۱۳۹۴ اسفند ۲۴, دوشنبه

در رابطه با نشست " دستمزد و جامعه "


کمیته حمایت از شاهرخ زمانی به جهت حرکت افشاگرانه کارگران و دانشجویان در باز کردن مشت تشکل های دولتی تحمیل شده به کارگران و حامیان غیر مستقیم شان در اپوزیسیون را دلیل هشیاری انقلابیون طبقه کارگر می داند و از کارگران و تشکل های مستقل کارگری دعوت به تشکیل فدراسیون سراسری کارگری و از کارگران و جوانان انقلابی دعوت به ایجاد هسته های مخفی انقلابی می کند
در این فیلم  : (https://www.youtube.com/watch?v=B3vRpDNpg1o)
بخشی از اعتراض متحدانه و افشاگرانه  کارگران و دانشجویان به  نشست "دستمزد و جامعه" که توسط لیبرال ها و عوامل دولتی و با شرکت تشکل ضد کارگری شوراهای اسلامی کار و حامیان غیر مستقیم شان (نمایندگان خودخوانده "فعال در اپوزیسیون" مانند رئیس دانا ، فرجی الهی و ... )این بند بازان مادام العمر در میان دوصف حامیان و دشمنان طبقه کارگر بر گزار می شد را مشاهده می کنید.
گویا این نمایندگان خود خوانده نمی دانند که جمهوری اسلامی با توجه به ضعف طبقه کارگر که حاصل پراکندگی آن است  نه به یک و نیم میلیون و نه به سه و نیم میلیون تن نمی دهد اما تصمیم و اعلام متحدانه سه و نیم میلیون از طرف تشکل های مستقل کارگری می تواند به عنوان شعار محوری حرکت بسمت وحدت طبقاتی و عامل اتحاد گسترده طبقاتی شده و راه را برای پیش برد اهداف کارگران و بخصوص گرفتن دستمزد متناسب با تورم یا مبلغی مانند سه و نیم میلیون را هموار کند، در مقابل جمهوری اسلامی برای خنثی کردن اولین گام های تشکل های کارگری با طراحی چنین نشست های( دستمزد و جامعه) برنامه ریزی شده از این افراد استفاده می کند تا اولان به دستمزد تحمیلی با اندکی نق زدن مشروعیت بخشیدن و به دنبال آن با استفاده از روحیه تک روی این افراد ، توسط آنها در مورد تصمیم تشکل های کارگری ایجاد تشکیک علیه وحدت طبقاتی و به شکست  کشاندن اولین گام های اتحاد کنند. جمهوری اسلامی می داند برای استفاده از رئیس دانا ، فرجی الهی و ... هیچ نیازی نیست که با آنها قرار و مدار بگذارد همین قدر کافی است که ترتیب تریبونی را بدهد و برنامه ریزی کند تا این افراد در چنین نشست های حضور یابند ، همین قدر برنامه ریزی کافی است چون این افراد بر پایه جایگاه و افکار ضد کارگری ، ضد وحدت و لیبرالی و سازش کارانه ای که دارند تمامی خواسته های سرمایه داری را بدون دریافت جیره و مواجب بر آورده خواهند کرد، البته ترتیب دهنده های این جلسه هم ممکن است بدون اینکه متوجه شوند توسط یک نفر از ماموران بازی داده شده باشند، ومورد استفاده ماقع شده باشد.
امروز هر کسی خود را مدافع کارگری بداند باید در دفاع از بیانیه مشترک تشکل ها حرکت کند اگر به هر دلیل و بهانه ای در مقابل این بیانیه ایستاده و باعث پراکندگی شود یا مانع عبور از پراکندگی و بزرگتر شدن اتحاد میان  آنها شود، خواسته یا نا خواسته در صف دشمن قرار خواهد گرفت چون صف میانه یا صف سومی وجود ندارد.
آقای رئیس دانا می گویید "رفیق جان باخته ام  شاهرخ زمانی" ما می گوییم آقای رئیس دست از سر شاهرخ بر دارید و به فکر سو استفاده از او نباشید ... هم خوب چیزی است آقای رئیس شما نوشته های شاهرخ را در رابطه با دستمزد ها ، در رابطه با شوراهای اسلامی کار ، در مورد کسانی که جمهوری اسلامی تریبون در اختیارشان می گذارد و ... بخوانید آنگاه معلوم می شود که آیا شاهرخ می تواند رفیق شما باشد ؟ یا شما دارید از شاهرخ نیز سواستفاده می کنید ؟ آقای رئیس شما می گویید "اینها چه کسانی اند ؟ ما می شناسیمشان." و یکی از مدافعان شما آقا جواد هم می گویید "اینها معلوم الحال هستند" آیا شما با اعلام اینکه می شناسید دارید به قاتلین شاهرخ زمانی گراء می دهید تا بیایند از شما بپرسند ، چه کسانی هستند ؟ و شما ... یا اینکه دارید فعالین کارگری و دانشجویی را تهدید می کنید ؟ و آقا جواد هم به شما با کد شاه بیت جمهوری اسلامی دلگرمی می دهد و غیر مستقیم به جناب عالی اعلام می کند که همکار عزیز نگران نباش نوع اتهام شان را هم مشخص کردیم؟ از خود بپرسید اگر شاهرخ کشته نشده بود و شما چنین مطلبی نوشته بودید به شما چه می گفت؟ آیا ...

۱ نظر: