۱۳۹۲ بهمن ۱۶, چهارشنبه

بیانیه ی سازمان سراسری اتحادیه های کارگری سوئد(LO) در حمایت از کارگران زندانی
فعالین کارگری و اتحادیه ای زندانی در ایران را آزاد کنید!امروز کارل بیلت، وزیر امور خارجه به ایران سفر می کند. او امیدوار است، بتواند در طول ملاقات هایی که با وزیر امور خارجه ی ایران خواهد داشت، دیالوگی در رابطه با رعایت مسائل حقوق بشر در ایران با او داشته باشد. سازمان سراسری اتحادیه های کارگری سوئد(LO)  فرصت را مغتنم شمرده و از وزیر امور خارجه خواستار است که در مذاکرات خویش تمرکز خود را حول محور فوق قرار دهد. رعایت حقوق بشر و تضمین آزادی های فردی از جمله آن شرایط تعیین کننده ای است که می تواند موقعیت ایران را در جامعه ی بین المللی تعریف کند. اما متأسفانه اوضاع و شرایط کنونی در ایران گویای وضعیت دیگری است. در ایران به طور روزمره و سیستماتیک و با حمایت فعالانه ی رژیم به حقوق انسان ها تجاوز می شود.

در اجلاس سالانه سازمان جهانی کار(ILO)، در سال ۲۰۱۳ تاکید شد که جمهوری اسلامی ایران یکی از سه کشوری است که در آنجا شرایط زندگی، آزادی فردی و فعالیت کارگری و اتحادیه ای، به شدت محدود بوده و فعالین کارگری به خاطر فعالیت های شان دائماً تحت تعقیب، پیگرد قضایی، اخراج و تهدید به مجازات زندان قرار دارند.
علاوه بر اخراج، پیگردهای قضایی و زندان، در بازجویی هایی که در نهادهای گوناگون امنیتی و یا به هنگام بازداشت در دادگاه ها انجام می گیرد، آن ها را وادار به ترک عضویت در تشکل های آزاد و مستقل خود می نمایند.
گروه بررسی امور کارگری در آی.ال. او (ILO) به دفعات ایران را به خاطر تخطّی از مقاوله نامه های سازمان جهانی کار و انجام وظایفی که مفاد پایه ای این سازمان در دفاع از امنیت و حقوق کارگران به اعضاء محوّل شده است مورد توبیخ تشکیلاتی قرار داده است، اما به رغم این ها تهدید، خشونت، زندان و شکنجه فعالین اتحادیه ای همچنان ادامه دارد.
گزارش هایی که فعالین کارگری زندانی موفق به نشر آن به بیرون از زندان شده اند حاکی از شرایط طاقت فرسا در زندان های ایران است. خشونت و شکنجه هم، در بازجویی ها و هم در بندهای انبوهِ از زندانیان به طور روزمره جریان داشته و زندانیان از دسترسی به درمان پزشکی و داروی مورد نیاز محرومند. وضعیت فیزیکی و روانی زندانیان به مراتب وخیم تر شده و زندانیان به رغم داشتن بیمارهای مُهلک، از مرخصی درمانی آن ها برای اعزام به بیمارستان ها ممانعت می شود. در موارد زیادی زندانیان جان خود را در چنین شرایطی از دست داده و تحقیقات جهت بررسی علل این مرگ ها نیز دارای نقایص بسیار جدی و ناروشن است.
جنبش اتحادیه های سوئد پیشنهاد تشکیل یک "کمیته بین المللی حقیقت یاب" را برای تحقیق و بررسیِ شرایط زندان های جمهوری اسلامی ایران در مورد مرگ هایی که در زندان ها رخ داده است را پیشنهاد می کند.
جنبش اتحادیه ای سوئد طی سالهای متمادی شرایط حقوق بشر در ایران را دنبال کرده و یادآور میشود که متاسفانه این شرایط طی سالهای اخیر بطور مداوم وخیم تر شده است. اتحادیه های سوئدی و تشکل های بین المللی این اتحادیه ها به کَرّات در رابطه با پیگرد های ظالمانه نسبت به فعالین کارگری و اتحادیه ای در ایران اعتراض کرده و ایران را به عنوان عضو آی.ال.او(ILO) به خاطر طفره رفتن از امضاء سه مقاوله نامه پایه ای این سازمان که شامل حق تشکل یابی، حق مذاکره و رعایت حداقل سن قانونی برای کار است مورد انتقاد قرار داده است.
جنبش اتحادیه ای سوئد رژیم ایران را به خاطر رفتار غیر انسانی با شهروندان خود محکوم کرده و از رئیس جمهور منتخب جدید، حسن روحانی مصُرانه خواهان رعایت مفاد جهانی حقوق بشر و آزادی فوری کلیه ی فعالین اتحادیه ای که هم اکنون در زندان ها به سر می برند است. ایران موظف به انجام اقداماتی برای پایان دادن به تهدید، اذیت و پیگرد فعالین کارگری و احترام به مقاوله نامه های آی.ال.او (ILO) است. شرایط اجتماعی و اقتصادی خانواده های فعالین اتحادیه ایِ تحت پیگرد و زندانی باید مورد تحقیق قرار گرفته و کسانی که از اقدامات غیر قانونی این رژیم صدمه دیده اند حمایت شوند.
به اعتقاد سازمان سراسری اتحادیه های کارگری سوئد(LO)، تا زمانی که دستگیری ها، زندان و مرگ هایی که در زندان ها اتفاق می افتد که در واقع به مثابه ی تجاوز به حقوق انسان ها و نقض حقوق بشر محسوب می شوند، ادامه دارد و دلایل وقوع آن ها به طور کامل مورد بررسی قرار نگرفته اند، ایران نمی تواند دارای آن چنان شرایطی باشد که به قول رئیس جمهور ایران، حسن روحانی، جایگاهی در جامعه ی بین المللی داشته باشد.
سازمان سراسری اتحادیه های کارگری سوئد(LO)  و جنبش سندیکایی جهانی، بر این باور است که بدون پیشرفت های جدی و آشکار در جهت تعمیق دمکراسی و رعایت اصول حقوق بشر در ایران، حکومت ایران را به عنوان یک رژیم سرکوب گر و فاقد قانون مندی های مدنی می شناسد .


سازمان سراسری اتحادیه های کارگری سوئد(LO)


Karl-Petter Thorwaldsson, LOs ordförande                                                                            
Lars Lindgren, ordförande Transportarbetareförbundet               
            Loa Brynjulfsdottir, chef för LOs internationella enhet           

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر