۱۳۹۳ اسفند ۸, جمعه

بیانیه 119


سر نوشت زند انیان سیاسی در ابهام است!!!
حکومت دیکتاتوری سرمایه داری به شکل جمهوری اسلامی برای نجات خود از بحرانهای مختلف و فزاینده و روند فروپاشی عنقریب و همچنبن برای زهر چشم و انتقام گیری از کارگران و معلمان و دیگر جنبش های اجتماعی که هر روز با گسترش اعتراضات خود خواب این حاکمان را بر آشفته می کنند.
هر روز با ترفند های جدید به آزار و اذیت مداوم  مردم و زندانیان سیاسی می پردازد، و از این طریق می خواهد مردم را بترساند ، این حکومت ضد انسانی سرمایه داری با حمله هر روزه به سفر ه خالی کارگران و معلمان و مردم زحمت کش و همچنین با تحمیل پرونده سازیهای مجدد با اتهامات واهی و دروغین و محاکمات جدید به زندانیان و افزایش اعدام ها و عدم  پذیرش مسئولیت جنایات خود و عدم اعلام رسمی عملکرد های خود و پنهان کردن زندانیان در محلهای نامعلوم  می خواهد ضعف ها، ترس ها ، روند فروپاشی و دلواپسی های  خود را در مقابل رقبای خارجی شان و طبقه کارگر و مردم آزادیخواه لاپوشانی کند.
این حکومت دزدان و اختلاس گران برای حفظ حاکمیت مافیای قدرت و ثروت و جبران امتیازات داده شده به دیگر حکومت های سرمایه داری، اقدام به سرکوبهای گسترده علیه مردم و فعالین جنبش های محتلف اجتماعی می کند در چنین روندی است که از پذیرش مسئولیت و اعلام رسمی اعمال خود سر باز زده و در مقابل مردم دست به انتشار اخبار غیر رسمی و ناموثق می زند، بعنوان نمونه هنوز در رابطه با اعدام 6 نفر (سامان نسیم، علی و حبیب افشاری، سیروان نژاوی ، ابراهیم  شاپوری و یونس آقایان) طی دو هفته گذشته رسما" سکوت اختیار کرده است و اخبار تایید نشده ای در رابطه با انها وجود دارد که هنوز اعدام نشده اند و در محل نا معلومی نگهداری می شوند!
جمهوری اسلامی تلاش دارد رمزآلود بودن اعمال خود را هر روز بیشتر کند تا چنین بر خورد نا مشخص و شبهه آلود را به صورت یک سنت در جامع جا باندازد ، تا بتواند در اینده با استفاده از چنین فضای مبهمی ضمن تحمیل سر در گمی به فعالین ، مبارزان و مردم هر عکس العملی را دچار شک و شبهه نماید .
لازم است با گسترش اعتراضات خود اجازه ندهیم چنین نقشه ای را پیش ببرد ، با اعتراضات گسترده و در خواست های مکرار از نهاد های جهانی باید جمهوری اسلامی را وادار به پذیرش مسئولیت ها و اعلام رسمی اعمالش  نماییم ، به این حکومت ضد انسانی اجازه ندهیم اعدام ها را ادامه بدهد و با عدم پذیرش مسئولیت آنها و با پنهان کردن اعدام ها یا ایجاد شک و شبهه در رابطه با اعدام شده ها و ... پنهان کردن و عدم  پذیرش مسئولیت را به روند عادی تبدیل کند.

کارگران ، معلمان، انقلابیون و مردم آزادیخواه !!
با نوشتن نامه ها و طومارها، و کمک به خانواده زندانیان در اعتراضات و تجمع در مقابل دادگاها و زندانها و ... و در خواست از جوامع جهانی جهت مشخص شدن وضعیت زندانیان، بخصوص 6 زندانی نام برده جمهوری اسلامی را وادار به پذیرش مسئولیت و اعلام رسمی جنایاتش کنیم. وبا افشا گریها و اعتراضات گسترده به موضوع محل نا معلوم  در مورد زندانیان پایان بدهیم . چنین کارهای را فقط با سازمان یابی و سازماندهی در تشکل های سیاسی و صنفی خود می توانیم پیش ببریم .
کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
8/12/1393

www.chzamani.blogspot.com
freeshahrookh@gmail.com


موضوع زیر در خواست و انتقادی است  که دوستان ما در ایران دارند و از ما خواستند به سایت ها گفته شود 

ما از تمامی سایت های انقلابی و مردمی می خواهیم در تکثیر و توزیع اخبار و نوشته های کمیته حمایت از شاهرخ زمانی هر چه بیشتر تلاش و کوشش کنند ، متاسفانه می شود که برخی از سایت ها از انتشار مطالب و اخبار انتشاری از جانب کمیته حمایت از شاهرخ زمانی سر باز می زنند و البته هیچ دلیلی هم برای مخالفت خود ابراز نمی کنند، ما انتظار چنین اعمالی را از سایت های انقلابی و مردمی نداشته و آن را غیر قالبل قبول می دانیم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر