۱۳۹۸ شهریور ۱۹, سه‌شنبه

جلسه بیست و سوم پالتالکی جمع قدم اول در تاریخ ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۹ برگزار خواهد شد.


جلسه بیست و سوم پالتالکی جمع قدم اول در تاریخ ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۹

 برگزار خواهد شد.۱ نظر: