۱۳۹۲ مهر ۱۴, یکشنبه

روز ۱٠ اکتبر را به روز مبارزه علیه رژیم جنایتکار اسلامی بدل کنیم(فراخوان به آکسيون در گوتنبرگ)

اطلاعيه

روز ۱٠ اکتبر را به روز مبارزه علیه رژیم جنایتکار اسلامی بدل کنیم و دراین روز متحدانه علیه مجازات اعدام و رژیم اسلامی به میدان بیاییم.
 مجازات اعدام شنیع ترین شکل آدم کشی رسمی و قانونی دولتها است.اعدام ابزاری برای ارعاب و به تمکین واداشتن مردم، مخالفین سیاسی و معترضین به حکومت جنایتکاران سرمایه است. تاریخ اعدام، تاریخ قتل و جنایات طبقات حاکم برای حفاظت از جوامع طبقاتی است که بنام قانون و "امنیت جامعه" انجام میشود.

مردم آزادیخواه گوتنبرگ !
جمهوری اسلامی تلاش می کند که با ژستهای روحانی در سطح بین المللی دستهای خونینش را پنهان کند. تنها در دوران ریاست جمهوری روحانی ده ها نفر اعدام شده اند.مبارزه بر علیه قتل عمد دولتها و متوقف کردن ماشین جنایت و آدمکشی در ایران تنها با مبارزه ی متحدانه و یکپارچه بر علیه جمهوری اسلامی و بزیر کشیدن حکومت این جنایت کاران میسر است. تحصن و اعتراضات خانواده های محکومین به اعدام در چند روز گذشته بار دیگر ثابت کرد که میتوان جمهوری اسلامی را به عقب نشینی وادار کرد.
روز 10 اکتبرروز جهانی مبارزه علیه اعدام، مناسبتی است که همه ما مخالفین اعدام برای لغو این مجازات غیر انسانی، این قتل عمد دولتی و شنیع، این وسیله ارعاب و اختناق و این بازماندۀ عهد بربریت به خیابان بیائیم،از حرمت و حق حیات انسان دفاع کنیم و رژیم اسلامی سمبل اعدام را محکوم کرده و صدای صدها زندانی سیاسی و عادی باشیم که در معرض خطر اعدام قرار دارند.
زندانی سیاسی آزاد باید گردد.
مجازات اعدام الغا باید گردد.
سرنگون باد جمهوری اسلامی

زمان : پنجشنبه 10 اکتبر ساعت 17
مکان : یرن توریت
حزب کمونیست کارگری ایران- تشکیلات گوتنبرگ
حزب کمونیست کارگری ایران-  حکمتیست  تشکیلات گوتنبرگ

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر