۱۳۹۷ آذر ۴, یکشنبه

چگونه می توان از اعتراضات برای دست یابی به همبستگی طبقاتی استفاده کردچگونه می توان از اعتراضات برای دست یابی به همبستگی طبقاتی استفاده کرد

گفتگویی است در رابطه با نیاز های مبرم کنونی جنبش انقلابی و جنبش کارگری و همچنین در رابطه با اعتراضات اخیر در هفت تپه و اهواز و همبستگی اعلام شده و همچنین راه های پیشنهادی برای گسترش همبستگی طبقاتی ، ضرورت ایجاد تشکل سراسری بعنوان مثال فدراسیون سراسری کارگری، همچنین ضرورت ایجاد حزب انقلابی طبقه کارگر راه کارهای پیشنهادی برای حزب و تشکل سراسری با عناوین هیات های موسس تشکل سراسری و هسته های انقلابی مخفی بعنوان خشت های اولیه حزب انقلابی طبقه کارگر که به شکل کلی طرح شده اند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر