۱۳۹۵ خرداد ۲۹, شنبه

انتقال جعفر عظیم زاده به بیمارستان سینا بدلیل بی حسی سر و دستان و خونریزی رودهامروز شنبه 29 خرداد ماه جعفر عظیم زاده در پنجاه و یکمین روز  اعتصاب غذا در وضعیت بسیار وخیم دچار خونریزی روده  و بی حسی قسمتی از سر و دستهایش گردید و با اصرار خانواده به بیمارستان سینا منتقل شد.آقای عظیم زاده  در طی چند روز گذشته دچار بی حسی مقطعی بخشی از سر و دستانش و خونریزی روده شده است و شنوایی وی به حدی کاهش یافته است که  بخوبی قادر به تشخیص صداها  نیست و همبندیانش باید با صدای بلند با او صحبت کنند تا متوجه حرفهای آنها شود. از طرفی دیگر وضعیت کلیه و مثانه وی بسیار حاد شده است و از دردهای طاقت فرسا در ناحیه کلیه شدیدا در رنج است.
گفتنی است پیش از این آقای عظیم زاده در مصاحبه ای اعلام کرده بود که تا پاسخ نگرفتن به خواسته خود مبنی بر امنیتی نکردن فعالیتهای صنفی به اعتصاب غذای خود ادامه خواهد داد. 

۲ نظر: