۱۳۹۶ دی ۲۵, دوشنبه

چرا تنبیه ماموران سرکوب ضرورت حیاتی و تاریخی دارد؟

اکنون میان توده های بپا خاسته با جمهوری اسلامی جنایت کار مبارزه در اشکال مستقیم و غیر مستقیم و ترساندن حریف از طرف جمهوری اسلامی به شکل پیام های شفاف و غیر مستقیم به شدت در جریان است . یکی از اسنادی که این گفته را ثابت می کند بیانیه اخیر وزارت اطلاعات است که در طی بیانیه فوق اعلام می کند بسیاری از عوامل اغتشاشات اخیر دستگیر شده اند و به زودی آنها را اعلام و مجازات  خواهیم کرد و به دنبال چنین بیانیه ای درنده خویی دهها نفر از دستگیر شد گان در زندانها و کلانتری ها کشته می شوند بدن بی جان آریا روز بهی  بابا دی 15 ساله در رودخانه کارون  پیدا می شود ، سیف الله اکبری در زندان کشته می شود، سارو قهرمانی در زندان کشته می شود، نعيم  شايگانى  روز پنجشنبه 21دي ماه توسط پلیس ایرانشهر   کشته شد، سینا قنبری ، علی پولادی ، وحید حیدری هر کدام در زندانهای جداگانه به دست ماموران جنایت کار کشته می شوند، دهها موردی که هنوز گزارش شان تکمیل نشده است کشته شدند این ها حاصل طرح جدید سرکوب برنامه ریزی شده توسط وزارت اطلاعات است،  که آخرین عملیات این جنایت کاران حمله به اسماعیل بخشی نماینده کارگران هفت تپه بوده که موفق نمی شوند .
مبارزه میان مردم به پا خاسته با جمهوری اسلامی سرمایه داری به جای رسیده که هر کدام بهتر خود را سازماندهی کنند و هر کدام بهتر بتواند نیروهای حاشیه  ای را در درون خود جذب و هضم کند و هر کدام بهتر بتواند نیروهای طرف مقابل را به ترساند  و طرف مقابل در نتیجه چنین عملکرد های حتی اگر یک قدم عقب نشینی کند شکست خواهد خورد.
جمهوری اسلامی برای اینکه بتواند توده ها را ترسانده به سکوت وادار کند و شکست را از خودش دور کند به عمد و به مرور نوجوانان و جوانان دستگیر شده را  به شکل گروگان گیران که طرف مقابل را تهدید کرده است و برای مجبور کردن طرف مقابل به پذیرش خواسته گروگان گیر،  گروگان های خود را یک به یک می کشد تا جدی بودن پیام خود را به طرف مقابل بفهمانند ، جمهوری اسلامی این پیام را غیر مستقیم اما کاملا" روشن و به عمد می رساند که اعمالش( کشتن جوانان زیر شکنجه ) کاملا" آگاهانه و با برنامه از پیش طراحی شده  برای زهر چشم گرفتن از معترضین است ، تا توده های معترض مستأصل شده، عقب نشینی کرده ، شکست را به پذیرند  به خانه های شان برگشته، سکوت اختیار نمایند.
در مقابل چنین ترفند جنایتکارانه ای جمهوری اسلامی سرمایه داری اکنون یک راه وجود دارد ( البته این راه توسط خود مردم شروع شده است ولی باید با دقت سازماندهی شود) طرح مقابله این است که عوامل جمهوری اسلامی که در عرصه های مختلف به اشکال گوناگون سرکوب را پیش می برند تنبیه شوند ، در این رابطه لازم است جوانان و نوجوانان انقلابی  با تنبیه عوامل سرکوب از یک طرف جواب در خوری به کشتن دستگیر شد گان توسط ماموران در بازداشت گاه ها داده شود تا جوابی به پیام های تهدید آمیز جمهوری اسلامی گروگان گیر باشد ، از طرف دیگر با تنبیه عوامل سرکوب چنان ترسی در جنایت کاران جمهوری اسلامی مانند بسیج، سپاه ، نیروی انتظامی و ماموران وزارت اطلاعات ایجاد گردد که دیگر توان سرکوب، ضرب و شتم ، دستگیری و زندانی کردن و کشتن  نوجوانان و جوانان را نداشته باشند. بدون شک اگر بتوانیم ماموران را تنبیه کنیم دیگر در آینده نمیتوانند با شکنجه و کشتن مبارزان پیام های تهدید آمیز بدهند در همین حال تنبیه عوامل سرکوب باعث می گردد اول  نهاد های سرکوب از درون و از زاویه اعتقادی و اعتماد به نفس فرو بریزند و در مرحله بعدی از جهت سازمانی در هم ریزند و پس از ان وقتی کلیت دولت سرمایه داری در شکل جمهوری اسلامی ابزار سرکوب ش را در شرایط اوج هرج و مرج  و درهم ریخته ببیند کلیت نظام اسلامی رو به فرو پاشی خواهد رفت در نتیجه شکست دادن جمهوری اسلام سهل تر می شود به یاد داشته باشیم که همه این موارد و ماموران  بخشی از موانع  مبارزه طبقاتی و مبارزه با جمهوری اسلامی به عنوان ابزار سرمایه داری در نبرد طبقاتی مقابل طبقه کارگر ایستاده اند .
با توجه به اینکه  اکنون مبارزات در اشکال مختلف مانند اعتصابات کارگری ، تجمع های معلمان و باز نشسته گان ، اعتراضات مال باخته گان ، دانشجویان ، تجمع های اعتراضی در مقابل زندانها و اعتراضات جنبش های مختلف اجتماعی همه در جریان هستند و ماموران سرکوب آنها را دچار مشکلات عدیده می کنند، اما اگر بتوانیم  تنبیه ماموران شناخته شده  سرکوب ها را پیش ببریم نتیجه تنبیهات با سرعت باعث گستردگی و رشد بی سابقه همه اعتراضات خواهد شد بنا براین تنبیه عوامل سرکوب نقطه کلیدی شکست دادن جمهوری اسلامی در حال حاضر است این فرصت را نباید از دست داد.
مورد دیگری که تنبیه عوامل سرکوب را عاجل و ضرورت حیاتی کرده است شروع نوع جدید سرکوب فعالین توسط جمهوری اسلامی است که هر چند ماهیتا" جدید نیست اما شکل اجرایی و نوع انتخاب سوژه سرکوب با قبلی ها تفاوت فاحش دارد نوع مورد نظر این است که ماموران در پوشش نقاب صورت به فعالین کارگری ، دانشجویی ، جوانان و نوجوانان حمله می کنند  تا آنها را به اشکال مختلف مانند ترساندن و یا حتی حذف فیزیکی از مبارزه حذف کنند این روش شکل جدیدی از قتل های زنجیره ای است  منتها در قتل های زنجیره فعالین سیاسی و روشنفکران هدف حذف بودند اما در شکل جدید فعالین اجتماعی ، فعالین کارگری ، معلمی و دانشجویی و جوانان و نوجوان هدف قرار داده شده اند ، در این شکل که حدود یک سال قبل شروع شده است تعدادی از فعالین کارگری و دانشجویی در کوچه و خیابان حتی در حالت های عادی  مورد حمله ماموران قرار می گرفتند مقداری ضرب و شتم صورت می گرفت تا اخطاری باشد تا آنها فعالیت نکنند یا کمتر فعالیت کنند ، و آخرین مورد استفاده ماموران از این روش حمله نقاب داران در تاریخ 25 دی ماه  به اسماعیل بخشی نماینده کارگران هفت تپه بود ، این مورد نیز به ما نهیب می زند که اگر طرح تنبیه عوامل سرکوب انجام نگردد تمامی فعالین در خطر هستند و خطر روی فعالین باعث خاموش شدن آتش اعتراضات خواهد شد که نتیجه اش تداوم حکومت جنایت کار اسلامی است.
برای گسترش  عرصه های مبارزه و تداوم آنها باید جوانان و نوجوانان  با اجرایی کردن تنبیه عوامل سرکوب فضای بیشتر و فضای نفس کشیدن به  اشکال مبارزات را به ارمغان بیاورند چنین کاری با تشکیل کمیته های عملیاتی در محل کار و زندگی  توسط چند نفر از اهالی محل یا همکاران  ممکن می شود که کمیته هر محلی اقدام به تنبیه عوامل شناخته شده در محل خود می کنند و از این طریق تنبیه عوامل سرکوب به یک جنبش سراسری تبدیل می گردد البته کمیته های فوق باید مخفی باشند و از طرفی چون هیچ کدام از کمیته های فوق نیازی به بر قراری ارتباط با دیگر کمیته ها ندارند بنا براین حفظ امنیت هر کدام تنها و تنها به خودش بستگی دارد در همین حال سوژه های مورد تنبیه هر کمیته نیز به شکل بسیار آسان در دست رس خواهند بود و حتی اگر برای یک کمیته مشکلی پیش بیاید خطری برای کمیته های دیگر نخواهد داشت .
همچنین باید بیان کرد که کمیته های دیگر نیز در محل کار و زندگی لازم هستند که وظایف متفاوتی خواهند داشت مانند کمیته های محلی برای سازماندهی اعتراضات ، کمیته ها و هسته های آموزشی و مطالعاتی و کمیته ها یا هسته های تبلیغاتی ، کمیته ها و هسته های کارخانه و  ... ضمن اینکه این کمیته ها نباید هیچ ارتباطی با کمیته های عملیاتی داشته باشند و در همین حال این کمیته ها اشکال مختلف و در ادارات ، محلات و کارخانجات مختلف می توانند ساخته شوند و تلاش کنند با هم دارای ارتباطات اصولی بر قرار نمایند. انواع مختلف این کمیته ها و هسته در حال حاضر به دلیل نبود فدراسیون سراسری کارگران و به دلیل نبود حزب انقلابی طبقه کارگر ضرورت تاریخی دارند، در همین حال باید تشکل های موجود کارگران و معلمان برای ایجاد فدراسیون سراسری حداقل در حد ایجاد هیات موسس اقدام به همکاری کنند.

دیگر اینکه نباید فراموش کرد که مبارزات تمام نشده، بلکه آرامتر شده و بعضا" شکل و ریل عوض کرده و هر لحظه ممکن است مجددا" با گسترد گی بیشتر از قبل فوران کنند بنا براین رفقا و جوانان و نوجوانان باید خود را برای دور بعدی هر لحظه آماده تر نمایند. تا زمانی که مبارزه توده ها به اهداف خود نرسد پایانی برای مبارزه متصور نیست ، این مبارزه با انقلاب مشروطیت شروع شده در سالهای 25 تا 32 اوج گرفت و در سال 57 گام بلند انقلابی و بزرگی بر داشت هر چند انقلاب شکست  خورد  اما تاثیرات ریشه ای و عمیقی گذاشت که از ان زمان لحظه ای اتش اعتراضات خاموش نشده و در هر فرصتی ولو کوچک از هر روزنه ممکن فوران کرده است از اعتراضات 64 ، 74 ، 88 و اعتراضات اخیر می توان مثال زد در اعتراضات اخیر لایه های انقلابی تر و با مطالبات کاملا" مشخص و طبقاتی وارد میدان شدند و همین باعث شده که به اعتراضات لقب قیام گرسنه گان بدهند  که حتی از نظر سنی نیز بسیار جدید است از جهات مختلف رشد کرده است تنها کمبود که ادامه کمبود قبلی ها است نبود تشکل ها و تشکیلات های انقلابی به عنوان ابزار مبارزات و سازماندهی طبقاتی کارگران و زحمتکشان است که هنوز برای هدایت و جهت دهی و رهبری سازمانی و انقلابی به اعتراضات ممکن نشده اند و این کمبود تا زمانی که بر طرف نشود با مشکل رو برو هستیم،  باید در این رابطه تشکل های موجود فعالین انقلابی اقدام به مرتفع کردن مشکل کنند. اگر اکنون  حزب انقلابی طبقه کارگر وجود داشت اعتراضات اخیر را صد در صد می توانست  به یک قیام پیروزمند و آماده برای سرنگونی انقلابی سرمایه داری و بر قراری حکومت شورای کارگران و زحمتکشان تبدیل کند. به هر صورت بر اثر شکل و ماهیت اعتراضات اخیر جمهوری اسلامی و تمامی جناح های آن و همچنین جناح های مختلف اصلاح طلبان داخلی و بیرونی ، سبز های مختلف و لیبرال های از اپوزیسیون های راست و نیمه چپ چنان به وحشت افتاده اند که برای سرکوب گرسنه گان به شکل های مختلف مستقیم یا غیر مستقیم از زاویه طرح های رفراندومی گرفته تا رژیم چنج های بی خطر برای سرمایه و با خشونت خواندن انقلاب و ... با جمهوری اسلامی هم داستان  و هم نوا  و حتی بعضا" هم دست شده اند و جمهوری اسلامی نیز از هر شکل ممکن سر کوب استفاده می کند. در مقابل لایه ها و گروههای  مختلف معترض   نیز عرصه های مبارزاتی را جایگزین یکدیگر  می کند که اکنون در مقابل زندانها بیشتر شده است و باز به کار خانه ها و مراکز تولیدی اوج داده است و باز مال باخته گان و باز نشسته گان گسترده تر از قبل به میدان می آیند و همچنان ممکن است در آینده نه چندان دور دو باره  شکل کف خیابانی اعتراضات او جی تازه بگیرد ، این تجربیات به ما نهیب می زنند که آماده شوید به زودی قویتر از قبل خیزش انقلابی شروع خواهد شد ، فعالین ، تشکل ها و انقلابیون وظیفه دارند مسیر ها و عرصه های جدید مبارزه را بگشایند به سمت اعلام اعتصابات عمومی با مطالبات کاملا" مشخص و ملموس به شکل متّحدانه حرکت کنند ، و فعالین اجتماعی ، نوجوانان و جوانان و دانشجویان و روشنفکران و وکلاء انقلابی به فکر اعتراضات جهت محاکمه عوامل سرکوب و عواملی که بازداشت شده گان را شکنجه می کنند یا می کشند باشند که این نیز عرصه جدیدی برای مبارزه و تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی  خواهد شد.
همه می دانیم ضمن اینکه نهاد های مانند سپاه ، وزارت اطلاعات ، نیروی انتظامی ، بسیج و دیگر ارگانهای نظامی و امنیتی در امر سرکوب فعال هستند در همین حال جمهوری اسلامی نیروهای دیگر در شکل و شمایل غیر نظامی در قالب انجمن های اسلامی ، افراد حاضر در مساجد ، شورا های اسلامی ، ماموران حراستی در نهاد های غیر نظامی و کارخانجات و شرکت ها و ادارات و همچنین نیروهای که در کسوت کارمند و کارگر یا غیر در لباس شخصی به عنوان همکار در محل کار حضور دارند که مامور بوده و به جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراضات به شکل سازمانی و سیستماتیک  کمک می کنند یکی دیگر از وظایف عاجل نیروهای انقلابی  شناسایی و معرفی همین  ماموران به مردم و همکاران خودشان در ادارات و محل کاری مختلف است ،

مرگ بر جمهوری اسلامی
نابود باد سرمایه داری
بر قرار باد حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان

کمیته حمایت از آرمانهای شاهرخ زمانی

26 دی ماه 1396

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر