۱۳۹۵ خرداد ۳, دوشنبه

دفاع از جعفر عظیم زاده ، از نان شب واجب تر است !!!

کارگر ، معلم   اتحاد    اتحاد
دفاع از جعفر عظیم زاده ، از نان شب واجب تر است !!!

دستمزدهای سه الی چهار بار زیر خط فقر را به کارگران و کلیه زحمتکشان تحمیل کردند، معلمان و کارگران برای گرفت حق خود اعتراض می کنند ، جمهوری اسلامی سرمایه داری آنها را با اتهامات دروغین و ساختگی و زدن اتهامات امنیتی  ، دستگیر ، شکنجه و در دادگاه های غیر قانونی بدون هیئت منصفه و در زمان بسیار کوتاه و بدون اینکه زندانی اجازه دفاع داشته باشد ، محاکمه و زندانی می کنند.
عوامل  ریز و درشت جمهوری اسلامی سرمایه داری ، از رهبر گرفته تا دولت ، از مجلس گرفته تا قوه قضائیه ، از اصول گرا  گرفته تا اصلاح طلب  و از شوراهای اسلامی و خانه کارگر گرفته تا وزارت اطلاعات ، همگی در یک صف و دست در دست برای حفظ امنیت دزدان ، اختلاس گران و رشوه خواران که همگی بخشی از حکومت هستند ، زحمتکشان را به اشکال مختلف سرکوب می کنند ، کارگران ، معلمان ، زنان و دانشجویان را در دادگاه های فرمایشی و نمایشی با اتهاماتی مانند " اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور " و دیگر اتهامات امنیتی ، محاکمه و زندانی می کنند، همه می دانیم منظور از امنیت ملی کشور ، امنیت اختلاس گران، دزدان و رشوه خواران است.
به دنبال  اجرای طرح های نئو لیبرالی و اختلاس ، دزدی و رشوه خواری عوامل حکومت جمهوری اسلامی سرمایه داری صد ها هزار کودک مجبور به ترک مدرسه و بازی شده و بعنوان کودکان کار و خیابان آینده خود را از دست دادند، میلیون ها جوان دچار اعتیاد و دیگر عوارض بزه کاری اجتماعی شدند ،زنان و دختران گرفتار فحشا و کارتون خوابی شدند، میلیون ها نفر کارگر ، معلم و جوانان از کار اخراج و بیکار شدند ، تحت فشار بیکاری و عدم امنیت شغلی طی یک ماه گذشته بیش از ده نفر خود کشی کردند، خصوصی کردن بیمارستانها، مدارس ، دانشکاه ها و خدمات عمومی و گران کردن سوخت و ارزاق ، تحمیل قرارداد های موقت و سفید امضا توسط حکومت جمهوری اسلامی سرمایه داری زحمتکشان را به فلاکت اقتصادی کشانده است .
برای مقابله با چنین وضعیتی سالهاست که تشکل های کارگری ، معلمی و ... اقدام به انواع اعتراضات کرده و هر روز به کمیت اعتراضات افزوده می شود ، جمهوری اسلامی در جهت جلوگیری از اعتراصات از طریق دستگیری ، شکنجه و زندانی کردن فعالین  اقدام به  ایجاد رعب و وحشت می کند ، در این راستا است که دهها کارگر و معلم هم اکنون در زندان بسر می برند.یکی از زندانیان فوق جعفر عظیم زاده است که به جهت اعتراض به واردکردن اتهامات دروغین (" اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور ") از ده اردیبهشت (بیست شش روز) دست به اعتصاب غذا زده است، امروز وظیفه همه ماست، جهت دفاع از جنبش کارگری و معلمان متحدانه و گسترده اقدام به دفاع و حمایت های عملی از جعفر عظیم زاده و دیگر زندانیان بر خیزیم.

تشکل های کارگری ، معلمی و جوانان :
برای  دفاع از جعفر عظیم زاده از هر طریق ممکن مانند نوشتن نامه های  اعتراضی ، تجمع در مقابل مجلس، ریاست جمهوری، دادگاه ها ، زندانها و همچنین  برگزاری گلگشت ها، راه پیمایی ، تشکیل جلسات همفکری و یافتن راه های مختلف و ابتکارات متنوع ، رساندن اخبار به همه زحمتکشان و درخواست حمایت و کمک از نهاد های اجتماعی مانند مادران لاله و خانواده های زندانی اقدام به برنامه ریزی و سازماندهی کنید، پیشنهاد می شود کارگران ، معلمان ، زنان و جوانان هر شهری در مقابل زندانها ، دادگاهها ، بخشداری و استانداری ، اداره کار همان شهر اقدام به سازماندهی اعتراضات متحدانه و گسترده نمایند.
احزاب ، سازمانها و انقلابیون :
ما نیز وظیفه داریم ، اعتراضات متحدانه و گسترده ای را برنامه ریزی کنیم ، ما می توانیم در مقابل سفارتخانه های جمهوری اسلامی ، مقابل نهاد های بین المللی و در میادین شهر های مهم جهان اقدام به تجمع و راه پیمایی کنیم، همچنین  با بر قراری ارتباط و با استفاده از ارتباطاتی که  با تشکل ها، اتحادیه ها و احزاب انقلابی کشور های مختلف داریم، برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی جلب حمایت کنیم ، فراموش نکنیم برای دفاع از جعفر عظیم زاده فرصت کم است ، همچنین فراموش نکنیم ما در گذشته کارها و اعتراضات خوبی را سازماندهی کردیم ، بدون شک این بار نیز می توانیم.

کارگر زندانی ،معلم زندانی ، زندانی سیاسی  آزاد باید گردد.
جعفر عظیم زاده آزاد باید گردد.

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

4/3/1395

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر