۱۳۹۶ اردیبهشت ۲, شنبه

بیانیه 5

سعید یوزی ازاد شد .      

سعید یوزی عضو  شورای نماینده گان کمیته پیگیری..........،کارگری پیشرو  و  از رهبران عملی کارگران پس از  38 روز زندان در شهر سنندج ، با سپردن وثیقه 100 میلیون تومان از زندان آزاد شد .
ما آزادی سعید یوزی را به خانواده ، همکارانش ، و کارگران شاد باش میگوییم .
2/اردیبهشت 96 
کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر