختمانی در عراق، همچنین از موسسین انجمن برق و فلزکار کرمانشاه ،  که در 26/اسفند ماه 95 در کامیاران دستگیر شده بود .پس از 38 روز زندان  در چند روز اخیر با وثیقه 100،000،000 آزاد شده بود . البته به همراهی و هم پرونده بودن صالح امانی ، که از بدو دستگیری و پروسه  زندان و دادگاهشان  با هم صورت گرفته بود . دیروز به دادگاه فراخوانده شدند .
امروز پنجشنبه 96/2/7 دادگاه تشکیل شد .خوشبختانه سعید یوزی و صالح امانی  هر دو نفر تبرئه  گردیدند .
ما آزادی و تبرئه  شدن این دو عزیز را به خانواده  محترم شان و جنبش کارگری شاد باش میگوییم .
96/2/7

کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر