۱۳۹۲ بهمن ۸, سه‌شنبه

تشکیل کمیته دفاع از کارگران دستگیرشده مهاباد

بعد ازابلاغ احکام صادره از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان مهاباد:
ما خانواده سه  نفر از محکومان طی اطلاعیه شماره یک از کلیه آزادیخواهان وفعالین کارگری  درخواست داریم تا نسبت به تشکیل کمیته دفاع از حقوق دستگیرشدگان کارگری شهرستان مهاباد  اقدام نمایند.
متن اطلاعیه به شرح زیر است.
اطلاعیه شماره یک سه  نفر از خانواده دستگیر شدگان شهرستان مهاباد خطاب به کارگران و مردم شریف و آزاده ایران و جهان.

کارگران! مردم شریف و آزاده!

بدین وسیله ما خانواده های فعالین کارگری دستگیر شده در مهاباد به اطلاع شما می رسانیم که در 18/6/ 1392 احکام صادره از طرف شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان مهاباد در باره همسران ما که در دیماه 1391در شهرستان مهاباد دستگیر شده بودند، به شرح زیر به وکیلشان ابلاغ شد:
1 – محمد مولانایی،یک  سال زندان تعزیری .
2 – واحد سیده 2  سال زندان تعزیری.
3 – یوسف آب خرابات ، دو سال زندان تعزیری
چنان که در متن تک تک دادنامه های صادره برای آنان آمده است احکام فوق به استناد ماده 610 قانون مجازات اسلامی صادر شده که متن آن چنین است. " هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دوسال تا پنچ سال حبس محکوم خواهند شد و ماده 46 که متن آن چنین است.
در جرائیم قابل تعزیر هر گاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشد است."
 مستندات دادگاه برای صدور احکام فوق دو دسته اند: اول" گزارش و تحقیقات جامع و کامل اداره اطلاعات شهرستان مهاباد" ، دوم " اقرار و اعتراف صریح" متهمان.
به نظر ما هیچ یک از دو مستند ات فوق دادگاه را مجاز به صدور احکام بالا  نمیکند دلایل زیر:
با توجه به نکات بالا، از نظر ما احکام صادره فوق بر اساس عرف جنبش بین المللی کارگران و چه حتی بر اساس قوانین داخلی حاکم هیچ گونه توجیه قضائی و حقوقی ندارد و به کلی بی پایه و اساس است. از همین رو، ما این احکام را ناعادلانه می دانیم، آن ها را محکوم می کنیم و حق هر گونه اعتراض را برای خود قائل هستیم. بر اساس این حق و با توجه به درخواست ها و مراجعات مکرر اقشار مختلف مردم مبنی بر اعلام آمادگی برای اعتراض به احکام صادره، ما ضمن به رسمیت شناختن حق هر گونه اعتراض مستقل برای تمام گروه های اجتماعی و صنفی و سیاسی پیشنهاد می کنیم که کمیته ای به نام " کمیته دفاع از حقوق کارگران دستگیر شده مهاباد" متشکل از کارگران، معلمان، دانشجویان، زنان، حقوقدانان، نویسندگان، دانشگاهیان و گروه های اجتماعی دیگر برای سازماندهی اعتراض به احکام ناعادلانه و غیر قابل توجیه فوق تشکیل شود.

1 – همسر محمد مولانایی - مریم صفریانی
2 – همسر واحد سیده- زینب ایزد دوست
3 – همسر یوسف آب خرابات – شادی رسولی

21/10/92

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر