۱۳۹۷ اردیبهشت ۳۱, دوشنبه

در تجمع اعتراضی یک ژوئن فعالانه شرکت کنیم !!!با شرکت گسترده از فراخوان تجمع اعتراضی مقابل سازمان جهانی کار که توسط "کمیته برگزاری تظاهرات ژنو در حمایت از کارگران ایران" صادر شده است در جهت دفاع و حمایت از کارگران و زحمتکشان اقدام کنیم. 
تجمع اعتراضی فوق در اول ژوئن 2018 از ساعت 10 صبح الی 14( 2 بعد از ظهر ) در ژنو مقابل سازمان جهانی کار بر گزار خواهد شد ، اعتراض فوق علیه جنایات جمهوری اسلامی بخصوص اعتراض به حضور عوامل جنایت کار جمهوری  اسلامی و اعزام آنها به عنوان نمایندگان کارگران ( که دروغ صد در صد است ) برای شرکت در اجلاس سالانه سازمان جهانی کار و همچنین اعتراض به قبول آنها به عنوان نمایندگان کارگران ایران توسط سازمان جهانی کار صورت خواهد گرفت.
جمع قدم اول " تدارک حزب انقلابی طبقه کارگر" این اعتراض را در جهت دفاع و حمایت از منافع کارگران و زحمتکشان دانسته و از تمامی کمونیست ها ، کارگران ، احزاب و سازمانها و محافل و افراد انقلابی و آزادیخواهی که امکان شرکت عملی دارند می خواهد در تجمع فوق حضور فعال داشته باشند و بقیه رفقا در دفاع و حمایت های معنوی و پشتیبانی و اطلاع رسانی شرکت نمایند، ما ضمن اعتراض و محکوم کردن اعمال ضد کارگری و ضد انسانی جمهوری اسلامی، ایادی  و عواملی آن را که به عنوان نمایندگان کارگران معرفی و تحمیل شده اند مورد اعتراض قرار داده و همچنین به عمل کرد آگاهانه سازمان جهانی کار که دانسته و آگاهانه با اشکال مستقیم و غیر مستقیم با حکومت ضد کارگری و ضد انسانی جمهوری اسلامی همکاری های داشته و بخصوص عوامل جمهوری اسلامی را به عنوان نمایندگان کارگران ایران میپذیرد مورد اعتراض قرار می دهیم و از رفقا نیز می خواهیم هر دو طرف را در انظار جهانی افشا کنند.  
بر هیچ کس پوشیده نیست اگر اغماض و لطف و مرحمت سازمان جهانی کار به بهانه های مختلف شامل حال جمهوری اسلامی سرمایه داری نباشد جمهوری اسلامی نمی تواند هر ساله عوامل جنایت کار خود را که در سرکوب انقلابیون و تشکل های مختلف کارگری و معلمان و دانشجویان و ... شرکت مستقیم داشتند و تشکل ها و انقلابیون را لو داده و به قتل رساندند را به عنوان نمایندگان کارگران تحمیل کرده و به جهانیان معرفی کند و با شرکت عوامل جنایت کار در اجلاس های جهانی وانمود و تبلیغ کند که در ایران ایجاد و حضور و ادامه تشکل های غیر دولتی کارگران و زحمتکشان وجود دارند.
لذا لازم و واجب است شرکت کنندگان در اعتراض هر دو طرف ( جمهوری اسلامی و سازمان جهانی کار) و همکاری های آنها را افشا کرده و از جهانیان بخصوص دیگر شرکت کنندگان بخواهند در دفاع از حقوق کارگران و زحمتکشان ایران سازمان جهانی کار را وادارند به پذیرش عوامل جمهوری اسلامی بعنوان نمایندگان کارگری ایران پایان دهد.

سرنگون باد جمهوری اسلامی سرمایه داری
زنده باد انقلاب سوسیالیستی

جمع قدم اول ( تدارک حزب انقلابی طبقه کارگر)
19 می 2018

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر