۱۳۹۴ آذر ۱۱, چهارشنبه

بیانیه 139

پیش بسوی تقویت همبستگی طبقاتی :
به حمایت از کمپین برای آزادی جعفر عظیم زاده بر خیزیم !!!فعالین کارگری و فعالین جنبش های اجتماعی داخل کشور اقدام به ایجاد و راه اندازی کمپین برای آزادی جعفر عظیم زاده کرده اند ، ما ضمن اعلام حمایت و قدر دانی از این رفقا، اعلام می داریم، هر انچه که بتوانیم در جهت تقویت کمپین فوق اقدام خواهیم کرد، و در این راستا از تمامی احزاب ، سازمانها و محافل کارگری و انقلابی می خواهیم ، در جهت حمایت از جنبش کارگری و دفاع از آزادی فعالین کارگری ، همچنین مخالفت و مقابله با تعقیب ، دستگیری ، پرونده سازی و محاکمه و زندانی کردن کارگران ، معلمان و فعالین جنبش های اجتماعی  و برای آزادی بدون قید و شرط کارگران زندانی و زندانیان سیاسی، بخصوص جعفر عظیم زاده اقدام به برنامه ریزی و سازماندهی اعتراضات متحدانه و گسترده نمایند، همچنین از همه رفقا می خواهیم در جهت جلب حمایت های بین المللی برای کمپین فوق از روابطی که با تشکلها و نهاد های کارگری و انقلابی کشور های مختلف دارند ، استفاده کرده حمایت های لازم را کسب کنند.
رفقا و دوستان،
 بیاید در جهت انجام وظایف خود در قبال جنبش کارگری و انقلابی و دفاع از فعالین مبارز اقدام به برگزاری تجمع، راه پیمایی و تظاهرات در مقابل سفارتحانه های جمهوری اسلامی و نهاد های بین المللی نماییم، و از نهاد ها و تشکل ها کارگری و انقلابی کشور های مختلف بخواهیم ، هر چه که می توانند در جهت آزادی کارگران ، بخصوص جعفر عظیم زاده به جمهوری اسلامی فشار بیاورند، از سایت ها، رادیوها و تلویزیون ها و ... می خواهیم هر چه بروز و گسترده تر اقدامات و اخبار و گزارشات کمپین برای آزادی جعفر عظیم زاده را پوشش بدهند ، در این جهت اقدام به برگزاری میزگردها ، انجام مصاحبه ها و پخش گسترده اخبار و گزارشات  و به ساختن کلیپ های حمایتی بپردازند و در این مسیر از هیچ روزنه ای که می تواند یک گام مثبت در جهت منافع و مبارزات طبقاتی کارگران باشد را از دست ندهید.
رفقا و دوستان ،
بیانیه ها ، گزارشات و اخبار مهم  کمپین را به زبانهای مختلف ترجمه کرده به دست نهاد ها و تشکل های کارگری و انقلابی برسانید، نشست ها و جلسات مشترک با آنها برگزار کنید ، از این طریق زمینه و بستری جهت گسترش همبستگی جهانی مابین طبقه کارگر ایران و دیگر کشور ها را بر قرار و گسترده نمایید، با توجه به اینکه کمیت بزرگی از کارگران و انقلابیون ایرانی در کشور های مختلف زندگی می کنند، امکان پیشبرد چنین برنامه های با برنامه ریزی و سازماندهی مشترک و متحدانه به گستردگی وجود دارد ، اکنون بر قراری کمپین فوق فرصت مناسبی ایجاد کرده است، تا بتوانیم روابط داخل با داخل و بیرون با بیرون و همچنین روابط داخل با بیرون را سازماندهی و ممکن کنیم، تنها به اندکی  توجه در جهت چشم انداز مشترک بستگی دارد، تا بتوانیم  اقدام به کار مشترک در نقاط مشترک و بحث و تبادل نظر در نقاط اختلاف کنیم، که با گسترش آگاهانه تحمل یکدیگر ما را به چشم انداز و افق امید بخشی هدایت خواهد کرد ،
 رفقا ، بیاید در نقاط مشترک (مانند دفاع از آزادی زندانیان) اقد ام به اعمال مشترک کنیم و در نقاط اختلاف به بحث و تبادل نظر بپردازیم (تا به وحدت بیشتر دست بیابیم ). فراموش نکنیم :

چاره زحمتکشان، وحدت و تشکیلات است .
پیش بسوی همبستگی گسترده طبقاتی و اعتراضات متحدانه
کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد.

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
11/9/1394

رو نوشت برای تمامی سایت ها و رادیو های انقلابی،
رو نوشت به تلویزیون های :
پرتو  ، کانال جدید ، کومله  ، چشم انداز  ، دریچه  ، به پیش  ، کارگر سوسیالیست ، پیشگام  ، شورایی ،  برابری  و ...

با تشکر :  کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

11/9/1394

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر