۱۳۹۷ اردیبهشت ۳۱, دوشنبه

بیانیه 156


شرکت در تجمع اعتراضی اول ژوئن در ژنو وظیفه هر انقلابی است!!!

رفقای فعال و انقلابی در ژنو جهت اعتراض به حضور عوامل جمهوری اسلامی که به دروغ بعنوان نمایندگان کارگران و زحمتکشان ایران در اجلاس سازمان جهانی کار شرکت می کنند ، دست به اعتراض خواهند زد.
 ما ضمن قدر دانی و تشکر از اقدام به موقع رفقای کمیته برگزاری تظاهرات ژنو در حمایت از کارگران ایران ، در دفاع از کارگران و زحمتکشان از فراخوان فوق اعلام حمایت کرده و از تمامی انقلابیون و انسانهای مبارز و حق طلب می خواهیم برای هرچه موثر تر شدن این اعتراضات ، روز اول ژوئن از ساعت 10 تا 14 بعد از ظهر در مقابل سازمان جهانی کار شرکت فعال در تجمع فوق داشته باشند. 
و ضمن اعتراض به حضور عوامل جنایت کار جمهوری اسلامی در این اجلاس صدای رسا کارگران و زحمتکشان ایران بوده و اجازه ندهند جمهوری اسلامی براحتی با شرکت دادن عوامل جنایت کار خود در کسوت نمایندگان کارگران و زحمتکشان ایران حاصل مبارزات طبقه کارگر را کم اثر یا بی تاثیر گردانند. اکنون وظیفه همه ماست که با اشکال مختلف مشت جمهوری اسلامی و همکاری های آشکار و پنهان سازمان جهانی کار با جمهوری اسلامی را در پذیرفتن جنایت کاران به عنوان نمایده کارگران ایران باز کرده بخشی از سرکوب های سیستماتیک کارگران و زحمتکشان را در مقابل چشم جهانیان قرار دهیم.

مرگ بر جمهوری اسلامی سرمایه داری
زنده باد انقلاب کارگری

کمیته حمایت از آرمانهای شاهرخ زمانی 
28 اردیبهشت 1397

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر