۱۳۹۲ شهریور ۶, چهارشنبه

اذیت و آزار نامق محمودی هم چنان ادامه دارد
ادامه  خودسری و قانون شکنی وزارت اطلاعات در دستگیری و شکنجه مبارزین و آزادیخواهان تا کی؟
نامق محمودی پیرمرد کشاورز و بی گناه 62 ساله کرد بعد از 17 ماه بلاتکلیفی و از دست دادن بینای یک چشمش بر اثر شکنجه های ماموران وزارت اطلاعات در زندان و تبعیدگاه جهنمی رجایی شهر، 16 روز پیش توسط اطلاعات با هماهنگی مسئولین زندان ربوده شده بود، طی این مدت کوچکترین خبری از وی در دست نبود، تا اینکه امروز به صورت غیر مستقیم معلوم شد او را برای باز جویی مجدد به اطلاعات سنندج انتقال داده اند ، نامق محمودی از اهالی روستای ایرانشهر از توابع سقز است ، ماموران ، بازجوها ، قاضی و افراد ابواب جمعی جمهوری اسلامی مربوط به زندانیان بطور سیستماتیک و عادات سنتی این نظام به نوع پرونده و جرم چندان توجهی ندارند بلکه تنها موضوع مهم برای آنها این است که هیچ زندانی مقاومی وجود نداشته باشد اگر هر زندانی بخواهد از حق خود دفاع کند تمامی سازمانها و نهادهای و ماموران مربوطه بسیج می شوند تا او را بشکنند این به صورت استراتژی برای جمهوری اسلامی جا افتاده است بر این مبنا است که نامق محمودی را بدون توجه به پرونده اش اذیت و آزار و شکنجه مداوم می کنند، او یکی از زندانیان بسیار مقاوم است که دائما" برای گرفت حق خود پافشاری می کنند و این برای بیماران سادیستی جمهوری اسلامی در کسوت ماموران نهاد های مختلف خوشایند نیست . نهاد ها و ماموران جمهوری اسلامی ضمن خدمت گزاری به سرمایه داری ، بیماری سادیسم و خود بر تر بینی  در نهاد ها و سازمانها و ادا رات مانند وزارت اطلاعات ، قوه قضاییه ، سازمان زندانها و... به طور سازمانی و حتی فردی اعضاء  به صورت اپیدمی نهادینه شده است . از این جهت است که با دیدن زندانیان مقاوم و معترض با نا عدالتی ها رگ گردنشان برجسته شده کمر به شکنجه و اذیت و ازار آنها تا مرگ می بندند، در این راستاست که افشین اسانلو ، کرمی خیر آبادی ، ستار بهشتی و دهها نفر زیر شکنجه بازجوها به قتل رسیده اند .
همچنبن قابل توجه است شروع کار دولت تدبیر و امید یا "اعتدال" با 27 اعدامی اعلام شده و ادامه ی خودسری و قانون شکنی توسط سربازان گمنام امام زمان که در دزدیدن و شکنجه کردن و نگهداری طولانی مدت زندانیان ید بیضای دارند  نشان دهنده مثل معروفی است " سالی که نکوست از بهارش پیداست" .
ما ضمن ابراز نگرانی از وضعیت نامعلوم نامق محمودی و ادامه شکنجه وی  و دستگیری ، شکنجه و زندانی کردن سایر فعالین کارگری ،اجتماعی ،سیاسی و مذهبی از تمام مردم آزادیخواه ایران و جهان و مدافعین حقوق انسانها می خواهیم ضمن محکومیت فوری این عمل ضدانسانی، اقدامات عملی لازم را برای ممانعت از ادامه شکنجه و اذیت و آزار زندانیان  برنامه ریزی و اجراء کنند.

شاهرخ زمانی،  ناصح یوسفی، صالح کهندل
زندان رجایی شهر 6/6/1392    


۳ نظر: