۱۳۹۴ آبان ۲۰, چهارشنبه

جعفر عطیم زاده کارگر جوشکار وعضو اتحادیه ازاد ، برای گذراندن 6سال زندان به اوین رفت.


ایا این دنیای وارونه نظام سرمایه داری  ضد انسانی نباید نابود گردد؟
ایا کارگرانی همچون جعفر عظیم زاده که برای  مطالبات حداقلی خود معترض می شوند ،  باید به 6 سال زندان محکوم شوند؟
حداقل حقوقی که ماهها پرداخت نمی گردد.حداقل دستمزدی که چندین برابر زیر خظ فقر قرار دارد.قراردادهای موقت که عدم امنیت شغلی است. نداشتن تشکل کارگری که از حقوق بدیهی کارگران  به شمار میرود.
 سرکوب  تجمعات ،اذیت وازار کارگران معترض،تشکیل بی دادگاهای پی درپی برای محکومیت فعالین و نمایندگان کارگران، به زندان انداختن کارگران معترض ونمایندگا نشان همان وارونه بودن این نظام سرمایه داری و دولتشان است. کارگران تولید کنندگان  ثروتهای اجتماعی وهستی بخش جوامع انسانی صاحبان اصلی  این جهانند.وشایسته یک دنیای بهتر برای همه انسانها.
ما کارگران از تمامی سازمانها و اتحادیه های کارگری ودیگر سازمانهای مدافع حقوق بشر می خواهیم که برای ازادی کارگران  زندانی ، ما کارگران  ایران را یاری دهند.   کارگر زندانی   زندانی سیاسی ازاد باید گردد
        


           کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری ایران

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر