۱۳۹۷ شهریور ۱۳, سه‌شنبه

پیشنهاد برای کنفرانس استکهلم (شنبه 22 سپتامبر 2018)


با توچه به آفیشی که تعدادی از تشکیلات های موجود در بلوک سوسیالیستی با عنوان "يک آلترناتيو سوسياليستى ضرورى و ممکن است!" منتشر کردند. و آن موضوع بحث کنفرانس استکهلم در روز شنبه 22 سپتامبر 2018 خواهد بود. ضمن اینکه ما در جمع قدم اول ضرورت چنین کنفرانس های را کاملا" قبول داشته و اعلام حمایت از کنفرانس فوق میکنیم و امیدواریم در جهت اهداف اعلام شده تلاش ها هر چه بیشتر به ثمر برسد. و همچنین امیدواریم که بتوانیم در اهداف و مطالبات مشترک بخصوص در رابطه با کنفرانس اعلام شده هر چه بیشتر همکاری کنیم. و با توجه به اینکه فعالیت بخش ها و گرایشات مختلف موجود در بلوک سوسیالیستی بخاطر مشترک بودن پایگاه اجتماعی و اهداف اصلی پیوستگی تاریخی و اجتماعی و بخصوص طبقاتی دارند کسب موفقیت در ایجاد آلترناتیو مورد نظر نیازمند توجه به فعالیت ها و جمع بندی های تشکیلات ها و فعالین در گذشته و حال نیز دارد، لذا لازم بذکر است که تعدادی از رفقا حاصل تلاش ها و فعالیت های گذشته خود را در مورد ضرورت آلترناتیو مورد بحث به اشکال مختلف در اختیار همه نیروها گذاشته اند که ممکن است در تلاش رفقا بابت برگزاری کنفرانس فوق مثبت باشند از رفقای که در این رابطه تلاش کردند بعنوان نمونه افرادی مانند شاهرخ زمانی و حیدر و ... در آدرس های زیر (  http://jebhe-k.blogspot.com/ )(  https://www.youtube.com/user/2008bahram/videos  ) و دیگر رفقای که طی 4 سال گذشته در جمع قدم اول به اشکال گوناگون در جهت فوق تلاش نمودند، برای پر بار شدن بحث ها و تبادل نظرات و کسب نتایج هر چه دقیق تر در کنفرانس استکهلم شاید نتایج تلاش رفقای ذکر شده و جمع قدم اول مثمر ثمر باشد از این جهت به همه تشکیلات های پیش قدم شده در کنفرانس فوق پیشنهاد می کنیم ، آنها را نیز، جهت نقد های دقیق و برنده خود مد نظر قرار بدهند. موارد فوق را می توان در سایت (   http://nashriye.com/ )، در کانال یوتیوب (https://www.youtube.com/channel/UCSLTO6z9Aa2Ba5lmAE1f3dg/videos  )  و در نشریات قدم اول و همچنین در وبلاگ (  http://chzamani.blogspot.com/ ) و کانال یوتیوب (  https://www.youtube.com/user/freeshahrookh/videos  ) کمیته حمایت از آرمانهای شاهرخ زمانی مشاهده نمود. در این رابطه نیز برای ساده تر شدن استفاده از آنها ما در جمع قدم اول همه جانبه آماده همکاری هستیم. از جمله متن زیر که فشرده ترین جمع بندی از مباحثات تا کنونی جمع قدم اول در رابطه با دست یابی به آلترناتیو سوسیالیستی است و ما ان را برای منظم نمودن ادامه کاری خود جهت طرح موارد لازم به مباحثه عمومی رو به عموم ارایه کرده بودیم، فکر می کنیم می تواند به عنوان یکی از پیشنهاد ها به کنفرانس استکهلم مورد توجه واقع شود . متنی که پیشنهاد شده است تلاش دارد با عنوان "نیازهای جنبش کارگری " عاجل ترین نیاز ها و مطالبات پایه ای جنبش کارگری و انقلابی را به شکل کلی و فهرستی از موضوعات زیر مجموعه ای جهت طرح منظم موضوعات به صورت پیش نیازهای دیگر مطالبات طرح عمومی کند، تا با بحث و تبادل نظر در سطح گسترده امکان کسب جواب های بهتر وجود داشته باشد. ما امیدواریم با حسن نیت همه رفقا و گرایشات انقلابی امکان همکاری های مشترک در نقاط مشترک و بحث و تبادل نظر در نقاط اختلاف  بخصوص در کنفرانس استکهلم هر چه بیشتر گسترش یافته جایگاه واقعی خود را در میان کلیه تشکیل دهندگان بلوک سوسیالیستی بیابد، به امید چنان روزی.
سرنگون باد جمهوری اسلامی سرمایه داری
پیش بسوی سازمانیابی و سازمادهی انقلابی (آلترناتیو سوسیالیستی)
پیش بسوی همبستگی طبقاتی
جمع قدم اول           یکشنبه 11 شهریور 1397

برای دست یابی به " تحلیل مشخص از شرایط کنونی"

( لازم به تذکر است که ما در جمع قدم اول بیشتر یا تماما" به بخش های خواهیم پرداخت که در جهت بستر سازی برای ساختن حزب انقلابی طبقه کارگر نسبت به بقیه تقدم دارند، و بقیه موارد را در صورت لزوم در حد گذرا و طرح فهرست وار مطرح خواهیم کرد. البته می دانیم که تمامی موضوعات مطرح شده به عناوین مختلف و با درجات مختلف در مبارزه و ابزار های مورد لزوم مبارزه طبقاتی تاثیر خواهند داشت اما برخی از آنها در رابطه با تشکل یابی کارگران در شکل تحزب یابی بیشتر از بقیه دخالت دارند )
بدنبال گفتگو و تبادل نظر نزدیک به 20 سال به این نتیجه رسیدیم که طبقه کارگر برای رسیدن به مطالبات و اهدافش نیاز مبرم به سازماندهی در دو سطح که داری پیوند ارگانیک با هم باشند و به شکل سراسری و دارای همبستگی به عنوان یک طبقه منسجم دارد. و چنین دریافتی را به صورت دو بند مکمل یکدیگر تدوین کردیم که در واقع تایید مجددی بود در رابطه با تجربیات پیروزمند مبارزات طبقه کارگر و آموزش های گذشته و تاریخی مبارزات و انقلابیون این طبقه . دو بند تدوین شده به صورت زیر است.
1-       سازمان دهی و سازمان یابی و گسترش ان تا حد سراسری در سطح گسترده عمومی کارگران و زحمتکشان با رویکرد  صنفی و اقتصادی رشد یابنده تا سطح سیاسی که باید اشکال مختلف متشکل شدن از جمله کانون صنفی، انجمن صنفی ، اتحادیه و سندیکا ، ... ،کمیته های فعالین ، کمیته های کارخانه  تا شورا های را در بر بگیرد.
2-      سازماندهی و سازمان یابی در سطح سیاسی با رویکرد هدایت طبقه کارگر برای انقلاب و تسخیر قدرت و بر قراری جامعه سوسیالیستی با شروع از میان نیرو های انقلابی طبقه کارگر و گسترش آموزش و یار گیری هر چه گسترده تر از میان نیروهای فعال  کارگران و زحمتکشان در تشکل ها و نیرو های منفرد در اشکال ساخت هسته ها و کمیته های مخفی انقلابی که دارای پیوند ارگانیک با طبقه کارگر در محل کار و زندگی بخصوص از طریق تشکل های کارگران و زحمتکشان  باشد و رشد این نوع تشکل ها تا سطح ایجاد حزب انقلابی طبقه کارگر به عنوان ستون فقرات سازماندهی طبقه کارگر برای مقابله با دشمنان و هدایت و رهبری تا پیروزی انقلاب.
سپس در دو مورد بالا از طریق نقد و بررسی گذشته و بحث های تئوریک و بررسی شرایط موجود و روابط و مناسبات روز میان طبقات در حال نبرد بیشتر تحقیق و تبادل نظر کردیم و نتایج به دست آمده این بود که علی رغم جان فشانی ها و فداکاری های نیروهای انقلابی متاسفانه تا کنون نتوانستیم ارتباط ارگانیکی که در صد سال قبل میان انواع تشکل های کارگران و زحمتکشان و انقلابیون در گستره داخلی و جهانی و در سطوح مختلف وجود داشت و با حمله سازمان یافته سرمایه داری از بین رفته است مجددا" ایجاد کنیم، در نتیجه نتوانستیم تاثیر گذار شده و به پراکندگی و تفرقه موجود میان نیروهای طبقه کارگر فائق بیاییم. تصمیم گرفتیم برای مبارزه و مقابله با پراکندگی و تفرقه اقدام به بستر سازی که بتواند امکان همکاری های لازم را ایجاد کند در قالب موضوع "بستر سازی " با رویکرد همکاری عملی مشترک در نقاط مشترک و بحث و تبادل نظر در نقاط اختلاف رو به عموم را از طریق جمع قدم اول طرح کردیم .
در ادامه بحث های و فعالیت های خود تحت عنوان بستر سازی و ادامه نقد و بررسی ها در جمع قدم اول نتیجه گرفتیم بهتر است قبل از هر چیزی در رابطه با نیاز های روز جنبش کارگری طرح مسئله کنیم و از همه نیروهای فعال طبقه کارگر بخواهیم بیایند به گفتگو و تبادل نظر در رابطه با نیاز های عاجل جنبش کارگری که می توانیم بگوییم در واقع پیش نیاز بقیه مطالبات کارگران و زحمتکشان باید باشند بپردازیم.
در این مرجله نتیجه گرفتیم :
در شرایط کنونی و در زمان حاضر سه مورد ضرورت مبرم است که جنبش کارگری برای دست یابی به مطالباتش باید بعنوان پیش نیاز آن سه را کسب کند. ما نتیجه گرفتیم جنبش کارگری و جنبش انقلابی بدون موفقیت در کسب سه پیش نیاز مورد نظر نمیتواند از بن بستی که اکنون گریبان جنبش کارگری و انقلابی را گرفته است خلاص شده و عبور نماید در نتیجه بدون عبور از بن بست موجود جنبش انقلابی  نمیتواند بر بحران هویت و بحران رهبری که گرفتار شده است فائق بیاید و در این صورت نمیتواند مناسبات و ارتباط اصولی و ارگانیک با طبقه کارگر بر قرار نماید و در نهایت دو جنبش فوق جدا از هم گرفتار روز مرگی ، پراکندگی و تفرقه،  گرفتار دور تسلسل باقی خواهند ماند. برای عبور از چنین بن بستی نیاز داریم موقعیت خود و دشمن را دقیق شناخته و تحلیل کنیم و ابزارهای لازم را برای مقابله به چنین موقعیتی کسب کنیم .در هر حال سه پیش نیاز مورد نظر را به صورت زیر با عنوان " نیاز های جنبش کارگری " تدوین کردیم : ( در واقع بند یک را به دو بند دو و سه که قبل نتیجه گرفته بودیم اضافه کردیم، و البته بحث و نتیجه کنونی حاصل بسیاری از بحث های ارایه شده مانند ، " در دوره پیشا سازمانی هستیم" ، یا برای دست یابی به همبستگی طبقاتی و سازماندهی طبقاتی و دست یابی به حزب و تشکل های سراسری "نیاز به بستر سازی داریم" و بحث های از این  دست که طی 4 سال گذشته داشتیم ، حاصل شده است.)
1-      تهیه و ارایه "تحلیل مشخص از شرایط کنونی "، برای تهیه چنین تحلیلی باید شرایط کنونی و تاریخ نبرد طبقاتی کارگران ، شرایط کنونی هم پیمانان کارگران و هم چنین شرایط کنونی با توجه به گذشته و تجربیات دشمنان کارگران و زحمتکشان و هم چنین شرایط محیط زندگی و امکانات و مشکلات زیستی و اجتماعی ایران ، منطقه و جهان و مناسبات جاری میان آنها مورد نقد و بررسی قرار بگیرند. با دست یابی به چنین تحلیل به روزی است که می توانیم راه برون رفت از بن بست کنونی را پیدا کرده و آماده مبارزه و نبرد دقیق تر شویم.
(تا زمانی که "تحلیل مشخص از شرایط کنونی" به دست نیاید کسی نمی تواند در بسیاری از موارد دقیق تعیین کند دوستان و دشمنان کدام نیروها و چه کسانی هستند و با کدام نیروها باید همکاری کرد و از کدام نیروها باید دوری نمود، البته تا موقع کسب " تحلیل مشخص از شرایط کنونی " نباید مبارزه را تعطیل کرد یا از مبارزه دورماند یا فعالیت را به بعد موکول نمود چرا که مبارزه بدون ما و بدون اختیار ما پیش خواهد رفت ولی به شکل خود به خودی که حاصل ان می تواند مثبت یا منفی که البته بیشتر مواقع منفی خواهد شد بنا براین برای جلوگیری  از زیان باید هر چه زودتر اقدام به نقد و بررسی موارد لازم کرد، در همین حال لازم است بدانیم بعد از دست یابی به " تحلیل مشخص از شرایط کنونی" به سازمان یابی و سازماندهی دقیق و پرتوانی دست خواهیم یافت که با شتاب زیاد و قدرت بالای مبارزه را رشد خواهد داد. )
2-      دفاع و حمایت از تشکل های مستقل موجود کارگران و زحمتکشان ، تصرف تشکل های کارگری وابسته که ریشه مردمی دارند و هدایت آنها در جهت مستقل شدن و ایجاد تشکل های جدید کارگران و زحمتکشان در اشکال مختلف و رشد و گسترش همه آنها تا رسیدن به تشکل های سراسری کارگران و زحمتکشان در سطوح مختلف و بخصوص حمایت و دفاع از ساخته شدن شوراهای کارگری در شرایط خاص امروزی .
3-      حمایت و گسترش هسته های مخفی انقلابی موجود و ایجاد هسته ها و کمیته های بیشتر و رشد و گسترش آنها تا رسیدن به سطح ایجاد حزب انقلابی طبقه کارگر
( همه حمایت ها و فعالیت های لازم باید با این رویکرد باشد که تمامی تشکل های موجود و تشکل های که باید ساخته شوند و نطفه های تشکل های سراسری از هیات های موسس فدراسیون های سراسری منطقه ای ، رشته ای گرفته تا سراسری کشوری و از نطفه های حزب انقلابی طبقه کارگر با عناوین هسته ها و کمیته های مخفی انقلابی گرفته تا خود حزب انقلابی طبقه کارگر از بدو تشکیل تا هر زمانی که لازم هستند باید پیوند ارگانیک با یکدیگر داشته باشند یعنی معیار و ملاک اصلی تشکیل شدن همه آنها دارای چنین پیوند باشند)
موارد گفته شده در بالا به شکل کلی تا کنون موضوع بحث چند جلسه و مصاحبه از طرف جمع قدم اول و افراد بوده اند ، در این نوشته تلاش می کنیم به بند یک از سه بند طرح شده بعنوان نیازهای جنبش کارگری بپردازیم که در مرحله اول به شکل کلی به بند یک خواهیم پرداخت و در پی آن تلاش خواهیم کرد به  جزئیات مربوط به بند یک را بیشتر پرداخته و آنها را در حد امکان جز به جز مورد بررسی قرار بدهیم .
همان طوریکه گفتیم برای یافتن راه خروج از بن بست موجود که گریبان جنبش کارگری و جنبش انقلابی را گرفته و جنبش انقلابی به دلیل نداشتن پیوند ارگانیک با پایه اجتماعی خود یعنی بی ارتباط بودن با حوزه های مبارزاتی و اجتماعی طبقه کارگر دچار بحران هویت و رهبری نیز شده است با توجه به چنین وضعیتی است که  هم جنبش کارگری و هم نیرو های انقلابی گرفتار بن بست شده اند ، لازم به توضیح است که جنبش کارگری بی وقفه و با شدت و حدت بسیار وظایف خود را انجام می دهد این جنبش انقلابی است که در حوزه انجام وظایف خود دچار نقصان است ، برای بر طرف کردن نقصان فوق نیاز مبرم به "تحلیل مشخص از شرایط کنونی" دارد ، موارد و پارامترها و حوزه های که باید مورد نقد بررسی واقع شوند تا به تحلیل مورد نظر دست بیابیم عبارتند از :
(قبل از بر شمردن موارد فوق بهتر است بگوییم چنین عمل بزرگ و گسترده از عهده افراد و محافل و احزاب و سازمانها به تنهایی خارج است بلکه همه نیروهای باید وارد بحث و تبادل نظر و نقد و بررسی شوند. همچنین آیتم های تفکیک شده در زیر برای نقد و بررسی نمی توانند کاملا" منفک از یکدیگر باشند بررسی تک به تک و جدا و منفک شده آنها تنها برای این است که کار بررسی و نتیجه گیری امکان پذیر و با دقت بیشتر صورت بگیرد.)
1-      نقد و بررسی شرایط کنونی ایران با توجه به تجربیات گذشته که چرا به چنین وضعیتی رسیده است و همچنین امکانات بالفعل و بالقوه برای خروج از وضعیت فعلی کدام ها هستند.
2-      نقد و بررسی شرایط منطقه و جهان از جوانب و زاویه های  مختلف بخصوص از جهت ارتباط با وضعیت ایران از زاویه های مثبت و منفی نسبت به طبقه کارگر و همپیمانان آن، مناسباتی که در ساختار جهانی میان نیروهای سرمایه داری بر قرار است و مشترکات و تنش های جاری مابین آنها
3-      شناسایی و نقد و بررسی دوستان و همپیمانان طبقه کارگر در داخل ایران و خارج از ایران با توجه به توانایی ها و ضعف های بالفعل و بالقوه آنها و نیازها و مطالبات مشترک و غیر مشترک انها  با طبقه کارگر و دیگر نیروهای بازیگر در نبرد طبقاتی هم چنین یافتن راه ها و روش های که می توان پیوند میان انها با کارگران را بیشتر و بهتر ایجاد کرده و پیش برد. دراین مورد نیز ضمن ملاک عمل قرار داند شرایط کنونی این همپیمانان ، باید گذشته ، تجربیات و نتایج کسب شده تاکنونی انها نیز مد نظر باشد.
4-      شناسایی و نقد و بررسی انواع مختلف دشمنان طبقه کارگر در داخل ایران و بیرون از ایران به شکل همه جانبه با توجه به گذشته و تجربیات مبارزاتی ، همپیمانان آنها و عملکرد کنونی آنها ، انواع تشکیلات های که در اختیار دارند ، توانایی های بالفعل و بالقوه آنها ، و یافتن راه های اصولی مقابله با انها.
5-      شناسایی و نقد و بررسی وضعیت نیروهای انقلابی ایران و جهان و مناسبات موجود بین انها در سطوح مختلف اجتماعی و جغرافیایی ، گذشته و تجربیات تاریخی و علل پیروزی ها و شکست های گذشته و امکانات مثبت برای رشد مبارزه و نا توانایی های موجود در حال حاضر و یافتن راه و روش جدید مبارزه و برای بر قراری و ارتقاع سبک کار کمونیستی در مبارزات جاری.
در واقع پس از اینکه ما موفق به تهیه چنین "تحلیل مشخص از شرایط کنونی" با توجه به دخالت دادن موارد گفته شده در نقد و بررسی های خود حاصلی بدست می آید که از طریق ان می توانیم با توجه و متناسب با توانایی های  موجود خود راه های فایق آمدن بر مشکلات را بیابیم و از بن بست موجود عبور کرده سازمان یابی و سازماندهی مبارزات طبقاتی را بهتر و دقیقتر پیش ببریم ، و بر دشمنان طبقه کارگر پیروز شویم.
لازم است بدانیم با توجه به سازمان یافتگی بسیار بالا و در اختیار داشتن انواع مختلف ابزارهای مبارزاتی و سازمانی در اختیار سرمایه داری، امکان مقابله طبقه کارگر با سرمایه داری تنها از طریق داشتن" تحلیل مشخص از شرایط کنونی" که در بالا حوزه ها و موارد لازم برای تهیه آن را بیان کردیم و سازمان یابی و سازماندهی خودش بر مبنای موارد و نتایج بدست آمده از تحلیل های فوق  بستگی و امکان دارد.

حال برای شروع عملی، نقد و بررسی و تهیه مواد اولیه برای تهیه "تحلیل مشخص از شرایط کنونی"  مشخصا" و جز به جز از موارد مشخص زیر شروع می کنیم ما به نوبه خود هر کدام از موارد زیر را در یک یا چند جلسه که فراخور بحث مورد نیاز خواهند بود ارایه خواهیم داد در همین جهت برای رسیدن به بهترین نتیجه در این نقد و بررسی و کسب نتایج اصولی تر ضمن اینکه از همه رفقا در اشکال سازمانی و انفرادی دعوت می کنیم در بحث های ما فعالانه شرکت نمایند در همین حال از همه سازمانها و احزاب و محافل و افراد می خواهیم خود نیز آنگونه که اصولی و صلاح می دانند با تشکیل جلسات ، کنفرانس ها ، سمینار ها ، میزگرد ها و مناظره ها ، و مصاحبه ها و نوشته های مختلف نقد و بررسی های فوق را پی گرفته به یافتن راه های بهتر مبارزه و رسیدن به "تحلیل مشخص از شرایط کنونی"  را هر چه بهتر و سریعتر کنند) :

1-      شناسایی و نقد و بررسی دوستان و هم پیمانان طبقه کارگر
الف - در سطح داخلی
ب – در سطح منطقه ای
ج – در سطح جهانی ،
ت- دوستان بالفعل و دوستان بالقوه
د -  چگونه می توان به هم بستگی میان انها دست یافته و گسترش داد ؟
2-      شناسایی و نقد و بررسی دشمنان طبقه کارگر در مبارزه طبقاتی
الف – در سطح داخلی
ب – در سطح منطقه
ج – در سطح جهانی
ت- دشمنان بالفعل ، دشمنان بالقوه ، دشمنان آشکار و دشمنان پنهان
د – شناسایی و یافتن راه و روش های مقابله با آنها،
ت- روابط متفاوت جناح های مختلف سرمایه داری در سطح جهانی و منطقه ای
پ- ارتباط مبارزات طبقاتی با انتقال خط تولید از غرب به شرق و تاثیرات ان در تغییرات نظام سیاسی جهان
س- رابطه امپریالیسم با سرمایه داری و تاثیرات انها در مبارزات طبقاتی
3-      شناسایی و نقد و بررسی شرایط جغرافیایی و زیست محیطی و محل کار و زندگی کارگران و زحمتکشان
الف –خشکسالی و کمبود آب در ایران و منطقه
ب- آلودگی هوا و تاثیرات آن در زندگی و مبارزه طبقاتی
ج- قرار دادهای غارت گرانه که به شکل امتیاز دهی با کشور های خارجی بسته می شود که بعد از جمهوری اسلامی به معضل خطر ناکی تبدیل خواهد شد.
4-      نقد و بررسی تاثیرات مثبت و منفی جنبش های مختلف اجتماعی در مبارزات طبقاتی کارگران
الف – جنبش زنان
ب- جنبش دانشجویی
چ- جنبش حفظ محیط زیست
ج- جنبش های ملی گرایی
د- همجنسگرایی
5-      نقد و بررسی موارد تکنولوژیکی و دنیای دیجیتالی  و رابطه و مناسبات آنها با مبارزات طبقاتی و با زندگی کارگران و زحمتکشان و طریقه بر خورد با دنیای تکنولوژی و دنیای دیجیتالی( طبقه کارگر باید تکلیف خود را با تکنولوژی و دنیای دیجیتالی روشن کند نه اینکه ان را دشمن خود بداند و از آنها دوری کند یا اینکه به شکل برده مصرف گرایی خود را از طریق مصرف تکنولوژیکی و دیجیتالی به شکل برده همه جانبه بی اختیار تحت سلطه سرمایه داری قرار بدهد بلکه باید راه کاری درستی پیدا کرده که  ضمن استفاده صحیح از تکنولوژی و دیجیتال آنها را برای استفاده در مبارزه طبقاتی علیه سرمایه داری به اختیار خود در آورد چرا که دنیا در آینده و حتی هم اکنون بدون تکنولوژی و دیجیتال قابل تصور نیست، بنا براین بر قراری حکومت کارگری از زوایای گوناگون به استفاده گسترده از تکنولوژی و دیجیتال بستگی دارد و در آینده بیشتر خواهد داشت.)
6-      معضلات مختلف اجتماعی موجود که در مبارزه طبقاتی تاثیر منفی دارند ( در سطح کشوری ، منطقه ای و جهانی)
الف- اعتیاد و جرایم مختلف
ب-  دزدیدن کودکان ، دختران و زنان و فحشا سازمان یافته دولتی و مافیای و فردی
ج-  کار کودک و کودکان خیابانی
د- حاشیه نشینی و بی خانمانی و کارتون و گورخوابی
پ- نابودی جنگل ها ، بیابان زایی عمدی ، ویرانی های حاصل از زلزله و سیل و بی توجه به جبران خسارات وارده
ت- اپیدمی خروج از ایران برای پناهندگی بیشتر در میان نیروهای جوان
 ( این برای مبارزه عمومی ایرانیان بخصوص برای مبارزه طبقه کارگر بسیار زیان اور است چرا که کسانی که قصد یا فکر خروج از ایران را دارند در رابطه با مبارزه خود را بی طرف می داند و در همه موارد منفعل می باشد و این انفعال در مورد بسیاری از موارد خود به خود اعمال می گردد و تاثیر منفی در مبارزه می گذارد، افرادی که فکر خروج دارند در مقابل هر گونه ظلم و ستم چه به عموم و چه به خودشان با این فکر که مهم نیست یا به من مربوط نیست یا باشه من به زودی خواهم رفت و راحت خواهم شد خود را راضی به انفعال می کنند و حال فکر کنید که نزدیک به 70 در صد افراد با درجات مختلف فکر خروج را دارند که به شکل اپیدمی ظاهر شده است ، طرح خارج شدن از کشور خود به خود آب سرد روی آتش مبارزه می ریز و وجود اندیشه خروج از کشور همیشه به سود حکومت های ضد مردمی بوده است با توجه به این کارکرد است که می شود متوجه شد چرا شاه در گفته هایش بیان می کرد هر کسی دوست ندارد از ایران به رود. )
س- رشد بی رویه تحصیل کرده ها بخصوص و ساختار آموزشی بیمار
در نهایت بحث در رابطه با کلیات لازم است به نقد و بررسی یک به یک جزئیات بپردازیم تا از جمع بندی حاصل های بدست آمده به "تحلیل مشخص از شرایط کنونی" برسیم .
بنا براین  بحث و طرح موضوع اولین جلسه ما پس از این نوشته " شناسایی و نقد وبررسی دوستان و هم پیمانان طبقه کارگر "خواهد بود.

جمع قدم اول

6 شهریور 1397

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر