۱۳۹۱ بهمن ۲۰, جمعه

بیانیه 69
عدالت به شیوه اسلامی همان جنایت علیه انسانهاست.

تعیین وثیقه یک میلیارد و صد میلیون تومانی برای یک روز مرخصی شاهرخ زمانی از افکار جنایت کارانه سر چشمه می گیرد.

 مسئول زندان رجای شهر با هماهنگی اداره اطلاعات در مقابل اصرار خانواده شاهرخ زمانی فعال کارگری برای یک روز مرخصی جهت شرکت او در عروسی تنها دخترش، یک میلیارد و صد میلیون تومان وثیقه تعیین کرده است، یعنی برای هر ساعت 100 میلیون تومان این مسئله در شرایطی اتفاق می افتد که دزدان و غارت گران اموال مردم نه تنها دستگیر و محاکمه نمی شوند، نه تنها از آزادی و زندگی اجتماعی محروم نمی شوند، بلکه در نهاد ها و ادرات مختلف سمت های بسیار بالایی دارند.
دزدی، اختلاس ، غارتگری و جنایت در نظام مقدس جمهوری اسلامی انقدر ریشه دوانده که با ذات واقعی این نظام یکی شده است، از این جهت است که مسئولین زندان و دیگر نهاد های این نظام فکر می کنند میلیارد پول خورد و یا پول تو جیبی کودکان است، اگر کسی در درون این نظام یافت شود که دزد ، فریب کار و جنایت پیشه نباشد بسیار تعجب آور خواهد بود، بزرگترین دزدها و غارتگران که حتی برای قوه نا عادل قضاییه نیز شناخته شده هستند، زیر سایه عدل اسلامی حکومت مطلقه فقها به بهای بیکاری ، گرسنگی ، فحشا و اعتیاد میلیونی مردم روی می دهد، کیست که جواد لاریجانی، داداش بزرگه لاریجانی ها را که به جرم زمین خواری صدها میلیاردی محکوم است، نشناسد ؟ کیست که رحیمی معاون اول رییس جمهور اختلاس کننده هشتصد میلیاردی بیمه را نشناسد؟ کیست که سیصد دزد مولتی میلیاردر حکومتی در بانکها که شصت درصد بیت المال عمومی را غصب کرده اند نشناسد ؟
صدها نمونه ای که علنا" در روزنامه ها گفته می شود که اینها خارج از شاه دزدهای اصلی می باشد. در مقابل و دقیقا" برای حفظ این زالوهای مکنده خون مردم است که حاکمیت ضد کارگری شاهرخ زمانی ،رضا شهابی، بهنام ابراهیم زاده ، محمد جراحی ، پدرام نصرالهی ، رسول بداغی ، قنبری ، و و و هزاران فعال انقلابی را به جرم دفاع از حق تشکل و حق اعتصاب و دفاع از حق توده ها به 11 سال ... و صدها سال حبس و اعدام محکوم می کند، شاهرخ را زیر شدیدترین شکنجه های روحی و جسمی قرار داده و دهها بار تهدید به مرگ می کنند ، چندین بار تبعید کرده و خلاصه از آزار و شکنجه آنها حتی در زندان هم دست بر نی دارند.
اداره اطلاعات برای همسر شاهرخ زمانی وکیل می گیرد، که تقاضای طلاق کند و این وکلا را چندین بار به زندان می فرستد تا وفاداری در انجام وظایف مزدوری خود را به دهها مولتی میلیاردر روحانی _ نظامی نشان دهند، در حالی که به خود شاهرخ اجازه گرفت وکیل نمی دهند و یا به وکلایی که قصد دفاع از شاهرخ را دارند اجازه دیدن او را نمی دهند.
غافل از اینکه رزمندگان طبقه کارگر ، رزمندگان مردمی همچون شمشیر دولبه در هر شرایطی ریشه استبداد و بهره کشی را بریده و با مقاومت آگاهانه و رشادتشات درخت انقلاب مردمی را تنومند و پر بار می کنند، خائنین باید بدانند دور نیست آن روزی که انقلاب مردمی بنای استثمار و دیکتاتوری را نابود خواهد کرد و بر ویرانه های آن بنای زیبایی نظام اجتماعی نوینی خواهد ساخت، که همه در برابری و برادری و عدالت زندگی کنند.
ما ضمن محکوم کردن اذیت و آزار زندانیان و تعیین شرط غیر ممکن برای شرکت شاهرخ در عروسی دختر ش و همچنین ایجاد و دامن زدن به مشکلات خانوادگی او توسط اداره اطلاعات ، قوه قضائیه و سازمان زندانها، خواستار آزادی بی قید و شرط کارگران زندانی و زندانیان سیاسی هستیم . از تمامی کارگران، تشکل ها ، نهاد ها و سازمانها و احزاب می خواهیم متحدانه و گسترده به تعیین وثیقه  و نسبت به دخالت در زندگی خصوصی زندانیان سیاسی اعتراض نمایند، و با اعتراضات منظم و مداوم  جمهوری اسلامی را مجبور به آزادی زندانیان کنند


پیش بسوی اتحاد بیشتر، برای فشار بیشتر!!!

پیش بسوی اعتراضات گسترده و متحدانه با شعار :

کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد.


کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

20/11/91

freeshahrookh@gmail.com

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر