۱۳۹۷ شهریور ۳, شنبه

زمان را دریابیم و فرصت را از دست ندهیم.کارگران ، معلمان، دانشجویان، پرستاران ، بی کاران ، جوانان و مردم شریف ایران  :
با دقت بیشتر به اوضاع  کشور نگاه کنیم ، به اطراف خود توجه کنیم ، به نقطه عطف تاریخی نزدیک می شویم ، شرایط در جوش و خروش است ، چنان از عمق به قلیان می آید که  شوراهای کارگری در محل کار و زندگی با رویکرد مبارزه جویانه شکل میگیرند. شرایط متلاطم  با طنین صدای هر لحظه افزاینده به ما نهیب می زند ، روز آزادی ، روز حاکمیت مردم بر مردم نزدیک می شود. تنها با اتحاد و در صورت متشکل شدن و ایجاد همبستگی طبقاتی می توانیم چنین پیروزی را در آغوش بکشیم. ما کارگران همیشه و صد البته امروز بیشتر از هر زمانی  به وحدت و تشکیلات احتیاج داریم .
امروز گام نخست برای حرکت به سمت همبستگی طبقاتی و گسترش شوراهای کارگران و زحمتکشان با حمایت از شوراهای کارگران هفت تپه، شورای فولاد اهواز، شورای بیکاران و دیگر شوراهای تازه پایه گذاری شده بر داشته می شود. و با گسترش تشکل های شورای به اقصا نقاط محل کار و زندگی کارگران و زحمتکشان وهمه انسانها تا همبستگی شوراها در شکل تشکل های سراسری به عنوان عالیترین تشکل کارگران و زحمتکشان می توانیم همبستگی طبقاتی را ممکن کرده و به طبقه ای برای خود تبدیل شویم.
ما از تمامی کارگران، جوانان ، معلمان، پرستاران ، بازنشستگان، زنان و مردان و از تمامی تشکل های مستقل کارگری و معلمان و پرستاران و ... از جمله سندیکا ها و کانون های صنفی و کمیته ها و اتحادیه های مستقل و آزاد و دیگر اشکال تشکل های مردمی می خواهیم ضمن اعلام حمایت همه جانبه از شوراهای مبارز ساخته شده اقدام به ایجاد شوراها در محل کار و زندگی خود نمایند.
همه می دانیم و تاریخ بارها ثابت کرده است که در شرایط بحرانی شوراهای کارگران و زحمتکشان بخش مهمی از تشکل های هستند که می توانند خلاء موجود کنونی در جامعه و خلاء ی که در آینده نزدیک ایجاد خواهد شد را پر کرده و به  آلترناتیو برای هدایت همه جانبه مبارزات طبقاتی و اجتماعی  تبدیل شوند.
امروز زمان برای همه ما تعیین کننده است ، نباید فرصت سوزی کنیم ، اگر امروز آماده نشویم ، و از شوراهای تازه تشکیل شده همه جانبه حمایت و دفاع نکنیم ، و اقدام به گسترش و سراسری کردن آنها نکنیم، فردا روز تعیین تکلیف در نقطه عطف تاریخی با دست خالی تحت سلطه آلترناتیو های دیگران ، بقیه طبقات خواسته های خود را بر ما دیکته خواهند کرد و ما تنها به زائده بی اختیار نیروهای سرمایه داری و ضد انقلاب تبدیل شده، علیه منافع خودمان مورد سوء استفاده قرار خواهیم گرفت.
زمان را دریابیم.
از شوراهای هفت تپه، فولاد اهواز ، بیکاران و ... حمایت کنیم.
شوراهای محل کار و زندگی را بسازیم.
پیش بسوی ایجاد تشکل های سراسری کارگران و زحمتکشان.

سندیکای نقاشان استان البرز

جمعه 2 شهریور 1397

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر