۱۳۹۲ مرداد ۱۷, پنجشنبه

بیانیه 87


 قابل توجه کلیه اعضاء،

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی و فعالین طبقه کارگر

دوستان و رفقا :

مدت هاست تحریم و سانسور اخبار علیه شاهرخ زمانی و برخی از کارگران زندانی از طرف سه طیف با دقت پیش برده می شود. طیف اول مربوط به نیرو های مستقیم سرمایه داری است و طیف دوم  مجموعه نیروهای جمهوری اسلامی و وابسته به آن هستند که البته از نظر صفوف طبقاتی این دو طیف در یک صف قرار دارند. طیف سوم گرایشات انحرافی داخل طبقه‌ی کارگر است که با بهانه‌ی تقسیم مبارزات به سیاسی و اقتصادی و صنفی و ... ضمن فریب کارگران و فعالین کارگری جهت اتصال به گروه خودشان تفرقه را در صفوف طبقه‌ی کارگر ایجاد کرده و گسترش می‌دهند، زمانی که نمی‌توانند کارگر آگاهی چون شاهرخ زمانی را به گروه خود منتصب کنند او را با روش‌های مختلف حذف می‌نمایند، آن‌ها کارگران و فعالین کارگری را بر مبنای دوری و نزدیکی به خودشان، تقسیم‌بندی می‌کنند. هر کارگر یا فعال کارگری را که بتوانند جذب کرده و روحیه‌ی سکتاریستی خود را به او منتقل  کنند (فریبش بدهند) او  و مبارزاتش را کارگری می‌نامند و هر کارگر یا فعال کارگری را که نتوانند جذب خود نمایند مبارزات او را غیر‌کارگری می‌نامند. بر این مبنا است که در بیانیه‌ها و اطلاعیه‌های حمایتی این گرایشات و انصارشان نام شاهرخ زمانی و برخی از فعالین کارگری یا اصلا" دیده نمی‌شود و یا گاهی اوقات برای آن‌که مشت‌شان باز نشود به‌صورتی گذرا اشاره می‌کنند. این گرایشات افراد مبارزی چون شاهرخ را حذف می‌کنند چون می‌دانند اگر شاهرخ به کارگران معرفی شود کارگران به خوبی می‌توانند مبارز واقعی را تشخیص بدهند و به اصطلاح نان این گرایشات آجر خواهد شد. بنابراین با این بهانه که مبارزات شاهرخ و برخی از کارگران مبارزه‌ی سیاسی است نه مبارزه‌ی کارگری، اقدام به تحریم و حذف و سانسور آنها می‌کنند. این بدین معنی است که، امروز که شاهرخ زمانی به عنوان کارگر آگاه در مقابل سرمایه‌داری و گرایشات انحرافی، صدای رسای طبقه‌ی کارگر است، گرایشات انحرافی فوق به حذف و سانسور همه جانبه‌ی او اقدام می‌کنند، تا کارگران دیگر، از هم طبقه‌ای آگاه و مبارز خود شناختی نداشته باشند. در چنین شرایطی وظیفه‌ی ما اعضای کمیته حمایت از شاهرخ زمانی و دیگر مبارزین طبقه‌ی کارگر دو چندان می‌شود که ضمن توزیع و پخش گسترده اخبار و گزارش‌های مربوط به شاهرخ و دیگر زندانیان، هماهنگی‌های لازم و بیش‌تری را در راستای مبارزات طبقه‌ی کارگر داشته و ضمن نجات فعالین کارگری از چنگال فریب گرایش‌های انحرافی، به مقابله با سه طیف نامبرده که حاصل فعالیت‌شان ضد کارگری است، بپردازیم.

دوستان و رفقا :

با توجه به این‌که ما آدرس ایمیل بسیاری از شما عزیزان را نداریم، تا برای ایجاد هماهنگی‌های لازم در راستای انجام وظایف حمایتی بیشتر از شاهرخ زمانی و دیگر کارگران زندانی سازماندهی کنیم، و بتوانیم با طرح‌ها و نقشه‌های سازماندهی شده حذف گرایی و سانسور هایی که علیه شاهرخ زمانی و برخی از کارگران زندانی در داخل و بیرون زندان اعمال می‌گردد مقابله نماییم، از تمامی اعضاء و دیگر رفقا و دوستان که تمایل به کمک در توزیع و پخش اخبار و ارایه و جذب حمایت‌های  مختلف از نهادها، تشکل‌ها و سازمان‌ها دارند، می‌خواهیم آدرس ایمیل؛ و در صورت امکان شماره تلفن خود را به آدرس ایمیل کمیته حمایت از شاهرخ زمانی(freeshahrookh@gmail.com) ارسال نمایید. برای این‌که نامه‌ی شما در میان انبوه ایمیل‌های رسیده از دید ما پنهان نماند لطفا" در subject نامه‌ی ارسالی بنویسید: (جهت هماهنگی در حمایت از شاهرخ زمانی و دیگر کارگران زندانی)
در زیر این بیانیه اسامی اعضای کمیته حمایت از شاهرخ زمانی تا تاریخ 8/5/1392 را اعلام می‌کنیم. هم‌چنین از دیگر دوستان و رفقایی که عضو نیستند ولی تمایل به کمک و هم‌کاری دارند می‌خواهیم جهت فعالیت مشترک در راستای موضوع کمیته حمایت از شاهرخ زمانی دست یاری به ما بدهند.


پیش بسوی اتحاد بیشتر، برای فشار بیشتر!!!
پیش بسوی اعتراضات گسترده و متحدانه با شعار :
کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد.
کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
12/5/۱۳۹۲
freeshahrookh@gmail.com


لیست اسامی اعضا< کمیته حمایت از شاهرخ زمانی :

1 - محمد اشرفی
2 -علی افشاری
3 - حسین حمیدی
4 – بهروز خباز
5 -عسکر شیرین بلاغی
6 -کریم خوش عقیده
7 -بهزاد جوادیان
8 -مهرداد کریمی
9 -رفعت لنگرودی
10 -رحیم استخری
11 -امیر جواهری لنگردوی 
12 - سوسن شهبازی
13 -سوسن گل
14 -سعید رحیمی
15 -البرز دماوندی
16 - جلال سعیدی
17 -بهنام کرمی
18 -رضا آملی
19 -سیامک مویدزاده
20 - گودرز حسنوند
افراد منفرد عضو
21 -سعید اسدی
22 -رضا رشیدی
23- آمادور نویدی              
24- بهروز کریمی زاده
25- سیروان سهرابی
26 - مریم افشاری
27 - علیرضا بیانی
28- شجاع ابراهیمی
29 - اشرف عبود زاده بریهی (رویا)
30 - حمیدرضا کوهینی تفرشی

31 - لاله محمدی
32 - ترزه  عباسی
33 - سیروان  پرتو نوری
34 - آمنه حسینی (روژین)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر