۱۳۹۵ مرداد ۲۸, پنجشنبه

درود بر فعاین کارگری انقلابی و همرزمان استوار شاهرخ زمانی


تعدادی از فعالین کارگری زحمت راه دور را به خود هموار کردند و به دیدار محمد جراحی همرزم شاهرخ زمانی که تازه  از زندان آزاد شده است رفتند ، این دوستان از تزدیک با او صحبت کردند و به مشکلات محمد پی بردند ، و همچنین بر سر مزار شاهرخ حاضر شدند و با او پیمان تازه کردند ، ما امیدواریم همه فعالین کارگری به عمق فعالیت و پیام های انقلابی شاهرخ زمانی هم چون این فعالین پی ببرند که پیش روی طبقه کارگر دو راه بیشتر نیست ، یا باید به سمت همبستگی طبقاتی کارگری جهت دست یابی به استقلال طبقاتی اقدام کنند که  از جمله طبق پیام شاهرخ زمان از دریچه اشتراکات وارد شوند " کارعملی مشترک در نقاط مشترک و بحث و تبادل نظر در نقاط اختلاف " را بپذیرند و حرکت به سمت ایجاد تشکل سراسری از جمله فدراسیون سراسری کارگری پیش بگیرند و اقدام به ایجاد رهبری سازمانی کرده استقلال طبقاتی را کسب کنند ، یا تحت تاثیر طیف های مختلف به اختلافات دامن زده هر کدام  ضمن گرفتار بودن در خود محوری و فرد گرایی به زائده جناحی از طبقه سرمایه داری داخلی یا جهانی با عنوان های همبستگی نو، همه با همی خورده بورژوای و بورژوازی ملی ، سوسیال دمکراتیک ضد کارگری که به  نمایندگی افراد مختلف مثلا اسانلو ، و ...  تبدیل شوند.

ما از کارگران و فعالین کارگری که به دیدار محمد جراحی ، دیگر زندانیان و سر مزار شاهرخ می روند از صمیم قبل تشکر می کنیم و امید واریم پیام شاهرخ را آویز گوش خود کند که چاره ما زحمتکشان وحدت و تشکیلات است.و آخرین پیام و خواست شاهرخ زمانی از ما اقدام عملی برای ساختن فدراسیون سراسری بود ، بنا براین اکنون عاجلترین وظیفه هر فعال آگاه کارگری اقدام عملی در جهت ایجاد تشکل های کارگری و فدراسیون سراسری است ،
 شاهرخ می گفت ساختن فدراسیون سراسری کارگری و حزب انقلابی طبقه کارگر از نان شب واجبتر است.

به امید روزی که در جهت این پیام و هدف ثابت قدم و استوار باشیم 

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی 
29/5/1395


۱ نظر:

  1. من آقای جراحی را در زندان یکبار ملاقات نمودم .. و حتی تخت خودش را به دلیل اینکه راهی بند دیگری بود به سبب بالا بودن سنم به من داد ... ایشان با مرحوم زمانی همراه بودند و با عطوفت و بزرگواری و متانت با همه برخورد می نمودند ... به سبب اینکه ایشان را در کنار خانواده می بینم بسیار خوشحال شدم لیکن اگر ایشان به این نظر دست یابی نداشتند... تقاضا می کنم .. ایشان را در جریان بگذارید ... جوانکی به نام اسماعیل فتاحی که به دلیل چاقو کشی و جرایم دیگر کیفری در زندان بود و شور بختانه در اثر تصمیم و اقدام خطای من ( به دلیل احساس حمایت از مادر کارگر مسلک و همیشه گریانش فریب خوردم ) با سپردن وثیقه و تأمین پیش قسط دیه اش موجبات آزادیش را فراهم ساختم ، ازمرحوم آقای زمانی سوء استفاده نموده و خود را به مرحوم می چسباند و با رسانه های مختلف گفتگو و مصاحبه و دروغ پراکنی نموده و ادعاهای کذب دارد ...تا برای خود سوابقی درست نماید ... از منظر و دیدگاه فردی چون من ( که نگرش اجتماعی و سیاسی ام صرفاً انساندوستی است ) الزام دارد که به خطای خود اعتراف و تا حد ممکن از چنین اقدام نا ثوابی ممانعت کنم .

    پاسخحذف