۱۳۹۳ شهریور ۱۸, سه‌شنبه

اعلام حمایت وپیام جمعی از زندانیان سیاسی رجایی شهر از اعتصاب کارگران واگن پارس :

کارگران شریف و آزاده ی واگن پارس خبر اعتصاب شما عزیزان را دریافت کردیم!!!

خواست های شما کارگران مبارز خواست های ما و همه آزاد اندیشان و مبارزین راه آزادی و جبهه طبقاتی است، بی شک آینده از آن شما و همه زحمتکشان است.
ما به دستان پینه بسته شما صمیمانه بوسه زده و حمایت خود را از مطابات حق طلبانه شما رفقای گرامی را اعلام می داریم، این مطالبات در واقع مرحله اول حرکت به سوی رفع فقر و تبعیض طبقاتی است.اینکه مجموعه حاکمیت ضد کارگری ولایت فقیه کوچک ترین حرکات آزادیخواهانه کارگران شجاع این مرز و بوم را با سرکوب و زندانهای طویل المدت پاسخ می دهد، خود نشانه از وحشت این رژیم از حرکت شما کارگران به سو اتحاد با دیگر کارگران و زحمتکشان است، راه مقابله با حرکت های سرکوبگرانه رژیم ولایت فقیه این است که کارگران و ستم کشان این سر زمین با ایجاد تشکل های مستقل و سراسری و قدم بر داشت بسوی آزادی طبقه کارگر از ظلم و ستم طبقاتی است.
بار دیگر این حرکت شجاعانه ( اعتصاب) شما را ستوده و از تمامی مردم شریف و آزادیخواه می خواهیم با شما و دیگر کارگران در مبارزه برای آزادی از یوغ استبداد و بهره کشی همراه شوند.

بی شک پیروزی از آن طبقه کارگر است

پیروز و استوار باشید


جمعی از زندانیان  سیاسی رجایی شهر :

1- افشین حیرتیان 2- شاهرخ زمانی 3- خالد حردانی 4- صالح کهندل 5- محمد امیر خیزی 6- اسدالله هادی 7- رضا اکبری منفرد 8- ابوالقاسم فولادوند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر