۱۳۹۲ آذر ۱۱, دوشنبه

گزارش های از زندان گوهر دشت کرج

گزارش یک

تشدید فشارهای مضاعف بر زندانیان رجایی شهر

قطع آب گرم ، دادن خمیر به جای نان،پنجره های بدون شیشه در سوز و سرما و مهمتر خطر اعدام زانیار و لقمان مرادی و 12 هموطن سنی .
زندان مخوف و جهنمی رجایی شهر که با ظرفیت 1500 نفر زندانی ، 6000 محبوس دارد قتلگاه و قبرستان زندانیان عقیدتی –سیاسی می باشد .
این زندان با 250 نفر اسیر عقیدتی _ سیاسی تبعیدی از سراسر ایران با 40 اعدامی ، 30 حبس ابد و بقیه با زندانهای دراز مدت 10 ، 15 و 30 ساله در محیط زیست 4تا 5 متری برای 2 تا 3 نفر ، هواخوری 2 ساعته به جای 12 ساعت ، تغذیه با سویای حیوانی ، قطع غیرقانونی کوچکترین ارتباط عاطفی مرسوم در سایر بندها و زندانها مانند مکاتبه ، ملاقات حضوری ، مرخصی ، صحبت تلفنی با خانواده ، منع کامل آزادی و عفوهای مشروط و موردی و نبود کامل بهداشت و درمان و با وجود دهها دستگاه پارازیت کشتارگاه واقعی زندانیان می باشد به طوری که تحت این شرایط و قتلهای مشکوک طی دو سال و اندی جسد دهها نفر از جمله  ... مهدی، ساران ، رادپور ، کرمی، ... و آخر سر جوان کارگر افشین بایمانی از اینجا بیرون رفته اند .
مسئول زندان با هدایت وزارت اطلاعات به صورت آگاهانه و سیستماتیک لحظه ای دست از شکنجه روحی و جسمی زندانیان برنمی دارند به طوری که به شکل آگاهانه و سادیسمی طی چهار هفته ای که هوا سرد شده آب گرممان را قطع کرده ،نان نپخته و خمیر به زندانیان داده و ازنصب شیشه پنجره ها که ماموران به عمد شکستند خودداری کرده به خصوص با ایجاد فضای سرد باعث آزار و اذیت زندانیان می گردند .
از طرفی پرونده سازی ، پاپوش دوزی و بازگردانیدن زندانیان به بند سپاه رجایی شهر و 209 اوین برای بازجویی های چندین باره و طولانی و شکنجه روحی و جسمی توسط سربازان گمنام  امام زمان تمامی ندارد به طوری که طی 4 ماه اخیر بیش از 30 نفر از جمله نامق محمودی ، خالد حردانی ، شاهرخ زمانی ، هوشنگ رضایی ، شهرام چیلان و محمود فضلی ، ... به دادگاههای فرمایشی و گوش به فرمان اطلاعات برای پرونده سازی های جدید و یا بازجویی های آزاردهنده و تحقیر آمیز و تهدیدآمیز برذه شدند .
به تازگی در کنار این، مردم آزاری سازمان یافته چندین دستگاه پارازیت به دهها دستگاه قبلی افزوده اند که هر کدام به اعتراف بعضی از مأمورا ناراضی برای یک شهرک 20 هزار نفری می باشد که دهها نفر را به علل مختلف به درد و بیماریهایی مانند قلب و غیره روانه بهداری کرده اند  در مقابله با این اقدام جنایتکارانه زندانیان در یک اقدام و اتحاد همگانی سه روز با برگرداندن دیگ غذا به مبارزه و مقاومت دست زدند و هم چنین خانواده زندانیان به نهادها و مقامات مختلف شکایت کرده و تجمع کرده اند که تصمیم گیری به نحو دیگری به این اعتراضات ادادمه دارد .
در ادامه شکنجه ها مدتهاست نامق محمودی به جای نامعلومی برده شده است . سربازان گمنام روز سه شنبه  12/4/1392خالد حردانی مبارز عرب را بر مبنای پرونده ساختگی توهین به رهبری با پابند و دستبند به صورت تهدید آمیز به دادگاه  انقلاب شعبه یک کرج برده و سپس سه شنبه 18 آبان برای اعلام رأی دو باره با پابند و دستبند به صورت تهدید امیز به دادگاه کشاندند که وی به دو سال حبس تعزیری یعنی اشد مجازات در این پرونده سازی وزارت اطلاعات محکوم شد او به علت اینکه مشروعیت این دادگاه فرمایشی وابسته به وزارت اطلاعات را به رسمیت نمی شناسد و آن را غیر قانونی می دانست و می داند از اعتراض به رأی دادگاه خودداری نمود لازم به یاددآوری است که خالد حردانی مبارز عرب با حبس ابد که 15 سال از عمر گرانمایه خود را در زندانهای جهنمی جمهوری اسلامی گذرانده چندین بار توسط برادران مسلمان پرونده سازی شده و به حبسهای جدید مانند 7 سال ، 10 سال و یا تبعید محکوم شده است که این روند در مورد تمام زندانیان مقاوم به صورت فزاینده ادامه دارد .
مخصوصا" در هفته های اخیر که موج اعدامها  جدید شروع شده است خطر اعدام زانیار و لقمان مرادی به همرا 12 هموطن سنی در کنار سکوت نهادهای حقوق بشر و رسانه های اصلاح طلب بیشتر شده است در حالی که این رسانه ها کوچکترین حرکات اصلاح طلبان حکومتی را در بوق و کرنا می کنند مثلا" کسانی هستند که از یک سال هشت ماه بیرون(مرخصی) بوده اند و برای همکاری با ماموران و خبرچینی 4 ماه از سال را به داخل می آیند .


گزارش دوم

سندی ننگین از آدم فروشی اصلاح طلبان حکومتی

با گزارش و امضا طومار توسط بیش از 20 نفر از اصلاح طلبان ولایی (طرفداران حکومت ولی فقیه) در زندان اوین بر علیه هموطن مسیحی سعید عابدینی مبنی بر اینکه وی به تبلیغ دین مسیحیت در بین زندانیان می پردازد با دستور اطلاعات و اجرای مسئول زندان اوین سعید عابدینی به بند 3 زندانیان عادی و خطرناک رجایی شهر انتقال یافته است.
در مقابل اعتراض پدر وی به این کار ضد انسانی، مسئولین زندان عین  طومار جاسوسان حکومتی یعنی اصلاح طلبان امضا کننده طورمار را به وی نشان داده اند .
 رژیم با این کار رذیلانه مزدوران خود این هموطن را در بدترین بند زندان قرار داده و خبرچینیان و افراد نادان را علیه وی می شوراند تا او را خرد نماید .
زندانیان سیاسی رجایی شهر ضمن ابراز انزجار از این عمل ننگین کاسه لیسان حکومتی اعتراض خود را به آقای ... (از زندانیان اصلاح طلب که نامش نامشخص نوشته شده است)  در این مورد ابراز کردند که وی به عنوان مزدور وفادار از این کار هم کیشان خود طرفداری نمود.


گزارش سوم

فریب خانواده محمد نظری

محمد نظری که به اتهام همکاری با حزب دمکرات با حبس ابد بیش از 20 سال است که در زندان می باشد با وعده و وعید مسئولان زندان رجایی شهر و دادستانی برای آزادی صد در صد در عید غدیر به خانواده اش ، منتظر رهایی او از قفس بود اما با ممانعت و مخالفت اداره جنایتکار  اطلاعات قدم به 21 سالگی حبس گذاشت .
وی به علت زندان طولانی مدت در بدترین شرایط ... و ضعف شدید جسمانی در اسفبارترین وضع قرار دارد به طوری که در معرض امراض مسری گوناگون قرار دارد .


گزارش چهارم

اعتراض خانواده زندانیان به اسماعیلی

تعدادی از خانواده های زندانیان عقیدتی سیاسی رجایی شهر در دیدار با اسماعیلی رئیس سازمان زندانها شدیدا" به وضع اسفبار عزیزانشان در این قتلگاه در نبود کوچکترین امکانات قانونی مصوب در آیین نامه داخلی سازمان زندانها به شدت اعتراض نمودند .
یکی از شیرزنان گفت : شما شوهران ما را بدون کوچکترین امکانات در یک قوطی کبریت جا داده و دهها دستگاه پارازیت در 4 متری آنها برای کشتارشان نصب کردید یکباره به گلوله ببندید و خیال همه را راحت کنید .
دیگری تأکید کرد شما شوهران ما را در سلولهای انفرادی تک نفره با 3یا 4 نفر دفن کرده به جای هواخوری 12 ساعته تنها دو ونیم ساعت هواخوری می دهید و راضی نمی شوید آنها برای ورزش در این زمان محدود کفش ورزشی داشته باشند .
 همه خانواده ها یک صدا گفتند : چرا اسیران ما عین تمام بندها و زندانهای دیگر نباید تلفن داشته باشند .
اسماعیلی زیر فشار زندانیان به دروغ ادعا کرد من چندین روز پیش به رئیس زندان مردانی گفته ام که باید به زندانیان تلفن داده شود ولی مثل اینکه اوامر ما را اجرا نکرده است و در حضور خانواده ها تلفنی با مردانی صحبت کرده و گفته است ما اینجا نمایندگان خانوادهها ی زندانیان  سیاسی رجایی شهر هستیم چرا دستور ما را اجرا نمی کنید و پاره کرده و به سطل اشغال می اندازید .
آخر سر اسماعیلی قول داد برای پارازیتها 4 نفر برای تحقیق به زندان بفرستد .
لازم به ذکر است تحت مبارزه زندانیان و خانواده های آنان و فشار افکار عمومی روز شنبه 20 آبان اژه ای مجبور به پاسخگویی به خبرنگاران در مورد پارازیت و اعتراف به وجود دستگاههای پارازیت در زندانها شد.


گزارش پنجم

کشتارگاه انتفاعی

به دنبال قطع جیره خشک در زندان رجایی شهر و هم چنین استفاده از سویای حیوانی مخلوط با ماسه بادی که اغلب کل غذا به سطل زیاله ریخته می شود و هم چنین قطع کامل دارو که کلا" توسط خانواده ها از بیرون خریداری می شود و به زندانی داده می شود زندانیان رجایی شهر تمام اجناس مورد نیاز خود را با قیمتهای نجومی از فروشگاه زندان می خرند در تازه ترین اقدام زندان برای ندادن نان، آنرا نیم پخته و خمیر تحویل می دهند تا زندانیان با زبان خود خواستار قطع ان شوند و هم چنین شیشه پنجره ها را نصب نکرده و به زندانیان می گویند باید خودتان بخرید.
لب مطلب اینکه زندانیان باید حکمهای سفارشی و سنگین سربازان امام زمان را بکشند و در این جهنم مرگ تدریجی زنده به گور شوند و برای کوچکترین تسهیلات که قانونا" به عهده دولت است خودشان هزینه کنند یعنی به عبارتی مرگ انتفاعی خود را بپذیرند.


گزارش ششم

انتقاد وارده

  آیا اصلاح طلبان حکومتی و هم پالکی هایشان نقشی در مبارزه با پارازیت داشتند ؟
چندی پیش بیانیه ای از طرف عده ای از دوستان سالن دوازده زندانیان سیاسی  زندان رجایی شهر با 130 امضا در مورد مبارزه با پارازیت در بعضی از سایتها منتشر شده است که جای تقدیر و تشکر دارد و جای بسی خوشحالی است که منفعل ترین افراد سالن برای اولین بار در یک حرکت جمعی صنفی شرکت کرده و برای لحظه ای هم که شده طعم شیرین اعتراض دسته جمعی را چشیدند .
 اغلب دوستانی که جدا از بعد موضع اعتقادی ، ایمانی به مبارزه رادیکال در زندان در حد اعتصاب غذا ندارند و عموما" در دمسازی با اصلاح طلبان حکومتی که ستون پنجمی های دیکتاتوری در زندان هستند به دنبال گدایی حقوق قانونی مانند ملاقات حضوری و در بهترین حالت مرخصی هستند و مانند جن از بسم الله از هرگونه بیانیه حتی در حد قانونی می ترسند و با هدایت اصلاح طلبان و پادویی افرادی مانند جعفر اقدامی نامه فدایت شوم به جنایتکاران حکومتی می نویسند و همیشه به شدت با مبارزه قاطع و انقلابی در این شرایط وخیم زندان با هرگونه مبارزه و در خواست مخالف بوده اند با این اوصاف نقش آنان در مبارزه با پارازیت چه بوده است و اصل ماجرا چه می باشد؟
مسئله از آنجا آغاز شد که به دنبال نصب چندین دستگاه پارازیت جدید و آشکارشدن  برخی از عوارض آن در سالن  و احتیاج دوستان برای مقابله با حرکت رژیم (افزایش دستگاه های پارازیت) دور هم جمع شده  زندانیان فعال عین همیشه سعی کردند همه هم بندان را برای مقابله با این مصیبت بسیج کنند  ...  ، شاهرخ زمانی  ، خالد حردانی و صالح کهندل بانی این امر بودند که بعد از چندین جلسه و دعوت از دوستان     و یکی از دوستان بهایی مسئول پخت و پز ... و با جمع آوری افراد و دعوت به مجمع فوق العاده و در یک برنامه سازمان یافته تبلیغی و ترویجی افکار عمومی سالن را متوجه ابعاد فاجعه و لزوم مبارزه کردند .
بدین شکل مجمع تشکیل شد، پس از پیشنهادهای گوناگون، پیشنهاد شاهرخ زمانی دایر بر اینکه دیگ های غذا را به مدت سه روز بر گردانند اگر پس از ان جواب نگرفتند تحریم هواخوری و ملاقات با خانواده ها اجرا شود با اکثریت آرا تصویب شد که خالد حردانی و محمدعلی منصوری و صالح کهندل با ایراد سخنرانی از ادامه مبارزه و طرح فوق با صحبتهای خود حمایت کردند.
 مسعود باستانی و ... معتمدی از اصلاح طلبان حکومتی به شدت به مخالفت برخاستند به طوری که باستانی عملا" در دفاع از کار رژیم گفت : تا حالا اثبات نشده که پارازیتها برای سلامتی خطرناکند ما نباید دیگها را برگردانیم ، اول باید با مسئولین مذاکره کنیم که با مخالفت شدید و تنفر عمومی هم بندان مواجه شد .
علیرضا فراهانی ضمن اثبات آسیبهای پارازیت از کار مماشات جریان وی به شدت انتقاد کرد و با تصویب پیشنهاد شاهرخ زمانی توسط مجمع عمومی، این کار پیش برده شد .
حالا خود قضاوت کنید این برخوردهای رذیلانه که اسم فعالترین افراد سازمان دهنده به عمد در بیانیه آورده نشده(https://www.hra-news.org/263/best/17082-1.html) و در عوض  مواد پخش کنها، معتادها و جیره خواران اصلاح طلب مانند افرادی که به مبارزه اصلا" اعتقادی ندارند، شده اند همه کاره میدان که به دور از توطئه کثیف اداره اطلاعات و هدایت اصلاح طلبان حکومتی و سایتهای دست ساز آنها نمی باشد.

گزارش های از زندان گوهر دشت کرج
8/9/1392


توضیح و درخواست

ما در کمیته حمایت از شاهرخ زمانی پس از خواندن بیانیه زندانیان رجایی شهر (https://www.hra-news.org/263/best/17082-1.html) وقتی متوجه شدیم نام شاهرخ زمانی و خالد حردانی در لیست امضا کنندگان بیانیه فوق نیست بسیار نگران شدیم و تلاش کردیم از سر نوشت شاهرخ و خالد اطلاعاتی بدست آوریم وقتی توانستیم موضوع بیانیه را روشن کنیم معلوم شد که فرد یا افراد مغرضی به عمد اسامی شاهرخ زمانی و خالد حردانی را از لیست امضا کنندگان بیانیه فوق حذف کردند بنا براین جویای روشن شدن ماجرا شدیم که نتیجه آن گزارش ششم از زندان رجایی شهر است . با روشن شدن عمل و برخورد غرض آلود برخی از افراد ما از مسئولین محترم خبر گزاری هرانا و بقیه سایت های خبری تاکیدا" می خواهیم در مورد روابط خبری خود دقت بیشتر کرده و اگر لازم است در مورد انها تجدید نظر کنند ، چرا که اخبار ناقص یا غرض الود با زندگی زندانیان بازی می کند و این نوع اخبار ضمن ایجاد نگرانی در خانواده زندانیان بهانه های زیادی به دست ماموران می دهد .
از دقت شما عزیزان سپاس گزاریم

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

11/9/1392

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر