۱۳۹۷ اسفند ۱۱, شنبه

پیام همدردی به مناسبت درگذشت رفیق دکتر علی صادقی (کاک ابراهیم )


اطلاع یافتیم شامگاه بیست و هشتم فوریه قلب خستگی ناپذیر رفیق مبارز و کمونیست دکتر علی صادقی (کاک ابراهیم ) پس از دوره ای طولانی بیماری از تپش باز ایستاد . رفیق کاک ابراهیم بیش از پنجاه سال عمر پربار خود را صرف مبارزه با سرمایه داری و امپریالیزم نمودند .کاک ابراهیم از نیروهای برجسته کمونیست دهه چهل بودند که به درستی خط ناصحیح و مشی رویزیونیستی حاکم بر حزب توده را نقد کردند و سازمان انقلابی را با جمعی از رفقایشان بنیان نهادند . بعدها این رفیق دهه ها به عنوان رهبر حزب رنجبران و سردبیر نشریه رنجبر تا اخرین روزهای زندگی خود به مبارزه ادامه دادند . ایشان از دهه ها قبل به تلاش برای  تدارک حزب انقلابی و کمونیست طبقه کارگر اعتقاد داشتند و در همین راستا دوره ای به عنوان عضو جمع قدم اول نیز برای این مهم تلاش کردند .
جمع قدم اول با توجه به تفاوت نظر با این رفیق، به هیچ وجه تلاش خستگی نا پذیر ایشان در  تدارک حزب انقلابی را فراموش نمیکند و مراتب همدردی خود را با خانواده محترم و رفقای ایشان اعلام دارد .
یاد کاک ابراهیم عزیز گرامی
جمع قدم اول (تدارک حزب انقلابی طبقه کارگر )

2019/03/01

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر