۱۳۹۵ مهر ۱۳, سه‌شنبه

شعری از رفیق زهره مهر جو

لازم به توضیح است شعر فوق را رفیق مهر جو لطف کرده به مناسبت بزرگداشت شاهرخ زمانی برای کمیته حمایت از شاهرخ زمانی و برای انتشار در نشریه تدارک حزب انقلابی شماره 9  ارسال کردند که در شماره فوق نیز منتشر خواهد شد .

«سرخ»

از: زهره مهرجو


چه زیباست سرخ
باشکوه و پرصداست، سرخ
سرخ جریان مدام زندگی،
سرخ بیگانه با هر چه بیهودگی.

سرخ، گل همیشه تازۀ باغ رنگ هاست،
سرخ، تجسم بی نظیرِ عشق و مهربانی هاست.

سرخ، تردید نمی شناسد!
در کتاب رنگین تاریخ
اعتمادِ رأی خوبی هاست؛
پر از حماسه های بلند و کوتاه
تهور و پرصداست سرخ...

وقتی که زندگی در خموشی
رو به زوال می رود؛
سرخ از حقیقت
سخن می گوید!

سرخ، گاه غمگین و پر ز درد است
مثل بودن کوتاه شقایق
در شبان سرد طوفان زا ...
و دامنه های خونین سوگوار
پس از هجوم وحشیانۀ باد.

خشم سرخ، از ستم و نابرابری هاست
سازش ناپذیر و سهمگین
سرخ، اسارت کبوتران
و مرگ شقایق ها را ..
باور نمی کند؛
برمی خیزد...
و قلمرو حاکمان را
به لرزه می فکند! ...

و در راه خویش
سرخ نمی هراسد
و خستگی را ..
هیچ، نمی شناسد!

*  *  *
سرخ؛ مثل خون جاری
در شریان عظیم هوشیاری،
زنده.. پویا ..
در ستیز با نابرابری ها
با نهایتِ تاریکی -
در اوج بی پناهی ها!

سرخ؛ مثل قلب طپندۀ انقلاب
منسجم
آماده برای بازتابِ هر ضربه،
سترگ
شکوهمند ..
زندگی بخش ..!

رنگ شادی هاست سرخ ..
پرطراوت و چالاک
رهایی بخش ..

امید فرداهاست سرخ!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر