۱۳۹۱ بهمن ۲۶, پنجشنبه

بیانیه جمعی از زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج درمحکومیت حمله به لیبرتی

بیانیه جمعی از زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج درمحکومیت حمله به لیبرتیتروریسم دولتی رژیم ضد بشری را محکوم میکنیم

خبر کشتار وقتل عام هموطنان بیدفاع دراردوگاه لیبرتی توسط مزدوران رژیم فاشیست ولایت فقیه ،خاطره ددمنشی وجنایت نازی ها را دراذهان جهانیان زنده کرد
درست است که نطفه این دیو خون آشام با کشتار هزاران زندانی سیاسی بسته شده است ورژیم او بدون مکیدن خون قادر به ادامه حیات نیست اما سوالی که ذهن  هرانسان آزاده وشریفی را به خود مشغول میدارد این است که چرا این کشتار درشرایط کنونی با اعدامهای خیابانی وحملات تروریستی همراه شده است ؟ واقعیت این است که این جرثومه بیکاری ،گرسنگی ،فحشا ، اعتیاد وتبعض واین دیو چپاولگر ثروت های عمومی این اختاپوس آیت الله ها وسرداران درشرایط جدید با تشدید بحرانهای اقتصادی وسیاسی و انزوا وتنفر جهانی وبا اوج گیری بیسابقه تضادهای درونی خود درمقابله با خطر انقلاب وبرای ادامه عمر ننگین خود راهی جز تشدید سرکوب وکشتار ندارد
اما بقول ولتر بر سرنیزه میتوان تکیه کرد اما روی آن نمی توان نشست این حکم عمومی تاریخ انقلابات جهان است وتحولات اخیر به ویژه بهار عربی درمنطقه نشان داد که با انقلابات قهرآمیز خلق ها ، تاریخ مصرف دیکتاتورها ورژیمهای پوسیده به سرآمده است.
وجایی جز زباله دان تاریخ ندارند
خون شهدای راه رهایی همچون ستاره ای درخشان دردل شب ظلمانی استبداد راه انقلاب مردم را روشن تر خواهد ساخت.

نابود باد استبداد ـ زنده باد انقلاب


۲۲بهمن ۹۱

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر