۱۳۹۳ اسفند ۹, شنبه

تهدید محمد جراحی به اعتصاب غذا


تهدید محمد جراحی به اعتصاب غذا 
محمد جراحی کارگر زندانی که در زندان عمومی تبریز  به سر میبرد مدتهاست که در این بند دچار نا امنی  جانی شده است  واز سوی افرادی (رحمان استادی و جواد محمدپور ) که توسط ماموران زندان حمایت می شوند مورد توهین واهانت و آزار قرار گرفته است ، چنانکه شدیدا فضای بند را برایش نا امن کرده است  به همین دلیل محمد جراحی با شرح فضای بند برای رییس زندان ، از وی خواسته است که به بند سیاسی منتقل شود ، در غیر این صورت دست به اعتصاب غذا خواهد زد
کمیته پیگیری و خانواده محمد جراحی از سازمانهای کارگری میخواهیم که جهت تحقق مطالبه این کارگر زندانی تلاش نمایند .


کمیته پیگیری تلاش در راه تشکلهای کارگری

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر