۱۳۹۱ مرداد ۲۰, جمعه

بیانیه 51


شاهرخ زمانی کارگر نقاش و عضو هییت باز گشایی سندیکای نقاشان و تزئینات ساختمانی و عضو شورای نمایندگان کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری را بدون هیچ دلیل و مدرکی دستگیر کرده، بر علیه او پرونده سازی کردند. علی رغم اینکه در پرونده ساخته شده نیز هیچ مدرک و دلیلی برای محاکمه او وجود ندارد.طبق اعترافات قاضی پرونده حملبر که در دادنامه به صورت واضح نوشته است که شاهرخ زمانی تمامی اتهامات را رد کرده است . پس او کاملا" بیگناه است. اما کاملا" غیر قانونی، شاهرخ را بنا به اعترافات شخص دیگری(متهم ردیف چهارم) محاکمه کرده و با اتهامات دروغین به 11 سال زندان محکوم نمودند. در زندان تبریز با ایجاد جو و فضای نامناسب و خطر ناکی برای او و دیگر زندانیان سیاسی و کارگری زندان را به جهنم واقعی تبدیل کرده اند. او را به زندان یزد تبعید کردند . بعد از دو ماه مجددا" او را به زندان مرکزی تبریز بر گرداندند و اکنون او را در زندان تبریز هر دو روز یک بار از بندی به بند دیگر انتقال می دهند ما بدون هیچ قید و شرطی خواهان آزادی فوری شاهرخ زمانی و دیگر زندانیان کارگری و سیاسی هستیم . در این راستا از تمامی کارگران ، تشکل ها ، نهادها و آزادیخواهان و جوانان می خواهیم از هر طریق ممکن بر جمهوری اسلامی جهت آزادی زندانیان فشار بیاورند.

شاهرخ زمانی رابه بند مالی انتقال دادند.

کمیته امنیت زندان مرکزی تبریز با گرداندن شاهرخ زمانی در بند های مختلف می خواهد کاری را به انجام برساند که سران نهاد های  مسئول در زندان به صورت جدا از هم نتوانستند انجام بدهند . آنها به دنبال  ایجاد فضای خفقان آوری هستند که بتوانند کنترل بی عیب و نقصی که هیچ گونه روزنه و شکافی  ارتباطی بدون اطلاع و اجازه مسئولین وجود نداشته باشد ، ایجاد کنند. آنها فکر می کنند برخی از زندانیان مانند شاهرخ چنین روزنه های ارتباطی را ایجاد کردند .
این مسئولین قبل از ایجادکردن کمیته امنیت در زندان تبریز هر کدام در قالب نهاد های مربوطه خود مانند ادراه اطلاعات ، سازمان زندان ها ، قوه قضاییه مستقر در زندان و … به صورت جدا گانه برای جلو گیری از وجود روزنه ها و  کانال های ارتباطی و پیش برد کنترل همه جانبه زندانیان با سود جستن از خبر چین های خود تلاش می کردند . و هر کدام عدم موفقیت خود را به حساب بی کفایتی وحتی خیانت کار بودن دیگری می گذاشتند و تقریبا" همه روزه باهم در گیر بودند. در نتیجه برای جلوگیری از پراکندگی و در گیری میان خود و یکدست کردن نهاد های مسئول فعال در زندان و البته برای امکان سازی جهت پیاده کردن طرح جدید سپاه پاسداران در زندانها، اقدام به تشکیل کمیته امنیت کردند.
پس از تشکیل شدن کمیته فوق اقدام به تحقیق منظم کردند ، تقریبا تمامی زندانیانی که مورد سو ظن بودند به پایین برده تحت بازجویی قرار دادند طی بازجوییها و تحقیقات مربوطه کار به جایی رسیده است که برای تکمیل پرونده فوق شاهرخ زمانی را از زندان یزد به زندان مرکزی تبریز بر گردادند . منتها برای اینکه کانال های ارتباطی با خبر نشوند بسیار محرمانه که حتی بیشتر مسئولین دو زندان و تعداد بسیاری از اعضای کمیته امنیت نیز نمی دانستند که او را به زندان تبریز انتقال خواهند داد یعنی تعداد کمی از اعضای کمیته امنیت از موضوع خبر داشتند بقیه از هیچ چیز اطلاع نداشتند این نشان می دهد که کمیته امنیت نه برای متحد کردن نهاد های مختلف بلکه برای تحت کنترل در آوردن نهادهای که برای سران قابل اعتماد نیستند تشکیل شده است تا در موارد مهم با دور زدن آنها از درز اخبار جلو گیری نمایند این نشان می دهد کمیته امنیت اعتقاد دارد اخبار نه از طرف زندانیان که بدون ارتباط دوستی با مسئولین نمی توانند از اخبار محرمانه خبر داشته باشند بلکه اخبار مهم از طریق مسئولین و کار کنان نهاد های مربوطه منتشر می شود. در هر حال شاهرخ را بسیار محرمانه اول به سلول انفرادی در زندان یزد بردند بعد به زندان تبریز انتقال داده دو روز در بند قرطینه بود سپس به بند 15 متادون انتقال یافت دو روز بعد از آن به بند 9 جرائیم سنگین منتقل شد و دو روز بعد نیز به بند مالی انتقال یافت و اکنون دو روز است که در بند مالی می باشد.
در حال حاضر هر گونه تماس برای شاهرخ ممنوع است فقط اجازه دارد  با مادرش در حضور یک نفر مامور از طرف کمیته امنیت تلفنی صحبت کند و البته حرف های که می تواند بگوید نیز برایش مشخص کرده اند فرد مامور نیز کسی می تواند باشد که از آدمهای بخش اصلی کمیته امنیت است چون بیشتر اعضای کمیته فوق کاره ای در تصمیم گیری های کمیته نیستند .
آنها فکر می کنند خبر های مربوط به شاهرخ را مادرش پخش می کند. خانواده شاهرخ را تهدید کردند که به بینید حال که شما اخبار را نمی گویید ، هیچ خبری درز نمی کنداما خود آنها با این همه تحقیقات رنگارنگ خود خوب می دانند و حتی یعقین یافتن به اینکه بیشتر اخبارمحرمانه از طریق افراد خودی که به پرونده ها دست رسی دارند درز می کند و برای پیدا کردن خائنین داخل خود باز جویی از زندانیان را پیش می برند ولی هنوز به جایی نرسیده اند.
طبق برنامه، سپاه در شهریور ماه کلیه امور زندانها را به طور کامل تحت کنترل خود در خواهد آورد یکی از وظایف کمیته امنیت بستر سازی برای تحویل زندانها به سپاه و ایجاد زمینه های  اجرایی نقشه جدید سرکوب زندانیان توسط سپاه است که باید قبل از ان هر گونه روزنه و شکاف اطلاع رسانی مسدود و نهاد ها و افراد غیر قابل اعتماد پاکسازی شده باشند.
کمیته امنیت چون نتوانسته از طریق باز جویی زندانیان ارتباطات را کشف کند سعی دارد با گرداندن کنترل شده زندانیان در بند های مختلف و بررسی جز به جز رابطه آنها با یک دیگر یا با فرستادن آدمهای خودشان به نزد زندانیان مورد سوظن ارتباطات را کشف کند یا حداقل سر نخی بدست آورند. این همه تلاش و کوشش کمیته امنیت نشان می دهد که بسته شدن همه روزنه های اطلاع رسانی برایشان ضرورت حیاتی دارد تا پس از آن بتوانند طرح های ضد انسانی خود را انجام دهند.
بنا براین به تمامی دوستان و رفقا که در زندانها یا بیرون به طریقی ارتباط با زندانها دارند اعلام می گردد در حفظ ارتباطات خود هرچه بیشتر دقت کنند. تا موضوع کمیته امنیت به حالت عادی در آید. نباید ارتباطی کنسل شود و در همین حال نباید بر اثر اشتباهی ارتباطی را از دست داد.
جستجو در میان زندانیان قبل از تشکیل کمیته امنیت توسط مسئولین نهاد ها به صورت سلیقه ای و پراکنده وجود داشت اما اینها آنقدر پخمه هستند که نمی توانند درک کند درز اخبار نه از کانال زندانیان بلکه از ساختار نظام و رو به افول بودن آن است که از درون خود نهاد های مربوطه هر روز تولید و باز تولید می شود و حال فرق نمی کند که پخمه های پراکنده جمع شده کمیته امنیت را تشکیل داده اند در اصل همان پخمه ها هستند که با عمل کردشان کمک می کنند این نظام ضد بشری سریعتر به سراشیب عمر خود برسد.
اما برای اینکه خود را پیروز نشان بدهند بطور سنتی مجبورند در نهایت کسانی را با اتهامات دروغین به عنوان عاملین پخش اخبار معرفی نمایند تا به سران حکومت نشان دهند که وظایف خود را به نحو احسنت انجام دادند .
در مقابل چنین عمل رذیلانه و سنتی ماموران، ما وظیفه داریم خود را با برنامه منظم ، متحد برای اعتراضات  و مبارزات گسترده آماده کنیم.  ارتباطات مستقیم و غیر مستقیم خود با زندانیان و خانوادهایشان  را حفظ کرده اخبار را باسرعت و دقت پخش کنیم و طرح ها و نقشه های آنها را کشف و افشا نماییم . هم چنین برای گسترش اعتراضات از هم اکنون توسط ارتباطات محلی با خانواده زندانیان عادی ارتباط بر قرار کرده آنها را نیز در جهت حمایت از زندانیان و آزادی آنها آماده و متشکل نماییم. شرکت هر چه بیشتر خانواده ها و دوستان زندانیان می تواند باعث امنیت بیشتر زندانیان کارگری و سیاسی گردد.
باید تشکل های کارگری ، فعالین ،کارگران ، زنان ، دانشجویان و جوانان خود را در هسته ها و کمیته های انقلابی متشکل کنند و بطور سازمان یافته در میان خانواده ها و دوستان زندانیان سیاسی و عادی اقدام  به متصل کردن خانواده های زندانیان به یکدیگر و بر نامه ریزی و سازماندهی علنی، نیمه علنی و مخفی برای اعتراضات گسترده نمایند. با توجه به گزارشات دریافتی بسیاری از زندانیان عادی نیز استحقاق آزادی زودتر از موعود را دارندو برای در گیر شدن در مبارزات آزادیخواهانه آنها و خانوادهایشان مستعد و مناسب هستند این گونه زندانیان و خانوادهایشان را می توان از طریق رهنمودهای  زندانیان کارگری و سیاسی شناخته و سازماندهی کرد. موازی با عملکرد داخل جهت تکمیل نیازمندی های مبارزه نهاد ها ، سازمانها و احزاب در بیرون از ایران باید با گستردگی و اتحاد هرچه تمامتر به پشتیبانی از فعالیت داخل در زوایای مختلف و کسب حمایت های عملی جهانی ، برنامه ریزی اعتراضات گسترده و منظم اقدام نمایند.
پیش بسوی اتحاد بیشتر، برای فشار بیشتر!!
پیش بسوی اعتراضات گسترده و متحدانه با شعار :
کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد.
کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

19/5/1391

freeshahrookh@gmail.com

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر