۱۳۹۴ آبان ۲۴, یکشنبه

برگزاری بزرگداشت رفقای مبارز و کمونیست ، شاهرخ زمانی و کوروش بخشنده .


روزگذشته در شهر وان ترکیه به ابتکار جمعی از فعالین کارگری و کمونیست ایرانی مراسم بزرگداشت از رفقا شاهرخ زمانی و کوروش بخشنده و باحضور تعدادی از پناهجویان سوری و کردستانی در منزل یکی از رفقا برگزار گردید .
مراسم با یک دقیقه سکوت به احترام رفقا ی جانباخته اغاز و سپس رفقا به بررسی زندگی پربار و مبارزه ایشان پرداختند ، سپس حضار در ضمن مراسم در باره مبارزات طبقه کارگر و مسائل جاری به تبادل نظر برای سازماندهی های اتی تاکید کردند ،.
شایان ذکر است به دلیل شرایط بد امنیتی کردستان ترکیه و بخصوص شهر وان در این ماهها نتوانستند در مکان علنی مراسم را برگزار کنند .
کمیته حمایت از شاهرخ زمانی ضمن ارج نهادن به این اقدام رفقا دست تک تک شرکت کنندگان در مراسم را به گرمی میفشارد ، امید است در اینده شاهد اقدامات از این دست در سایر نقاط باشیم .
چاره زحمتکشان وحدت و تشکیلات است

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
۱ نظر: