۱۳۹۲ آذر ۱۷, یکشنبه

خبر فوری از زندان گوهر دشت کرج سالن 12

زندانیان سیاسی بند 12 گوهر دشت کرج
برای اعتراض به کمی ساعات هواخوری از امروزیکشنبه 17 آذر رفتن به هواخوری را تحریم کردند . قابل ذکر است که در سالن 12 زندان گوهر دشت کرج به جای 12 ساعت هواخوری فقط دو  و نیم ساعت است و ان را نیز ماموران به سلیقه خود همه روز کمترش می کنند .
کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر