۱۳۹۴ آذر ۶, جمعه

گزارش دریافتی از تبریز

اسماعیل فتاحی :گزارش دریافتی از تبریزاخبار رسیده حاکی از ادامه شکنجه وحشیانه مامورین اطلاعاتی تبریز در مورد فعال  حرکت ملی آذربایجان " رسول رضوی " می باشد.
رسول رضوی روز پنجشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۴ در مقابل مسجد علی اکبر منطقه حیدر آباد تبریز و به گفته شاهدان عینی پس از ضرب و شتم توسط 6-7 نفر از مأموران لباس شخصی با خودرو ال90 ربوده شده است.
اخبار درز کرده از بازداشتگاه اطلاعات تبریز حاکی از شدیدترین شکنجه های جسمی و روحی این فعال مدنی است
براساس قوانین قضایی جمهوری اسلامی ایران مامورین اطلاعاتی نمی توانند بدون تفهیم اتهام بیش از ۲۴ ساعت از فرد دستگیر شده بازجویی نمایند این در حالیست که فعال نامبرده حدود ۱۱ روز است در بازداشتگاه اطلاعات تحت شکنجه است .
ازتمامی فعالین وتشکل های مدافع حقوق انسانی٬ ارگانهای حقوق بشری درخواست عاجل برای فشار به عوامل شکنجه گر جمهوری اسلامی ایران را خواستاریم.
                                                                                       2015/11/27

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر