۱۳۹۱ مرداد ۱۳, جمعه

بیانیه 50
شاهرخ زمانی کارگر نقاش و عضو هییت باز گشایی سندیکای نقاشان و تزئینات ساختمانی و عضو شورای نمایندگان کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری را بدون هیچ دلیل و مدرکی دستگیر کرده، بر علیه او پرونده سازی کردند. علی رغم اینکه در پرونده ساخته شده نیز هیچ مدرک و دلیلی برای محاکمه او وجود ندارد.طبق اعترافات قاضی پرونده حملبر که در دادنامه به صورت واضح نوشته است که شاهرخ زمانی تمامی اتهامات را رد کرده است . پس او کاملا" بیگناه است. اما کاملا" غیر قانونی، شاهرخ را بنا به اعترافات شخص دیگری(متهم ردیف چهارم) محاکمه کرده و با اتهامات دروغین به 11 سال زندان محکوم نمودند. در زندان تبریز با ایجاد جو و فضای نامناسب و خطر ناکی برای او و دیگر زندانیان سیاسی و کارگری زندان را به جهنم واقعی تبدیل کرده اند. واکنون او را به زندان یزد تبعید کردند . ما بدون هیچ قید و شرطی خواهان آزادی فوری شاهرخ زمانی و دیگر زندانیان کارگری و سیاسی هستیم . در این راستا از تمامی کارگران ، تشکل ها ، نهادها و آزادیخواهان و جوانان می خواهیم از هر طریق ممکن بر جمهوری اسلامی جهت آزادی زندانیان فشار بیاورند.شاهرخ زمانی را به سلول انفرادی انتقال دادند؟


در حکومت جمهوری اسلامی یعنی حکومت عدل الهی یا حکومت عدل علی، نظام مملو از عطوفت اسلامی یا دولت مهر ورزی و ...  هر کسی از حق خود یا حق دیگری که زیر ستم قرار دارد دفاع کند مورد غضب (عطوفت اسلامی) رهبران اسلامی ، حافظان ارتجاعی سرمایه داری و سریازان گمنام امام زمان  واقع می شود. چنانچه هر روز دیده می شود کارگران و فعالین کارگری را به دلیل اینکه برای مقابله با گرانی، مقابله بابیکاری و گرسنگی ، اخراج ، دشمنی با تشکل های کارگری ، فقر و اعتیاد و فحشا و در کل مخالفت با استثماری که علیه هم طبقه های آنها روا می شود فعالیت می کنند دستگیر شده ، مورد اذیت و آزار و شکنجه وپرونده سازی و اتهامات دروغین و زندان قرار می گیرند. صد ها دانشجو و معلم به دلیل خواستن نیاز ها و حق خود کشته شده یا طی پرونده سازی های در زندان به سر می برند ، دهها تن از فعالین زنان که حق برابری می خواهند توسط فاشیست های مرتجع اسلامی مورد شکنجه وپرونده سازی و زندان قرار گرفتند .یا هزاران جوان به دالایل مختلف که همگی از محصولات و نتایج وجودی حکومت ضد انسانی جمهوری اسلامی سر چشمه می گیرند در زندان بسر می برند.این حکومت ضد کارگری و ضد انسانی نه تنها به فعالین خواهان حق خود اجازه فعالیت و ازادی نمی دهند بلکه برای وکلای که از فعالین دفاع می کنند نیز حقی قائل نیستند که افرادی چون زرافشان را بدلیل اینکه توانسته بود ثابت کند آمرین و عاملین قتل های زنجیره ای در درون نظام هستند به 5 سال زندان فرستاد یا اکنون وکلای چون جاوید هوتن کیان ، دادخواه ، ستوده ، بهرامیان و ...به دلیل اینکه توانستند از فعالین و موکلین خود دفاع کنند توسط ماموران مختلف به خصوص سر بازان گمنام امام زمان بر علیه شان پرونده های دروغین بر مبنای مدارک گمنام و غیبی ساخته شده و اکنون در زندان به سر می برند. دروغ پردازی ها و پرونده سازی ها و آزار کارگران ، دانشجویان ، معلمان و زنان و جوانان به هیمن جا ختم نمی شود بلکه به طور دائم نهاد ها و ماموران و بخصوص سر بازان گمنام امام زمان بطور دائم مشغول دروغ گویی ، تهدید خانواده زندانیان ، فحاشی در حد کثیف ترین انسان ها که فقط در قامت و قاموس دست پرورده های نظام جمهوری اسلامی امکان پذیر است صورت می گیرد .
نهاد ها مختلف از جمله وزارت ضد انسانی اطلاعات و قوه بی اختیار قضاییه  و ماموران حکومت اسلامی فعالین حق طلب را به بهانه ها و اتهامات واهی و دروغین زندانی می کنند. سپس کسانی را که از بی گناهی زندانیان دفاع کنند یا برای ازادی انها تلاش نمایند با هزار دروغ و حیله ، تهدید و فحاشی سعی در مرعوب کردشان می نمایند. و برای شکست اتحاد نیرو ها ی فعال برای آزادی زندانیان و جدایی بین انها و خانواده زندانیان  می خواهند نفاق بافکنند و دلیل زندانی شدن فرد یا افراد را به مدافعین آزادی منتسب کنند تا با ایجا فاصله بین نیرو های فعال و خانواده ها یقه خود را از چنگ مدافعین آزادی زندانیان خلاص نماید به این جهت است که اگر زندانی برای رسیدگی به پرونده اش یا برای دفاع از خود در مقابل اتهامات دروغین و محاکمه بی دلیل و بی مدرک تلاش کند و یا شکایتی به ارگانی یا ارگانهای بدهد او را مورد اذیت و تنبیه قرار می دهند و اگر پدر یا مادر یا خانواده اش دلیل این همه قصاوت و ضد انسانی بودن را جویا شوند ضمن تهدید آنها و مورد فحاشی اسلامی قرار دادن انها با هزاران دروغ و فریب می گویند فلان افراد از او دفاع کردند بنا براین کار او را خراب کردند. جمهوری اسلامی با همه ساختار ضد انسانی و ضد آزادی خودش بین انسانها نفاق افکنی می کند .
شاهرخ زمانی را 5 روز پیش پس از تراشیدن موی سرش به انفرادی برده اند به این بهانه که چرا شکایت می کنی که تو را بدون دلیل و مدرک محاکمه و به 11 سال زندان محکوم کرده اند . چرا به خانواده و دوستانت تلفن می زنی و... شاهرخ از آنها پرسیده است که آیا من طبق قانون خود شما حق شکایت ندارم ؟ یا حق ندارم از قاضی بپرسم با کدام مدرک و با کدام اعتراف مرا محاکمه کرده ای ؟ اگر زندانی حق شکایت ندارد پس به چه دلیل این همه نهاد ها و دادگاه های مختلف درست کرده اید؟ آیا اینها برای دکوراسیون و فریب مردم است ؟ پس برای چه از جیب مردم این همه هزینه نهاد ها ی  دکوری می کنید؟
طی یک ماه گذشته مادر و دختر شاهرخ به دادگاه های ونهاد های  مختلف مراجعه کرده اند و وقتی همه آنها متوجه شدند که این خانواده با اراده راسخ و پشتیبانی دوستان فعالین پی گیر پرونده نا عادلانه ساخته شده علیه شاهرخ هستند شروع کردند به جواب های سر بالا و فحاشی های مخصوص اسلامی که سال هاست مردم ایران به صورت های مختلف شاهدش بودند. و برای بیشتر مرعوب کردن آنها تا اینکه کوتاه بیایند و از تعقیب پرونده دروغین دست بکشند شاهرخ را نیز به عنوان ترساندن مادر و دخترش به انفرادی فرستادند و برای تکمیل سنایوراسلامی ضد کارگری و ضد انسانی  خود ضمن تهدید مادر و دختر شاهرخ و فحاشی علیه انها به عناوین مختلف گفته اند که چون سایت ها و تلویزیون های خارج از ایران از او دفاع می کنند او را به انفرادی فرستادیم . از این طریق می خواهند از احساسات مادری و فرزندی سو استفاده کرده زندانی را از مدافعانش محروم کنند . خانواده زندانیان باید بدانند دشمن واقعی آنها و زندانیان حکومت اسلامی ، با تمامی عوامل پیدا و نا پیدایش است خانواده ها باید بگویند اصلا" به چه دلیل و با کدام مدرک او را دستگیر و زندانی کرده اید که حالا به بهانه های مختلف می خواهید بین ما و مدافعان زندانیان نفاق بافکنید . چون شاهرخ به صورت ها و عناوین مختلف شکایت می کند  ماموران رنگارنگ اسلامی به خانواده او می گویند چون نمی تواند زندان را بکشد این کار ها را می کند  از این طریق می خواهند فعالیت اصولی شاهرخ را در نزد خانواده و دوستانس لوث کنند . شاهرخ گفته است حتی اگر 10 سال و 11 ماه از مدت زندانم گذشته باشد و فقط یک ماه به پایان حکم دروغین مانده باشد باز هم از دادگاه و قاضی بی اختیار و از ماموران پرونده ساز و شکنجه گر شکایت خواهم کرد. این حق هر زندانی حتی اگر واقعا" جرمی مرتکب شده باشد نیز است چه رسد به من که هرگز جرمی مرتکب نشدم و با اتهامات دروغین به دست دادگاه و قاضی بی اختیار محاکمه شده ام .
حکومت اسلامی مانند هر حکومت فاشیستی هیچ گونه حقوقی برای کسی قائل نیست ، اگر کسی بخواهد از ابزار و وسائل وحتی راه های قانونی از حق خود دفاع کند ضمن مسدود کردن همه راه ها، هر روز او و خانواده اش را مورد آزار و شکنجه قرار می دهند و با کمال وقاحت که مخصوص حکومت اسلامی است می گویند عطوفت اسلامی شامل حال شما شده است که هنوز پدر ، مادر ، و فرزندان شما را دستگیر و زندانی نکردیم، یا به خانواده ها می گویند شما تحت الطاف جمهوری اسلامی قرار دارید که هنوز زندانی شما را نکشتیم.
این ها جملات و عبارات دائمی ماموران و نهاد های اسلامی است که مانند نقل و نبات هر روز تحویل زندانی یا خانواده های زندانیان داده می شوند. ماموران نهاد های مختلف اسلامی با تهدید و فشار و سر دو راهی قرار دادن خانواده ها آنها را علیه زندانی می شورانند که ساکت باش و حرف گوش کن باش، شاید بهتر شود . اما لازم است بدانیم از جمهوری اسلامی  وتمامی عوامل آن هر گز یک کمله راست شنیده  نشده است. تا به این روز جز فریب و دروغ حاصلی نداشته است و نباید فراموش کنیم که این حکومت در دهه شصت حتی توابینی که همه گونه در خدمتش بودند را کشت. خانواده ها باید بدانند هیچ بخشی از این حکومت قابل اعتماد نیست فقط باید با فشار و با استفاده از هر وسیله ممکن این حکومت را مجبور به عقب نشینی کرد. و باید همه گونه از فعالیت زندانیان برای آزادی شان دفاع کنیم .
یکی از دلایلی که شاهرخ و خانواده اش همچنان تحت فشار و تهدید هستند این است که ماموران به شاهرخ و خانواده اش می گویند چرا می گوید شاهرخ بی گناه است و هیچ مدرکی علیه او وجود ندارد و او را دادگاه بدون دلیل ، بدون مدرک با پرونده خالی از مدرک و اعتراف با اتهامات دروغین محاکمه کرده است ؟
وقتی خانواده شاهرخ می گویند اگر پرونده دروغین و ساختگی نیست و اگر در پرونده مدرکی وجود دارد چرا به ما نشان نمی دهید تا ما قانع شویم ؟
در این حالت بیشتر مواقع ماموران نا توان از جواب دادن می شوند ضمن طفره رفتن از پاسخ، شروع به تهدید و فحاشی می کنند.
حکومت اسلامی تمامی تلاش خود را به کار می برد تا خانواده و دوستان زندانی را قانع کند که مقصر خود زندانی است که در مقابل محاکمه و حکم صادره سر فرود نمی آورد.و اعلام می دارد که چرا بدون دلیل و مدرک مرا زندانی کردید. در مقابل چنین نقشه و طرح جمهوری اسلامی علیه زندانیان در جهت به سکوت کشاندن آنها وظیفه ما در جهت دفاع از زندانیان و جلو گیری از تحمیل سکوت به آنها چیست؟
اکنون وضعیت جمهوری اسلامی سرمایه داری هر روز بدتر از قبل می شود این حاکمان که از آینده خود بیم ناک هشتند تا می توانند علیه زندانیان فشار بیشتری می آورند تا شاید از این طریق بتوانند.به فشار و ترس علیه مردم بافزایند تا شاید از اعتراضات قریب الوقوع کاسته شود. جمهوری اسلامی می داند که هم از طرف داخل و هم از طرف خارج هر روز بیشتر میان دو فک یک منگنه فشرده می شود.

باید هر کدام از دو طیف(طیف داخل و طیف خارج) فعالین مدافع آزادی زندانیان در داخل و بیرون متناسب با امکانات خود به دفاع همه جانبه و متحدانه  برای آزادی زندانیان دست به کار های عملی متحدانه  بزند.
ما از کارگران ، دانشجویان ، معلمان و زنان و جوانان می خواهیم ضمن سازماندهی خود و توده ها برای مبارزات حق طلبانه و اماده شدن جهت هدایت و رهبری اعتراضات آتی، اکنون به طور منظم در جهت حمایت از آزادی زندانیان برنامه ریزی نمایند. همچنین از تشکل ها و سازمانها و احزاب می خواهیم هر چه بیشتر و دقیق تر در جهت حمایت و دفاع متحدانه و گسترده برنامه ریزی نمایند
بخصوص شاهرخ زمانی اکنون نیاز به حمایت های هرچه بیشتری دارد تا بتوانیم با گسترش اعتراضات هر چه متحدانه خود ماموران جمهوری اسلامی را به عقب رانده امکان اعتراض و شکایت را برای شاهرخ مهیا کنیم در این راستا شاهرخ نیاز به وکلای دارد تا بتوانند شکایات او را به نهاد های مختلف ارایه و ادامه بدهند از افراد و نهاد های که امادگی جهت وکالت ایشان را دارند می خواهیم با ما تماس بر قرار کنند.


پیش بسوی اتحاد بیشتر، برای فشار بیشتر!!

پیش بسوی اعتراضات گسترده و متحدانه با شعار :

کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد.

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

12/5/1391


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر