۱۳۹۲ خرداد ۲۵, شنبه

بهنام ابراهیم زاده را آزاد کنید.

بهنام ابراهيم زاده   كارگر و عضو كميته پي گيري كه 3 سال پيش دستگير و به اتهام هاي واهي 5 سال حكم زندان گرفت. كه در يكسال اخير متاسفانه تنها فرزندش  نيما به بيماري سرطان  دچار شده است   با نامه مسولين بيمارستان خواهان ملاقات و مرخصي   بهنام را كرده بودند. زندان موافقت و با قيد وصيغه  به مرخصي امده بود. در هفته اخير به زندان بازگردانده ش. با توجه به بيماري  تنها فرزند بهنام ابراهيم زاده  لازم و ضروري است كه وي در كنار فرزند بيمارش باشد و اين حضور پدر در كنار فرزند بيمار نه تنها لازم و ضروري است بلكه  جهت تهيه هزينه هاي بيماریش و تهيه داروهاي لازم حضور و در بيرون زندان امري اجتناب ناپذير است . ما اعضاي كميته پيگيري و هم چنين خانواده اش و همكارانش از دولت ميخواهيم كه  اين زنداني را فوري و بدون قيد و شرط ازاد كند.

كميته پيگيري ايجاد تشكل هاي كارگري
25/3/192  


كارگر زنداني، زنداني سياسي ازاد بايد گردد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر