۱۳۹۵ اردیبهشت ۲۸, سه‌شنبه

مناظره پالتاکی : حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست) و جمع «قدم اول» ـ کمیتۀ نشریۀ تدارک حزب انقلابی


مناظره پالتاکی : حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست) و جمع «قدم اول» ـ کمیتۀ نشریۀ تدارک حزب انقلابی


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر