۱۳۹۲ مرداد ۱۱, جمعه

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه: شرایط دشوار طبقه کارگر پایانی ندارد

بیش از چهل روز از مرگ افشین اسانلوکارگر زندانی می گذرد وغم از ازدست دادن این عزیز بر سینه خانواده ودوستان  وبطور کل طبقه کارگر سنگینی می کند. ما ضمن تسلیت وهمدردی فراوان ازین فراق جانکاه  به خانواده افشین اسانلو و جامعه کارگری، خواهان روشن شدن تمامی ابعاد این واقعه تلخ از سوی مسئولین قضایی ، وهمچنین خواستار دنیایی هستیم که هیچ کارگری به صرف فعالیت کارگری این چنین تاوان سنگینی  نپردازد.از طرفی دیگر موج آزار واذیت سایر فعالین کارگری ادامه دارد بطوریکه  که ،اقایان پدرام نصرالهی، وفا قادری ،غالب حسینی وحامد محمودی نژاد تنها بجرم دفاع از حقوق کارگری وبهبودی وضعیت معیشتی خود  محاکمه ومحکوم به  زندان شده اند. در عین حال وضعیت جسمی رضاشهابی هم در شرایطی دشواری قرار دارد.سندیکای کارگران هفت تپه ضمن دفاع از حقوق این کارگران ومحکوم نمودن این گونه اعمال،اعلام می کند که زندان وحتی مرگ پاسخ مطالبات ما نیست.مسئولان بهتر است بجای تنبیه و ازار  کارگران، در جهت برآورده کردن خواسته های بر حق آنهابکوشند.
با آرزوی دنیایی که وضعمان بهتر ازین باشد
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

11/5/1392

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر