۱۳۹۹ خرداد ۲۵, یکشنبه

تمامی اشکال حکومت های سرمایه داری جنایت کار و دیکتاتوری سرمایه داری هستند2در این کلیپ بخش کوچکی از جنایات جمهوری اسلامی و جنایات مشابه دولت امریکا را در مقابل اعتراضات در دو کشور به شکل مقایسه در کنار هم قرار داده ایم تا تشابهات ریشه ای و ماهیتی دو شکل از حکومت سرمایه داری بطور دقیق دیده شود و در نهایت دیده می شود که هر کدام از دو جامعه آمادگی رشد به سطوح بالاتر از مبارزات طبقاتی را دارند. که صد البته برای ارتقاع بسطوح بالاتر نیاز به سازمان یابی و سازماندهی انقلابی تحت نظر تشکل ها و سازمانهای واقعا" انقلابی ضرورت تاریخی و عینی دارند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر