۱۳۹۵ مهر ۲۸, چهارشنبه

ارتباط بستر سازی با سانترالیزم دمکراتیک و تشکیلات انقلابی 16اکتبر2016 ,کنفرانس در تلکرام
در تابستان 1395 در جلسه ای تلگرامی به شکل کنفرانس پرسش و پاسخ ارایه شد موضوع بحث "اهداف ، آرمان و پیشنهادات شاهرخ زمانی" توسط محمد اشرفی ارایه شد .و توسط جمع قدم اول تنظیم و منتشر شده است

جلسه در 16 اکتبر 2016 تشکیل شد موضوع بحث ارتباط بستر سازی با سانترالیزم دمکراتیک و تشکیلات انقلابی بود ارایه دهند ه محمد اشرفی بود توسط جمع قدم اول نتظیم و منتشر شده است

۳ نظر: