۱۳۹۹ اردیبهشت ۲۱, یکشنبه

نگرش علمی و سیر تکامل آن جمشید جمشیدی ۴ می دوهزار و بیست از طریق زووم


نگرش علمی و سیر تکامل آن جمشید جمشیدی ۴ می دوهزار و بیست از طریق زووم


https://www.youtube.com/watch?v=mzVOsQQ-_wc&fbclid=IwAR1pgvVT27lFASYbJuT7hYEE9cUPaPfswXoaawo0Pwcs5ut5bJLLcXRe47s

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر