۱۳۹۸ شهریور ۲۰, چهارشنبه

صدور احکام سنگین بیش از یک قرن زندان برای بازداشت شدگان پرونده هفت تپه


گفتگوی صدای نو با محمد اشرفی و هژیر پلاسچی در باره صدور احکام 

سنگین بیش از یک قرن زندان برای بازداشت شدگان پرونده هفت تپه
۱ نظر: