۱۳۹۷ مرداد ۲۹, دوشنبه

نیازهای جنبش کارگری قسمت اول و دوم مصاحبه با رفیق علی مبارکی

دو فایل تصویری شماره یک ودو مصاحبه با رفیق علی مبارکی، با موضوع " نیاز های جنبش کارگری " است، این مصاحبه در تاریخ 28 مرداد 1397 از طرف جمع قدم اول انجام گردیده، به دو قسمت تقسیم و در دو فایل منتشر میگردد. قرار است مصاحبه در رابطه با موضوع فوق ادامه داشته باشد. که متاقبا" مصاحبه های با دیگر رفقا در اینده تقدیم خواهند شد.  http://nashriye.com/نیازهای جنبش کارگری قسمت دوم مصاحبه با رفیق علی مبارکی


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر