۱۳۹۲ آبان ۱۴, سه‌شنبه

اعلام همبستگی فدراسیون اتحادیه های کارگری مصر با کارگران زندانی در ایرانبدنبال ارسال نامه به سازمانهای کارگری در سراسر جهان  و تماسهای نزدیک با فدراسیون اتحادیه های کارگری در کشور مصر، نامه ای حمایتی از سوی این اتحادیه دریافت کردیم که متن آن ضمیمه است. در این نامه اساما السون بوکتی رئیس این فدراسیون طی نامه ای با کارگران زندانی در ایران اعلام همبستگی کرده و پیشنهاد ایجاد یک سازمان بین المللی کارگری برای حمایت از کارگران زندانی در هر جای جهان  را داده است. متن فارسی این نامه را اینجا ملاحظه میکنید:
درود به همه کارگران جهان از مصر!
فدراسیون اتحادیه های کارگری مصر با کارگران زندانی در ایران اعلام همبستگی میکند و از همه سازمانها و اتحادیه های کارگری در همه کشورهای جهان میخواهد که برای آزادی آنها اعلام همسبتگی کنند. فدراسیون اتحادیه های کارگری مصر بر اساس پیشنهادات مطرح شده (کارگران) در حال سازمان دادن کنفرانسی برای تبادل ایده ها و نقشه هایی برای همبستگی کارگری برای آزاد کردن کارگران و فعالین اتحادیه ای زندانی در هر جای جهان است.ما پیشنهاد میکنیم که یک سازمان بین المللی کارگری تحت عنوان همبستگی بین المللی کارگری ایجاد شود و من مشغول کار روی اسناد آن هستم و به محض آماده شدن به شما ارائه خواهم داد.
زنده باد مبارزات کارگری در همه جای جهان!
29 اکتبر 2013     اساما السون بوکتی
رئیس فدراسیون عمومی اتحادیه های کارگری مصر (GFETU)

(ارسال و تکثیر از سندیکای کارگران فلزکار ومکانیک)

Egyptiska Landsorganisationens solidaritetsuttryck med
fängslade arbetare i Iran

Hälsningar från Egypten till alla arbetare i hela världen

Egyptiska Landsorganisationen (GFETU) uttrycker sin solidaritet med de fängslade arbetarna i Iran och uppmanar alla arbetarorganisationer och fackliga organisationer i alla länder att visa sin solidaritet för deras frigivande.
GFETU i enlighet med de förslag som arbetarna har lagt fram håller på att förbereda en konferens för utbyte of tankar och en global arbetarsolidaritetsplan för frigivandet av fängslade arbetare och fackliga aktivister överallt i världen.
Vi föreslår att en internationell arbetarorganisation som kallas Internationella arbetarsolidariteten inrättas. Jag håller på att arbeta på ett dokument i samband med detta och kommer att presentera till er så snart det är klart.
Länge leve arbetarnas kamp överallt i världen!
Osama Elsonbokhty
Ordförande för the General Federation of Egyptian Trade Unions (GFETU)
29 oktober 2013


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر